Belfast (Azur lane)

Magnolia

Other Name
Magnolia
Translator Name Vitamin Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Magnolia

favorite 8 / 10
person 1 votes
visibility
38671
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Magnolia: Thái tử Ayato tuy đã 16 tuổi nhưng "cậu nhỏ" vẫn không phát triển và cậu buộc phải lựa chọn giới tính cho mình. Tại sao Ayato lại sở hữu đôi cánh trên lưng , và cậu sẽ mất mát điều gì khi sa vào lưới tình...?

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chapter 32 2503 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 945 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 937 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1307 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1006 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1002 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1054 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1097 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1141 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1074 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 932 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 835 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 983 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 745 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 917 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1020 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 941 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 953 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 918 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1061 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1128 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 787 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 892 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1172 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1074 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 900 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1090 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1119 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2338 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1716 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1962 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3122 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Magnolia
Translator Name Vitamin Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite