Maken-Ki!

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing

Maken-Ki!

favorite 8 / 10
person 18 votes
visibility
362166
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

* Nhân vật chính của chúng ta là...E..hèm...đó là Ohyama Takeru- Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 với cái mơ ước nhỏ nhoi là có thể tìm ra được mục đích sống đích thực của mình.....

* Bằng việc đăng ký vào học trường Tenbi, Takeru đã dần xác định được cái mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu..nhưng...với cái máu "dê" cụ bẩm sinh thì mọi việc dường như chẳng suôn sẻ như cậu ta tưởngp/s: Truyện đang dần trở nên nghiêm túc nhưng những màn show hàng luôn có thừa

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chapter 93 3905 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1875 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 2033 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1624 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2034 22/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1568 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1246 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1767 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1796 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3029 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chương 84.5 1466 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4552 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1919 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3638 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1937 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4640 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 4988 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4022 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3349 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chap 76.5 2729 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3845 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2810 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3293 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3128 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3282 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3099 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chap 70.5 4060 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5134 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3213 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3016 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3064 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2896 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2976 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2780 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3085 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3270 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2768 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3059 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2822 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2617 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2651 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2581 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2679 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2796 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2885 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3083 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2992 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3502 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2859 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2850 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2856 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2685 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2797 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2706 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1554 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3130 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2674 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3164 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2961 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1735 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 3106 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3264 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 224 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4032 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4137 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4288 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4116 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4882 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5088 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5029 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4982 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5072 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5048 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5169 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5146 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5146 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5106 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5157 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5207 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5211 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5136 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5177 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5199 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5189 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5181 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5244 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5407 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5433 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5536 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5486 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5504 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5490 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5514 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5656 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5651 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5683 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5798 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6998 11/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maken Ki
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author takeda hiromitsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite