Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
496119
local_library
201 Chaps

Genres

Summary

Trong một thế giới khi mà các cặp đôi được chính phủ quyết định dựa trên DNA, tình yêu chân thành và những lời nói dối chỉ còn là dĩ vãng, vòng xoay số phận đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Điều gì đang chờ đón họ phía trước với tình yêu bị ngăn cấm?

Chap Title Total Views Date Added Action
203 Chapter 203 701 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 209 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 178 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 184 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 204 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 213 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1354 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 385 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 375 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 419 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 357 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 335 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 348 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 402 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 394 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 730 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1232 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 687 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1312 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 589 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 577 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1345 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 683 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 574 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 765 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 578 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 885 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1280 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 559 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 496 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1143 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 635 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 620 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1343 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 642 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 644 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1649 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 825 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 709 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 1330 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 651 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 550 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1604 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 718 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 745 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1630 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 902 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 724 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 692 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 769 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1643 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 817 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 787 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1521 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 632 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 613 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 577 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 569 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1446 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 655 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 682 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1479 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1066 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 868 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 858 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1521 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 691 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 568 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 644 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1325 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1027 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1192 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1024 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1285 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1346 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1222 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1430 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1609 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2248 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1101 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3455 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2252 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1864 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1823 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1664 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1832 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1523 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1849 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Koi to Uso chap 113 1992 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Koi to Uso chap 112 1076 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1161 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1898 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 564 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 483 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2527 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4436 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Koi to Uso Chap 105 3688 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3211 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2779 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3784 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3914 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3382 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 2552 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 098 2093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 097 2324 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 096 2342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 095 2206 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 094 1898 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 093 2036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 092 2293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 091 2025 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 4326 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 089 4017 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 088 2401 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087 2627 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086 2703 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085 2292 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 084 2764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 083 2859 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 082 2196 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 081 2065 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4362 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2133 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1896 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2809 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2062 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2195 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2030 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1814 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2090 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1790 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2851 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2137 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2265 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2365 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2373 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2538 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1946 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2579 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3211 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2570 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3235 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2640 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2890 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3095 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3200 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3218 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3346 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3277 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3563 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3605 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3846 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2989 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2958 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3154 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2969 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2855 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3245 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3493 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3638 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4616 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5059 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5007 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5099 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5086 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5109 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5156 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5132 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5128 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5173 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5162 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5230 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5259 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5276 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5259 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5306 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5296 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5294 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5245 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5335 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5308 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5307 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5313 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5276 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5343 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5348 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5377 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5411 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5420 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5408 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5440 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5477 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5451 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5462 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5515 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5568 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5534 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5575 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5684 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5742 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6204 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite