hatsune miku

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
460312
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Trong một thế giới khi mà các cặp đôi được chính phủ quyết định dựa trên DNA, tình yêu chân thành và những lời nói dối chỉ còn là dĩ vãng, vòng xoay số phận đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Điều gì đang chờ đón họ phía trước với tình yêu bị ngăn cấm?

Chap Title Total Views Date Added Action
176 Chapter 176 1021 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 343 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 330 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1017 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 473 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 446 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1206 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 513 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 507 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1524 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 660 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 568 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 1236 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 572 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 424 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1456 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 600 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 615 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1523 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 763 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 625 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 596 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 693 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1549 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 723 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 697 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1426 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 538 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 449 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 488 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 456 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1341 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 551 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 562 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1290 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 933 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 745 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 766 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1455 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 636 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 522 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 600 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1290 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 989 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1146 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 992 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1238 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1308 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1194 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1380 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1553 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2180 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1038 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3412 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2212 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1814 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1798 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1620 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1773 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1419 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1729 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Koi to Uso chap 113 1904 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Koi to Uso chap 112 961 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1063 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1761 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 477 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 404 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2438 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4351 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Koi to Uso Chap 105 3566 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3132 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2689 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3669 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3801 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3246 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 2445 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 098 1999 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 097 2220 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 096 2223 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 095 2108 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 094 1775 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 093 1918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 092 2186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 091 1891 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 4190 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 089 3896 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 088 2282 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087 2477 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086 2516 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085 2114 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 084 2568 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 083 2675 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 082 2033 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 081 1914 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4184 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1976 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1728 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2657 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1866 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2003 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1848 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1642 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1880 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1589 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2638 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1956 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2130 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2200 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2173 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2356 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1763 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2396 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3017 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2371 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3059 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2450 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2719 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2927 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2953 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3010 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3147 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3109 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3369 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3414 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3615 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2770 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2755 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3006 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2828 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2702 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3079 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3325 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3488 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4405 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5025 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4827 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5061 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5052 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5073 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5122 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5092 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5092 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5137 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5100 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5186 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5209 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5216 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5213 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5256 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5240 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5242 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5183 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5283 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5256 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5259 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5267 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5224 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5291 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5294 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5317 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5359 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5362 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5346 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5376 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5411 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5389 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5394 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5443 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5498 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5456 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5497 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5604 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5664 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6078 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite