Tensei Shitara Kendeshita

Other Name
Tensei Shitara Kendeshita
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author tanaka yuu
Status Ongoing
Year Released 2016

Tensei Shitara Kendeshita

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
321128
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Khi nhận ra thì ... tôi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đã trở thành 1 thanh kiếm, wtf? Chuyện éo gì thế này? Chỗ tôi tỉnh dậy sao lại toàn quái vật thế này ... Tôi liền bay đi kiếm ngay 1 cộng sự cho mình (Chỉ gái thui nhá). 1 viên ma pháp thạch? Tôi có dc những kĩ năng mà mình hấp thụ? Vui vkl hahaha , mau đưa ta viên ma pháp thạch! À đùa đấy, nhưng ta vẫn sẽ lấy nó ... Đây là cách mà tôi đã chuyển sinh thành 1 thanh kiếm ở thế giới khác đó, câu chuyện của 1 tên Otaku

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chap 44 5472 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5397 18/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chap 42.2 6472 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chap 42.1 5612 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5871 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5208 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5635 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6169 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6038 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6097 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5320 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 chương 34.2 6240 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chương 34 6575 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6465 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6952 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7593 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7286 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6947 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chap 28 6718 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5939 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 6735 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6732 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7025 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 6913 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 5422 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 6075 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6722 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6692 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 6743 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 6939 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6739 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6839 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15 6953 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 6509 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 6934 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 6836 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7143 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 7267 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7316 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7316 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7384 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7380 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7542 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7533 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 7308 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7667 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7749 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8709 21/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tensei Shitara Kendeshita
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author tanaka yuu
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite