Ajin

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015

Ajin

favorite 9 / 10
person 106 votes
visibility
265715
local_library
94 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một học sinh tên Kei Nagai, vô tình phát hiện mình sở hữu khả năng bất tử "Ajin" khi bị một chiếc xe tải tông phải. Vì những Ajin bị coi là tội phạm nên Kei trở thành kẻ bị truy nã. Người duy nhất giúp đỡ Kei là bạn thân của cậu, Kaito.


Chap Title Total Views Date Added Action
83.2 Chương 83.2 897 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.1 Chương 83.1 305 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 895 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1398 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1215 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1630 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2140 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1011 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1409 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 1120 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1572 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 1536 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1862 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1662 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2033 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2329 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1685 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1776 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1722 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1865 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chương 66.5 437 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 1142 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 1964 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2333 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2749 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2486 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2394 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chapter 60.5 1023 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2474 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1647 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1703 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2981 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3073 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3983 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.3 Chap 54.3 2677 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 2705 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3518 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3273 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52ver1 3152 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2796 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2450 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3081 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2730 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2684 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3077 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3366 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3345 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3611 13/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3250 12/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3331 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3410 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3663 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3590 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3825 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 2753 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3317 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4344 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3387 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3362 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3987 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 903 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4038 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3951 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3895 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3992 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1824 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3677 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3527 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3992 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4699 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3900 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1064 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3733 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3103 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3465 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3121 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3059 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3297 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3792 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3934 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3706 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3839 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3843 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3475 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3999 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3442 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3586 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3695 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3349 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3313 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3710 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4023 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4449 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5185 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite