Sword Art Online: Progressive

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015

Sword Art Online: Progressive

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
240404
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chapter 43 (End) 5618 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2244 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3332 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3953 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3416 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3911 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4492 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5627 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5330 07/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5509 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 5311 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5557 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5633 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5551 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5455 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5606 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5443 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5445 01/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5423 21/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5435 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5436 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23.0 5497 16/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22.0 5443 25/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chuộc lỗi 5579 30/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5543 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 1231 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 1183 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5548 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5654 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 6545 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5546 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5511 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5531 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5550 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5654 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5551 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 2360 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5560 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5520 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5517 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5581 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 2039 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5578 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5581 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5626 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5686 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5736 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6327 25/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sword Art Online: Progressive
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Done
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite