WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
Year Released 2016

WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
387854
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

một người đờn ông đc gọi là đặc vụ mạnh nhất tg lại trở thành 1 giáo viên sau khi nghỉ hưu , nhằm đào tạo ra lứa đặc vụ mới . Sau nhiều năm đào tạo, ông ta bị giết ở tuổi 60 bởi bàn tay của một tổ chức bí mật , sau đó đầu thai ở một thế giới khác với toàn bộ kí ức cũ . Mặc dù bị kịnh ngạc bởi phép thuật và chủng loài khác lạ ở thế giới đó , ông ấy thích nghi với môi trường cực nhanh và có được ưu thế . Ông ta còn đạt được phép thuật đặc biệt và lượng lớn sức mạnh nhờ vào đứa học trò thân thiết , nhằm đạt được mục tiêu : quay trở lại cuộc sống giáo viên trước kia khi mà ông bỏ lỡ giữa chừng . Đây là câu chuyện về 1 ng đờn ông , người dựa trên trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước , trở thành giáo viên và du hành xuyên thế giới cùng với học trò của mình .

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 5260 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5718 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5284 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5870 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5929 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6060 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5810 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5738 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6092 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5888 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6192 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6197 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6371 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6617 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6262 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5711 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6627 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5941 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6963 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6973 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7050 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7343 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7326 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8930 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7188 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 7074 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7243 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7662 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6589 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 8564 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9733 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 9374 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7079 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7094 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7171 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9134 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8706 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7699 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8876 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8737 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8682 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8941 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8587 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8853 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9164 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9291 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9391 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9679 29/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10216 18/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thức tỉnh 10743 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14232 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite