Ajin

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015

Ajin

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
240221
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một học sinh tên Kei Nagai, vô tình phát hiện mình sở hữu khả năng bất tử "Ajin" khi bị một chiếc xe tải tông phải. Vì những Ajin bị coi là tội phạm nên Kei trở thành kẻ bị truy nã. Người duy nhất giúp đỡ Kei là bạn thân của cậu, Kaito.

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 1276 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 660 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1177 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 944 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1362 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 1307 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1686 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1428 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1876 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1775 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1492 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1586 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1566 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1738 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chương 66.5 328 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 1016 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 1875 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2233 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2695 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2402 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2286 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chapter 60.5 963 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2371 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1586 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1661 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2929 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3006 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3957 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.3 Chap 54.3 2665 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 2686 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3507 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3237 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52ver1 3026 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2778 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2417 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2830 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2616 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2612 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2947 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3281 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3269 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3475 13/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3082 12/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3124 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3257 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3506 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3408 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3577 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 2561 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3042 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3907 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3133 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3128 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3622 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 841 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3692 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3630 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3614 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3741 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1785 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3448 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3326 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3658 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4341 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3624 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1064 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3445 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2815 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3185 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2795 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2743 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3021 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3461 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3581 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3379 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3566 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3329 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3199 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3644 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3119 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3214 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3263 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2972 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3007 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3338 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3386 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4038 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5083 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite