Otaku Sanctuary

Ajin

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015

Ajin

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
231614
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một học sinh tên Kei Nagai, vô tình phát hiện mình sở hữu khả năng bất tử "Ajin" khi bị một chiếc xe tải tông phải. Vì những Ajin bị coi là tội phạm nên Kei trở thành kẻ bị truy nã. Người duy nhất giúp đỡ Kei là bạn thân của cậu, Kaito.

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 890 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 554 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1123 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 798 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1293 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 1213 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1618 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1372 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1780 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1400 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1458 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1485 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1507 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1679 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chương 66.5 268 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 937 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 1821 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2142 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2451 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2288 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2158 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chapter 60.5 911 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2220 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1502 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1582 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2811 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2977 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3914 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.3 Chap 54.3 2625 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 2644 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3467 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3191 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52ver1 2958 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2740 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2364 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2729 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2585 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2567 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2894 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3205 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3209 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3419 13/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3032 12/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3095 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3220 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3419 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3339 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3500 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 2482 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2980 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3701 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3012 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3015 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3467 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 801 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3600 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3537 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3507 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3601 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1757 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3356 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3234 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3534 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4274 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3539 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1015 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3318 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2700 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3033 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2605 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2625 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2912 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3352 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3473 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3269 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3440 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3118 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3044 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3553 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2998 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3110 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3167 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2882 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2878 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3220 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3172 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3924 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5055 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite