WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
Year Released 2016

WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
309901
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

một người đờn ông đc gọi là đặc vụ mạnh nhất tg lại trở thành 1 giáo viên sau khi nghỉ hưu , nhằm đào tạo ra lứa đặc vụ mới . Sau nhiều năm đào tạo, ông ta bị giết ở tuổi 60 bởi bàn tay của một tổ chức bí mật , sau đó đầu thai ở một thế giới khác với toàn bộ kí ức cũ . Mặc dù bị kịnh ngạc bởi phép thuật và chủng loài khác lạ ở thế giới đó , ông ấy thích nghi với môi trường cực nhanh và có được ưu thế . Ông ta còn đạt được phép thuật đặc biệt và lượng lớn sức mạnh nhờ vào đứa học trò thân thiết , nhằm đạt được mục tiêu : quay trở lại cuộc sống giáo viên trước kia khi mà ông bỏ lỡ giữa chừng . Đây là câu chuyện về 1 ng đờn ông , người dựa trên trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước , trở thành giáo viên và du hành xuyên thế giới cùng với học trò của mình .

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42 5316 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5496 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5675 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5849 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6117 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5806 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5093 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6073 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5403 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6489 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6505 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6480 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6861 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6850 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8376 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6680 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6594 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6773 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7142 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5939 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 8056 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9233 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8634 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6591 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6588 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6665 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8618 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8160 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7169 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8264 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8139 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7994 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8279 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7943 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8141 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8130 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8623 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8611 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8919 29/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9148 18/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thức tỉnh 9781 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12698 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite