Fate/Stay Night Heaven's Feel

Other Name
Fate/Stay Night Heaven's Feel
Translator Name Seihai Team
Category Manga
Author type-moon
Artist taskohna
Status Ongoing

Fate/Stay Night Heaven's Feel

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
228012
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Khi còn nhỏ, Sakura đã được gửi đến nhà Matou làm con gái nuôi. Ở đó, cô đã trải qua cuộc huấn luyện khủng khiếp để có được những quyền năng phép thuật mạnh mẽ. Đáng ra Sakura không tham gia Cuộc chiến giành Chén Thánh, nhưng vì cô đang hẹn hò với Shirou, niềm đam mê ẩn trong bản thân và những kiềm chế về mặt tinh thần khiến cô bối rối. Sakura trở thành một người thay đổi trò chơi trong Cuộc chiến giành Chén Thánh, và ép Shirou bước vào một số phận nghiệt ngã

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chap 61 687 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 662 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1200 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 864 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 829 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1076 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1104 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1007 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1610 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1002 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1363 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1474 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1042 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1204 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1352 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2092 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1560 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1615 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1527 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2425 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1915 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2132 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2454 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2692 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2430 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2052 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2371 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3668 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3029 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4470 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5109 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 5098 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chap 30.1 5742 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5427 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5168 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5187 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5320 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5300 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5168 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5274 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5394 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5443 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5398 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5184 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5253 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5247 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5318 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5387 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5295 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5058 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5130 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5196 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5315 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5278 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5094 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5177 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5226 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5260 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5409 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5339 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5419 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5738 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5753 05/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Fate/Stay Night Heaven's Feel
Translator Name Seihai Team
Category Manga
Author type-moon
Artist taskohna
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite