Maou-jou de Oyasumi

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Otaku Sanctuary   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012

Maou-jou de Oyasumi

favorite 9 / 10
person 109 votes
visibility
459731
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Một công chúa bị giam trong lâu đài của ác quỷ, luôn mong chờ được giải cứu bởi 1 vị anh hùng. Đáng lẽ câu chuyện phải xảy ra như thế, nhưng....

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chapter 83 5359 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5896 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5378 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5470 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5342 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5488 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5422 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5400 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5635 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5486 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5442 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5868 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6676 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5561 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4410 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5173 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5061 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5057 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5040 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5089 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5067 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5039 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2806 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2745 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2693 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 4812 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.4 Chapter 58.4 3456 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.3 Chapter 58.3 3163 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chapter 58.2 3212 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chapter 58.1 3668 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4324 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4082 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4007 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5028 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5011 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 4512 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 4824 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5123 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 5293 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5031 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5089 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5122 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5390 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5357 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5122 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5318 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5414 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5512 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5601 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5272 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5426 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5384 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5597 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5283 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5344 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5418 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5435 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5470 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5432 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5360 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5487 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5444 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5456 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5423 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5555 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5604 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5612 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5509 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5508 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5474 06/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5457 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5427 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5511 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5541 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5487 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5542 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5555 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5589 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5771 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5767 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5825 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5784 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5919 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5989 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6179 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6227 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6481 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7113 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Otaku Sanctuary   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite