Maou-jou de Oyasumi

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Otaku Sanctuary   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012

Maou-jou de Oyasumi

favorite 9 / 10
person 108 votes
visibility
458126
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Một công chúa bị giam trong lâu đài của ác quỷ, luôn mong chờ được giải cứu bởi 1 vị anh hùng. Đáng lẽ câu chuyện phải xảy ra như thế, nhưng....

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chapter 83 5333 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5890 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5370 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5458 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5332 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5478 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5408 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5386 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5623 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5466 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5430 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5852 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6654 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5551 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4344 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5163 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5053 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5049 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5032 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5081 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5059 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5031 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2736 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2681 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2629 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 4767 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.4 Chapter 58.4 3416 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.3 Chapter 58.3 3102 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chapter 58.2 3159 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chapter 58.1 3592 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4247 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4011 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3917 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5020 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5005 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 4448 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 4768 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 5115 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 5285 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5023 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5083 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 5116 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5382 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5345 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5110 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5308 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5408 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5506 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5593 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5264 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5418 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5378 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5591 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5277 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5338 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5410 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5429 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5462 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5424 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5356 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5477 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5438 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5446 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5415 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5551 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5600 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5578 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5505 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5504 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5468 06/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5451 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5421 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5505 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5529 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5481 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5536 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5549 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5583 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5755 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5759 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5811 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5774 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5911 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5979 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6171 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6217 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6469 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7081 03/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ
Translator Name Otaku Sanctuary   -   Support/Inactive Team: truyentranh.net
Category Manga
Author kumanomata kagiji
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite