Otaku Sanctuary

Kekkaishi

Other Name
Kết giới sư
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author yellow tanabe
Status Done

Kekkaishi

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
141605
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ hàng trăm năm trước, dân gian luôn truyền miệng những câu chuyện về ma quỷ và các pháp sư cao tay ấn, thế nhưng trong thế giới ngày nay, phép thuật lại được xem là một cái gì đó xa xỉ-không thiết thực, nhưng ngay chính con người cũng như khoa học cũng chưa bao giờ lý giải hết được vạn vật trong tự nhiên, đối với phương Tây thì phương Đông luôn là một vùng đất huyền bí đầy quyến rũ với những cạm bẫy, vì từ phương Đông luôn xuất hiện những câu chuyện về phép thuật và vùng đất bí hiểm. Kekkaishi xoay quanh vùng đất dữ - Karasumori, nơi chon cất vong linh của một vị lãnh chúa có “nguồn năng lực đặc biệt” và hai gia tộc pháp sư là nhà Sumimura và Yukimura, mặc dù hàng xóm, cũng là đồng nghiệp, lại được tổ chức “Hội kín” giao cho trách nhiệm cai quản và bảo vệ vùng đất dữ, nhưng cả hai gia tộc này qua hàng trăm năm, biết bao thế hệ vẫn luôn đối nghịch nhau.

Chap Title Total Views Date Added Action
345 Chương 345 1462 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 399 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 348 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 276 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 278 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 156 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 169 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 163 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 154 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 153 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 172 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 163 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 145 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 149 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 130 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 152 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 173 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 133 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 142 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 153 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 175 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 196 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 153 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 151 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 136 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 146 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 171 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 138 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 152 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 115 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 146 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 129 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 140 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 166 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 277 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 131 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 140 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 151 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 201 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 136 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 130 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 144 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 187 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 203 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 167 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 154 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 136 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 196 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 131 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 138 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 141 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 168 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 126 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 127 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 172 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 162 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 158 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 159 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 153 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 164 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 160 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 194 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 163 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 203 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 134 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 159 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 186 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 191 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 162 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 216 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 193 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 251 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 164 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 186 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 178 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 226 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 236 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 234 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 167 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 209 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 191 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 226 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 201 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 180 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 175 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 161 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 204 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 204 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 189 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 193 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 205 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 199 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 175 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 197 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 214 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 178 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 259 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 336 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 275 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 248 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 137 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 154 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 140 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 126 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 164 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 212 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 197 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 190 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 228 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 155 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 174 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 174 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 186 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 166 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 226 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 197 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 178 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 164 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 179 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 190 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 182 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 167 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 229 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 185 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 169 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 194 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 198 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 219 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 205 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 210 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 203 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 203 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 213 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 208 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 200 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 206 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 208 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 179 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 235 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 237 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 187 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 173 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 233 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 196 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 198 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 273 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 293 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 191 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 281 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 267 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 258 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 244 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 251 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 299 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 341 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 297 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 240 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 305 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 293 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 278 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 312 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 279 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 357 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 352 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 374 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 283 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 292 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 317 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 297 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 293 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 135-144 332 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.1 126-134 317 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 116-125 335 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 106-115 510 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5312 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5195 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5166 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5175 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5335 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 86-95 2628 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 76-85 1707 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 66-75 2230 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 56-65 2273 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46-55 2673 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1932 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1305 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1194 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1839 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1517 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1740 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1512 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1374 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1352 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1534 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1162 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1442 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1278 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1449 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1535 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1106 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1092 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1791 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2213 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1721 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1696 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1351 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 702 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 759 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 708 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1063 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 964 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 999 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 316 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1369 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1326 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1110 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1307 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1028 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1084 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1527 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1188 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 992 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1167 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1106 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1134 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1214 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1083 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1288 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1422 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.7 Chương 1.7 575 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3061 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kết giới sư
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author yellow tanabe
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite