Fate/Stay Night Heaven's Feel

Other Name
Fate/Stay Night Heaven's Feel
Translator Name Seihai Team
Category Manga
Author type-moon
Artist taskohna
Status Ongoing

Fate/Stay Night Heaven's Feel

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
233899
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Khi còn nhỏ, Sakura đã được gửi đến nhà Matou làm con gái nuôi. Ở đó, cô đã trải qua cuộc huấn luyện khủng khiếp để có được những quyền năng phép thuật mạnh mẽ. Đáng ra Sakura không tham gia Cuộc chiến giành Chén Thánh, nhưng vì cô đang hẹn hò với Shirou, niềm đam mê ẩn trong bản thân và những kiềm chế về mặt tinh thần khiến cô bối rối. Sakura trở thành một người thay đổi trò chơi trong Cuộc chiến giành Chén Thánh, và ép Shirou bước vào một số phận nghiệt ngã

Chap Title Total Views Date Added Action
64 Chương 64 752 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 820 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1332 23/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1081 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 866 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1384 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 996 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1015 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1172 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1190 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1061 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1717 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1040 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1411 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1562 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1197 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1232 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1434 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2169 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1630 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1630 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1557 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2456 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1940 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2157 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2503 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2707 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2516 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2079 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2470 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3698 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3047 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4482 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5145 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 5120 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chap 30.1 5764 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5443 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5172 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5191 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5336 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5314 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5184 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5280 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5408 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5445 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5402 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5198 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5259 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5255 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5326 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5405 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5311 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5068 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5152 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5214 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5323 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5298 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5104 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5191 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5236 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5268 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5425 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5355 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5433 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5772 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5799 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Fate/Stay Night Heaven's Feel
Translator Name Seihai Team
Category Manga
Author type-moon
Artist taskohna
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite