Tejina Senpai

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012

Tejina Senpai

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
75061
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Trường học mới của main yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia CLB, và định mệnh đã đưa main nhà ta đến với CLB Ảo thuật của Tejina senpai. Những màn ảo thuật vi diệu được thể hiện một cách vô cùng ảo diệu

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chap 36 596 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 226 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 629 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 211 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 153 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 541 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 702 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 667 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 313 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 694 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 823 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 509 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1072 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 502 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1360 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2035 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1027 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2040 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1533 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1725 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2974 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2537 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3488 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3271 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3100 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3114 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3239 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2803 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2802 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2934 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3500 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3778 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4071 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5047 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5209 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5836 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite