Ane Naru Mono

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016

Ane Naru Mono

favorite 9 / 10
person 33 votes
visibility
261779
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

À ờm, biết nói gì nhỉ ? Câu chuyện về một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi tên Yuu đã yêu 1 con quỷ trở thành chị gái của cậu ta. Mọi chuyện sẽ ra sao mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chương 39 5717 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6625 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4358 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5117 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5321 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5187 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5285 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5342 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5029 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4986 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5043 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 6072 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7875 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5731 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5219 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5629 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5915 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.6 Đêm thứ 22.6 5784 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Đêm thứ 22.5 6216 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5405 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6424 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5699 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5853 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6327 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6581 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6135 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6520 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6663 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6557 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6532 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Đêm thứ 11 6674 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đêm thứ 10 6784 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Đêm thứ 9.5 6470 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Đêm thứ 9 6972 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Đêm thứ 8 6719 09/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Đêm thứ 7 6869 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Đêm thứ 6 6950 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Đếm thứ 5 7097 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm thứ 4 7247 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Đêm thứ 3 7546 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Đêm thứ 2 7986 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Đêm thứ 1 9318 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
姉なるもの ; 恶魔姐姐 ; The Demon Who Became My Sister
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author iida pochi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite