Otaku Sanctuary

Ajin

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015

Ajin

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
235032
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một học sinh tên Kei Nagai, vô tình phát hiện mình sở hữu khả năng bất tử "Ajin" khi bị một chiếc xe tải tông phải. Vì những Ajin bị coi là tội phạm nên Kei trở thành kẻ bị truy nã. Người duy nhất giúp đỡ Kei là bạn thân của cậu, Kaito.

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 1081 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 585 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1136 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 878 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1293 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 1226 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1652 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1372 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1847 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1400 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1458 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1502 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1520 07/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1710 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chương 66.5 302 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 955 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 1839 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2208 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2522 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 2362 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2229 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chapter 60.5 925 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2325 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1549 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1645 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2879 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2993 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3926 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.3 Chap 54.3 2636 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 2662 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3478 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3209 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52ver1 2972 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2752 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2379 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2744 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2604 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2580 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2921 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3232 10/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3240 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3442 13/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3052 12/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3110 05/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3231 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3468 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3370 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3528 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 2528 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3019 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3752 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3055 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3064 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3548 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 813 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3652 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3572 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3556 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3681 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1757 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3407 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3282 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3606 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4313 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3578 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chap 22.5 1028 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3369 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2769 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3107 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2706 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2673 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2965 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3390 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3543 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3319 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3493 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3185 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3098 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3583 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3030 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3135 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3200 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2916 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2925 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3261 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3202 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3964 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5059 03/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Demi-Human
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Canon Rap, Eternal Dreamer
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite