Ane Naru Mono

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016

Ane Naru Mono

favorite 9 / 10
person 29 votes
visibility
218774
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi tên Yuu đã yêu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 35 4215 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3815 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4637 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5028 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2836 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2591 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3143 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5784 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7603 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5455 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4439 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5367 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5647 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.6 Đêm thứ 22.6 5510 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Đêm thứ 22.5 5934 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5125 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6150 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5427 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5583 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6055 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6319 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5865 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6240 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6355 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6257 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6230 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Đêm thứ 11 6352 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đêm thứ 10 6440 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Đêm thứ 9.5 6140 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Đêm thứ 9 6640 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Đêm thứ 8 6381 09/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Đêm thứ 7 6513 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Đêm thứ 6 6546 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Đếm thứ 5 6649 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm thứ 4 6785 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Đêm thứ 3 6992 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Đêm thứ 2 7346 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Đêm thứ 1 8380 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite