Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

favorite 9 / 10
person 39 votes
visibility
518774
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong một thế giới khi mà các cặp đôi được chính phủ quyết định dựa trên DNA, tình yêu chân thành và những lời nói dối chỉ còn là dĩ vãng, vòng xoay số phận đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Điều gì đang chờ đón họ phía trước với tình yêu bị ngăn cấm?

Chap Title Total Views Date Added Action
212 Chương 212 1594 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 527 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 394 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 400 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 411 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 403 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 1606 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 610 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 1085 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 437 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 328 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 385 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 317 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 352 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1546 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 517 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 518 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 597 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 505 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 525 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 494 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 533 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 637 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 847 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1309 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 781 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1481 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 700 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 706 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1507 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 780 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 679 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 898 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 682 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 950 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1350 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 623 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 565 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1239 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 697 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 685 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1397 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 696 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 713 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1702 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 872 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 739 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 1371 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 667 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 576 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1619 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 749 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 784 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1726 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 948 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 779 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 749 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 832 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1726 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 897 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 855 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1560 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 672 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 641 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 628 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 614 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1478 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 690 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 725 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1568 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1132 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 912 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 910 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1565 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 753 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 632 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 695 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1397 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1078 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1249 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1079 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1356 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1394 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1265 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1487 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1659 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2285 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1137 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3484 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2265 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1897 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1852 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1710 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1935 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1635 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2019 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Koi to Uso chap 113 2108 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Koi to Uso chap 112 1176 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1271 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2009 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 667 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 574 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2636 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4551 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Koi to Uso Chap 105 3778 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3303 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2889 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3897 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 4004 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3478 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 2646 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 098 2195 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 097 2438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 096 2441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 095 2317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 094 1996 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 093 2154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 092 2386 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 091 2127 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 4419 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 089 4125 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 088 2518 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087 2730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086 2807 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085 2406 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 084 2902 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 083 2976 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 082 2318 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 081 2196 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4461 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2231 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2029 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2921 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2201 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2308 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2145 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1921 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2224 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1912 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2963 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2240 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2368 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2487 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2489 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2668 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2087 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2728 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3339 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2670 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3353 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2731 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2988 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3173 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3306 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3321 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3453 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3370 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3664 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3721 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3975 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3087 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3099 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3279 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3094 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3011 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3386 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3611 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3773 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4752 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5079 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5027 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5117 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5108 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5133 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5178 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5154 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5148 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5195 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5182 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5250 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5281 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5308 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5283 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5328 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5318 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5316 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5269 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5357 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5332 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5333 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5339 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5300 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5369 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5372 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5403 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5437 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5444 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5434 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5464 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5503 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5481 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5492 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5545 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5600 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5566 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5609 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5720 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5782 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6286 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite