Original

Sword Art Online: Progressive

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015

Sword Art Online: Progressive

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
238011
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 (End) 5530 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2096 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3079 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3804 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3302 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3803 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4356 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5611 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5312 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5479 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 5291 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5523 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5605 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5531 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5435 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5580 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5421 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5427 01/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5393 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5413 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5414 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23.0 5475 16/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22.0 5419 25/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chuộc lỗi 5557 30/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5519 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 1048 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 1000 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5528 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5620 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 6495 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5524 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5487 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5511 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5530 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5630 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5531 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 2341 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5532 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5500 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5489 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5545 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 1975 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5552 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5553 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5604 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5664 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5704 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6273 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite