Sword Art Online: Progressive

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015

Sword Art Online: Progressive

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
239351
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 (End) 5568 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2184 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3200 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3892 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3356 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3857 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4406 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5619 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5322 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5491 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 5303 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5537 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5621 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5543 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5447 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5594 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5435 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5437 01/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5407 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5427 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5428 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23.0 5489 16/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22.0 5433 25/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chuộc lỗi 5569 30/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5533 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 1164 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 1128 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5540 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5640 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 6515 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5538 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5503 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5523 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5542 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5644 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5543 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 2341 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5544 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5512 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5509 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5565 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 2024 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5568 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5573 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5618 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5678 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5728 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6313 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite