Tejina Senpai

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012

Tejina Senpai

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
71192
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Trường học mới của main yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia CLB, và định mệnh đã đưa main nhà ta đến với CLB Ảo thuật của Tejina senpai. Những màn ảo thuật vi diệu được thể hiện một cách vô cùng ảo diệu

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 386 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 585 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 394 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 252 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 661 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 756 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 460 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1026 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 434 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1279 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1978 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1003 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2020 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1513 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1711 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2947 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2489 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3434 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3195 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3024 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3043 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3176 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2740 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2733 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2881 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3418 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3697 22/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3961 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5025 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5187 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5784 08/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tejina-Senpai;手品先輩
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author azu
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite