Belfast (Azur lane)

Sword Art Online: Progressive

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015

Sword Art Online: Progressive

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
235207
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 (End) 5458 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1826 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2792 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3576 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3118 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3637 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4128 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5585 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5290 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5457 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 5273 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5503 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5585 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5513 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5417 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5556 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5403 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5409 01/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5373 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5389 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5392 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23.0 5375 16/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22.0 5397 25/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chuộc lỗi 5535 30/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5497 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 876 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 829 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5508 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5600 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 6457 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5502 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5467 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5489 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5504 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5604 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5509 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 2309 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5500 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5478 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5465 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5519 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 1937 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5528 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5525 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5582 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5632 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5674 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6229 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite