Magnolia

Other Name
Magnolia
Translator Name Vitamin Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Magnolia

favorite 8 / 10
person 1 votes
visibility
39598
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Magnolia: Thái tử Ayato tuy đã 16 tuổi nhưng "cậu nhỏ" vẫn không phát triển và cậu buộc phải lựa chọn giới tính cho mình. Tại sao Ayato lại sở hữu đôi cánh trên lưng , và cậu sẽ mất mát điều gì khi sa vào lưới tình...?

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chapter 32 2579 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 982 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 950 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1325 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1017 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1018 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1070 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1109 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1155 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1093 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 948 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 835 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 995 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 768 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 948 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1052 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 973 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 966 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 937 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1077 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1140 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 798 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 912 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1189 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1101 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 932 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1132 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1159 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2383 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1794 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2047 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3214 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Magnolia
Translator Name Vitamin Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite