Ereshkigal (fate grand order)

Ane Naru Mono

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016

Ane Naru Mono

favorite 9 / 10
person 27 votes
visibility
156528
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi tên Yuu đã yêu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
28.5 Chương 28.5 1905 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3991 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 708 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4033 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5141 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.6 Đêm thứ 22.6 5086 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Đêm thứ 22.5 5528 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2649 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5716 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4463 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5121 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5595 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5839 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5393 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5766 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5869 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5773 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5752 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Đêm thứ 11 5838 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đêm thứ 10 5910 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Đêm thứ 9.5 5622 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Đêm thứ 9 6054 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Đêm thứ 8 5801 09/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Đêm thứ 7 5887 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Đêm thứ 6 5902 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Đếm thứ 5 5915 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm thứ 4 6017 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Đêm thứ 3 6100 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Đêm thứ 2 6268 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Đêm thứ 1 6886 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite