Kekkaishi

Other Name
Kết giới sư
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author yellow tanabe
Status Done

Kekkaishi

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
151489
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ hàng trăm năm trước, dân gian luôn truyền miệng những câu chuyện về ma quỷ và các pháp sư cao tay ấn, thế nhưng trong thế giới ngày nay, phép thuật lại được xem là một cái gì đó xa xỉ-không thiết thực, nhưng ngay chính con người cũng như khoa học cũng chưa bao giờ lý giải hết được vạn vật trong tự nhiên, đối với phương Tây thì phương Đông luôn là một vùng đất huyền bí đầy quyến rũ với những cạm bẫy, vì từ phương Đông luôn xuất hiện những câu chuyện về phép thuật và vùng đất bí hiểm. Kekkaishi xoay quanh vùng đất dữ - Karasumori, nơi chon cất vong linh của một vị lãnh chúa có “nguồn năng lực đặc biệt” và hai gia tộc pháp sư là nhà Sumimura và Yukimura, mặc dù hàng xóm, cũng là đồng nghiệp, lại được tổ chức “Hội kín” giao cho trách nhiệm cai quản và bảo vệ vùng đất dữ, nhưng cả hai gia tộc này qua hàng trăm năm, biết bao thế hệ vẫn luôn đối nghịch nhau.

Chap Title Total Views Date Added Action
345 Chương 345 1498 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 437 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 379 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 289 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 322 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 250 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 183 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 224 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 324 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 190 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 184 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 200 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 194 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 209 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 182 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 172 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 177 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 172 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 188 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 204 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 171 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 173 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 183 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 205 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 181 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 186 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 169 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 187 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 194 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 304 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 218 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 165 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 142 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 176 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 163 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 170 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 193 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 311 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 142 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 251 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 174 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 210 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 231 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 154 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 157 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 209 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 175 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 236 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 235 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 184 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 183 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 148 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 365 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 162 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 166 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 166 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 212 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 159 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 159 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 215 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 191 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 206 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 182 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 182 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 212 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 177 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 225 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 201 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 257 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 253 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 168 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 178 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 219 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 204 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 187 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 254 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 211 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 284 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 241 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 254 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 292 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 250 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 212 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 205 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 245 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 228 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 243 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 216 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 213 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 188 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 196 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 235 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 229 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 230 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 233 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 232 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 208 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 224 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 225 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 240 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 222 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 273 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 383 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 298 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 282 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 153 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 183 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 152 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 168 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 177 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 243 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 210 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 211 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 231 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 192 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 257 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 173 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 215 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 209 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 179 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 245 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 221 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 211 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 193 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 213 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 187 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 211 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 200 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 234 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 258 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 222 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 202 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 228 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 229 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 229 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 281 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 232 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 245 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 232 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 237 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 227 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 223 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 214 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 260 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 255 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 213 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 201 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 246 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 207 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 233 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 225 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 238 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 239 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 284 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 342 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 220 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 292 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 278 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 286 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 407 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 274 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 383 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 374 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 377 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 313 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 270 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 321 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 309 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 310 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 326 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 323 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 389 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 388 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 413 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 347 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 320 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 342 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 321 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 343 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.1 135-144 365 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.1 126-134 351 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 116-125 364 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 106-115 545 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5326 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5199 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5180 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5189 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5351 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 86-95 2735 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 76-85 1815 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 66-75 2243 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 56-65 2288 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46-55 2715 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2039 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1346 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1237 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1890 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1536 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1776 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1633 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1404 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1366 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1588 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1268 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1453 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1291 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1502 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1657 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1146 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1121 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1919 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2278 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1826 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1718 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1457 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 720 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 772 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 723 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1083 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1016 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1053 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chương 17.2 367 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1428 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1391 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1175 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1422 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1099 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1152 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1657 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1251 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1053 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1227 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1156 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1205 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1331 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1149 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1321 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1543 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.7 Chương 1.7 619 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3170 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kết giới sư
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author yellow tanabe
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite