Tejina Senpai

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012

Tejina Senpai

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
80250
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Trường học mới của main yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia CLB, và định mệnh đã đưa main nhà ta đến với CLB Ảo thuật của Tejina senpai. Những màn ảo thuật vi diệu được thể hiện một cách vô cùng ảo diệu

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chương 39 848 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 288 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 201 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 795 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 295 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 674 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 253 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 199 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 588 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 737 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1088 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 349 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 727 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 845 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 562 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1125 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 533 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1383 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2061 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1080 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2065 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1597 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1786 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3019 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2577 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3609 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3457 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3269 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3413 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3440 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2944 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2994 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3153 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3718 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3988 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4370 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5081 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5247 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5892 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite