Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

favorite 9 / 10
person 39 votes
visibility
534158
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Trong một thế giới khi mà các cặp đôi được chính phủ quyết định dựa trên DNA, tình yêu chân thành và những lời nói dối chỉ còn là dĩ vãng, vòng xoay số phận đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Điều gì đang chờ đón họ phía trước với tình yêu bị ngăn cấm?

Chap Title Total Views Date Added Action
221 Chương 221 1312 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 489 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 381 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 918 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 540 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 463 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 449 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 1159 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 1245 07/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 2009 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 734 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 606 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 612 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 657 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 686 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 1798 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 747 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 1177 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 490 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 405 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 471 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 396 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 433 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1660 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 560 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 578 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 659 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 586 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 572 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 534 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 593 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 684 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 879 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1328 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 808 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1543 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 731 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 751 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1538 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 842 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 703 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 943 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 715 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 982 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 1363 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 638 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 576 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1250 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 708 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 699 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1417 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 767 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 750 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 1741 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 891 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 772 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 1383 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 719 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 613 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1659 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 768 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 808 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1737 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 980 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 793 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 769 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 860 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1753 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 914 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 885 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1578 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 686 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 722 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 645 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 633 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1509 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 720 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 744 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1601 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1147 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 952 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 963 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1598 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 770 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 648 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 732 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1429 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1089 19/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1277 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1122 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1385 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1445 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1313 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1519 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1691 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2337 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1184 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3547 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2416 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1914 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1863 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1744 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1954 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1662 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2130 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Koi to Uso chap 113 2123 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Koi to Uso chap 112 1203 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1285 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2023 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 698 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 608 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2763 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4571 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Koi to Uso Chap 105 3818 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3322 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2973 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3990 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 4048 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3522 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 2663 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 098 2282 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 097 2438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 096 2459 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 095 2333 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 094 2015 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 093 2259 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 092 2397 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 091 2143 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 4439 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 089 4137 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 088 2533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087 2742 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086 2823 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085 2425 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 084 2919 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 083 2994 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 082 2330 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 081 2229 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4495 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2260 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2062 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2958 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2217 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2326 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2162 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1937 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2262 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1947 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2997 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2256 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2386 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2504 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2500 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2688 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2107 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2746 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3362 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2689 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3384 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2751 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3001 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3185 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3306 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3354 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3475 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3402 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3688 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3751 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4006 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3130 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3173 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3335 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3143 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3052 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3411 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3642 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3829 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4803 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5087 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5033 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5123 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5114 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5141 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5184 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5162 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5154 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5203 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5188 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5258 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5285 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5312 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5287 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5336 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5326 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5328 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5277 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5363 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5350 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5341 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5347 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5308 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5377 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5380 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5413 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5443 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5460 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5442 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5472 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5513 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5489 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5502 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5557 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5612 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5582 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5 361 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5635 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5766 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5836 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6374 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koi to Uso
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author tsumugi musawo
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite