Maken-Ki!

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing

Maken-Ki!

favorite 8 / 10
person 18 votes
visibility
359051
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

* Nhân vật chính của chúng ta là...E..hèm...đó là Ohyama Takeru- Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 với cái mơ ước nhỏ nhoi là có thể tìm ra được mục đích sống đích thực của mình.....

* Bằng việc đăng ký vào học trường Tenbi, Takeru đã dần xác định được cái mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu..nhưng...với cái máu "dê" cụ bẩm sinh thì mọi việc dường như chẳng suôn sẻ như cậu ta tưởngp/s: Truyện đang dần trở nên nghiêm túc nhưng những màn show hàng luôn có thừa

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chapter 93 3686 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1815 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 1962 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1579 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1982 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1513 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1192 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1736 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1766 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3011 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chương 84.5 1414 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4527 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1890 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3609 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1913 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4606 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4954 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 3991 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3311 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chap 76.5 2687 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3808 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2796 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3260 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3096 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3251 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chap 70.5 4011 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5130 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3183 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2989 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3015 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2864 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2940 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2745 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3058 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3226 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2723 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2940 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2793 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2564 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2598 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2534 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2628 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2678 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2844 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3042 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2964 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3456 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2821 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2813 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2831 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2652 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2773 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2688 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1525 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3101 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2619 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3127 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2936 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1704 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 3057 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3206 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 212 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4004 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4112 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4260 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4086 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4843 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5084 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5025 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4945 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5068 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5044 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5163 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5140 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5140 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5098 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5151 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5201 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5205 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5130 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5169 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5193 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5183 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5171 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5238 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5397 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5419 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5520 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5470 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5484 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5478 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5498 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5642 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5637 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5667 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5790 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6966 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite