Maken-Ki!

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing

Maken-Ki!

favorite 8 / 10
person 18 votes
visibility
360901
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

* Nhân vật chính của chúng ta là...E..hèm...đó là Ohyama Takeru- Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 với cái mơ ước nhỏ nhoi là có thể tìm ra được mục đích sống đích thực của mình.....

* Bằng việc đăng ký vào học trường Tenbi, Takeru đã dần xác định được cái mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu..nhưng...với cái máu "dê" cụ bẩm sinh thì mọi việc dường như chẳng suôn sẻ như cậu ta tưởngp/s: Truyện đang dần trở nên nghiêm túc nhưng những màn show hàng luôn có thừa

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chapter 93 3837 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1856 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 2033 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1624 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2020 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1539 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1221 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1748 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1766 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3011 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chương 84.5 1446 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4540 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1905 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3624 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1925 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4625 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4977 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4008 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3323 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chap 76.5 2717 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3826 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2796 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3279 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3109 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3266 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chap 70.5 4028 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5134 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3199 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3005 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3046 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2881 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2960 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2764 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3073 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3259 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2750 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3022 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2804 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2597 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2631 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2567 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2659 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2764 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2873 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3065 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2992 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3490 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2840 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2830 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2845 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2670 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2784 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2688 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1540 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3116 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2657 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3153 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2947 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1720 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 3089 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3235 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 212 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4020 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4123 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4271 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4103 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4862 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5086 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5027 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4964 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5070 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5046 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5165 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5144 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5144 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5104 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5155 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5205 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5209 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5134 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5175 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5197 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5187 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5179 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5242 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5405 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5429 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5532 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5482 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5496 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5488 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5510 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5650 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5647 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5681 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5796 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6978 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite