Original

Maken-Ki!

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing

Maken-Ki!

favorite 8 / 10
person 18 votes
visibility
356907
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

* Nhân vật chính của chúng ta là...E..hèm...đó là Ohyama Takeru- Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 với cái mơ ước nhỏ nhoi là có thể tìm ra được mục đích sống đích thực của mình.....

* Bằng việc đăng ký vào học trường Tenbi, Takeru đã dần xác định được cái mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu..nhưng...với cái máu "dê" cụ bẩm sinh thì mọi việc dường như chẳng suôn sẻ như cậu ta tưởngp/s: Truyện đang dần trở nên nghiêm túc nhưng những màn show hàng luôn có thừa

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chapter 93 3487 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1700 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 1898 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1563 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1918 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1482 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1179 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1725 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1735 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2983 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chương 84.5 1400 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4494 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1870 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3576 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1900 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4544 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4914 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 3965 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3292 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chap 76.5 2673 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3777 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2679 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3243 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3076 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3240 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3058 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chap 70.5 3993 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5128 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3171 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2972 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3002 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2849 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2929 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2709 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3047 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3212 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2704 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2903 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2762 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2550 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2578 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2515 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2609 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2637 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2828 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3011 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2946 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3442 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2801 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2800 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2816 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2637 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2761 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2657 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1509 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3081 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2601 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3109 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2919 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1685 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 3026 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3187 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 182 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3985 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4101 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4244 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4074 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4827 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5080 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5019 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4888 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5060 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5034 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5155 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5136 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5128 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5090 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5147 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5197 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5201 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5126 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5167 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5187 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5179 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5169 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5236 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5391 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5415 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5512 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5442 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5476 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5464 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5492 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5628 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5627 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5663 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5780 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6948 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite