Ajin

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015

Ajin

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
237228
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một học sinh tên Kei Nagai, vô tình phát hiện mình sở hữu khả năng bất tử "Ajin" khi bị một chiếc xe tải tông phải. Vì những Ajin bị coi là tội phạm nên Kei trở thành kẻ bị truy nã. Người duy nhất giúp đỡ Kei là bạn thân của cậu, Kaito.

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 1219 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 604 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1147 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 903 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1312 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 1240 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1670 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1372 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1847 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1414 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1458 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1529 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1553 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1721 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chương 66.5 317 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 968 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 1850 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2208 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2542 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2373 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2241 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chapter 60.5 936 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2336 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1560 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1645 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2879 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2993 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3938 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.3 Chap 54.3 2648 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 2673 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3493 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3223 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52ver1 3008 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2766 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2397 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2758 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2604 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2599 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2935 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3265 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3255 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3462 13/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3066 12/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3110 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3246 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3488 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3388 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3560 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 2545 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3030 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3826 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3121 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3117 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3603 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 827 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3680 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3619 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3603 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3726 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1774 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3431 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3314 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3646 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4329 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3607 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1046 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3418 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2783 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3137 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2751 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2701 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2992 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3426 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3555 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3346 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3527 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3220 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3152 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3608 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3084 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3183 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3238 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2947 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2977 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3310 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3252 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3993 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5065 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite