Maou-jou de Oyasumi

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012

Maou-jou de Oyasumi

favorite 9 / 10
person 109 votes
visibility
460375
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Một công chúa bị giam trong lâu đài của ác quỷ, luôn mong chờ được giải cứu bởi 1 vị anh hùng. Đáng lẽ câu chuyện phải xảy ra như thế, nhưng....

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chapter 83 5365 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5896 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5380 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5474 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5344 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5500 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5426 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5406 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5637 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5488 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5444 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5870 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6684 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5563 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4425 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5175 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5063 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5057 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5042 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5091 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5069 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5041 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2824 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2756 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2713 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 4812 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.4 Chapter 58.4 3471 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.3 Chapter 58.3 3265 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chapter 58.2 3224 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chapter 58.1 3684 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4324 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4109 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4023 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5030 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5011 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 4528 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 4824 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5123 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 5295 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5043 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5091 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5124 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5402 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5369 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5124 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5320 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5416 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5514 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5615 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5276 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5440 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5388 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5601 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5287 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5348 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5432 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5439 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5474 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5436 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5364 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5493 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5452 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5462 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5431 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5561 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5610 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5616 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5515 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5514 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5478 06/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5461 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5431 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5515 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5545 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5491 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5546 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5559 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5593 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5777 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5777 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5831 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5790 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5927 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5995 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6189 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6235 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6489 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7133 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite