Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu

Other Name
Survive on the Island of Evil Things
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hara tsumoi
Status Done
Year Released 2014

Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu

favorite 2 / 10
person 25 votes
visibility
266287
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Bộ truyện nói về một tình yêu kéo dài suốt 500 năm, thấm đẫm oán hận, tình yêu, bị kịch, máu và nước mắt

Chap Title Total Views Date Added Action
47.5 Chương 47.5 5003 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2880 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2752 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2150 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2261 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2346 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chương 42.5 2034 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1920 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2677 03/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2429 03/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3559 02/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3091 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3364 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chương 36.5 3474 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3089 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4597 26/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6742 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5928 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6002 10/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5883 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5849 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5844 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5779 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5834 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5835 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5782 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5836 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5802 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5889 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5867 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5849 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5880 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5859 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5783 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3332 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6034 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6000 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5980 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5950 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5981 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5901 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5078 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6143 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 5921 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 791 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6457 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6426 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6570 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6607 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6608 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6797 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chap 1.5 6958 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 8884 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Survive on the Island of Evil Things
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hara tsumoi
Status Done
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite