Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

favorite 9 / 10
person 39 votes
visibility
571061
local_library
232 Chaps

Genres

Summary

Trong một thế giới khi mà các cặp đôi được chính phủ quyết định dựa trên DNA, tình yêu chân thành và những lời nói dối chỉ còn là dĩ vãng, vòng xoay số phận đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Điều gì đang chờ đón họ phía trước với tình yêu bị ngăn cấm?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
234 Chương 234 2593 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 675 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 493 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 402 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 348 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 360 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 400 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 417 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 426 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 400 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 2645 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 698 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 698 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 2164 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1026 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 801 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1328 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 870 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 711 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 709 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 2361 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 1456 07/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 2234 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 950 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 835 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 815 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 839 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 883 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 1991 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 940 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 1354 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 654 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 543 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 631 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 691 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 621 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1926 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 745 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 745 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 767 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 742 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 757 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 701 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 757 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 821 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1028 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1540 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 992 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1754 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 951 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 948 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1775 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 992 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 894 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 1174 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 905 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 1154 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1567 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 835 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 771 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1464 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 948 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 882 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1562 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 951 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1011 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1917 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 1075 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 958 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 1578 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 898 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 793 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1813 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 917 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 945 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1917 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1128 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 922 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 886 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 968 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2068 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1010 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 979 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1647 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 786 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 826 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 768 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 735 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1640 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 880 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 881 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1746 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1256 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1084 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1086 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1688 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 871 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 765 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 792 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1471 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1109 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1292 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1122 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1400 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1460 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1336 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1576 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1709 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2351 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1184 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3627 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2624 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1978 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1933 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1809 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2030 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1750 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2377 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Koi to Uso chap 113 2251 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Koi to Uso chap 112 1306 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1369 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2093 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 795 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 742 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3020 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4646 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Koi to Uso Chap 105 3907 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3418 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3178 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 4279 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 4182 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3656 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 2697 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 098 2494 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 097 2491 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 096 2525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 095 2402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 094 2488 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 093 2469 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 092 2475 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 091 2231 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 4565 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 089 4193 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 088 2582 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087 2786 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086 2843 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085 2457 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 084 2931 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 083 3095 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 082 2363 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 081 2262 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4541 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2292 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2076 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3014 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2260 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2396 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2220 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2005 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2319 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1999 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3023 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2286 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2413 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2523 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2531 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2707 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2120 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2763 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3403 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2727 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3416 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2780 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3045 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3229 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3370 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3401 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3492 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3431 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3703 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3787 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4065 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3192 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3267 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3378 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3193 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3088 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3427 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3673 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3888 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4854 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5095 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5041 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5137 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5126 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5155 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5202 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5168 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5164 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5215 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5194 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5266 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5289 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5316 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5293 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5348 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5336 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5338 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5291 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5375 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5388 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5361 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5371 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5328 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5395 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5404 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5441 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5467 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5508 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5464 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5498 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5545 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5547 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5614 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5643 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5698 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5680 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5 1225 15/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5743 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5880 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6048 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6594 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite