WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
Year Released 2016

WORLD TEACHER - ISEKAISHIKI KYOUIKU AGENT

favorite 9 / 10
person 93 votes
visibility
332063
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

một người đờn ông đc gọi là đặc vụ mạnh nhất tg lại trở thành 1 giáo viên sau khi nghỉ hưu , nhằm đào tạo ra lứa đặc vụ mới . Sau nhiều năm đào tạo, ông ta bị giết ở tuổi 60 bởi bàn tay của một tổ chức bí mật , sau đó đầu thai ở một thế giới khác với toàn bộ kí ức cũ . Mặc dù bị kịnh ngạc bởi phép thuật và chủng loài khác lạ ở thế giới đó , ông ấy thích nghi với môi trường cực nhanh và có được ưu thế . Ông ta còn đạt được phép thuật đặc biệt và lượng lớn sức mạnh nhờ vào đứa học trò thân thiết , nhằm đạt được mục tiêu : quay trở lại cuộc sống giáo viên trước kia khi mà ông bỏ lỡ giữa chừng . Đây là câu chuyện về 1 ng đờn ông , người dựa trên trí nhớ và kinh nghiệm kiếp trước , trở thành giáo viên và du hành xuyên thế giới cùng với học trò của mình .

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chap 45 5144 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5366 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5456 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5556 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5634 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5851 08/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5977 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6241 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5916 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5209 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6205 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5509 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6599 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6637 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6604 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6991 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6952 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8490 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6792 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6702 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6885 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7284 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6063 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 8180 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9355 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8758 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6711 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6718 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6791 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8752 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8296 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7295 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8414 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8283 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8152 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8427 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8091 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8305 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8298 05/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8781 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8787 31/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9117 29/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9370 18/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thức tỉnh 10019 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13100 13/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Teacher ワールド・ティーチャー -異世界式教育エージェント-
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nardack
Artist NEKO Koucihi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite