Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu

Other Name
Survive on the Island of Evil Things
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hara tsumoi
Status Ongoing
Year Released 2014

Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu

favorite 9 / 10
person 19 votes
visibility
195222
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Bộ truyện nói về một tình yêu kéo dài suốt 500 năm, thấm đẫm oán hận, tình yêu, bị kịch, máu và nước mắt

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chapter 34 6478 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5662 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5646 10/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5559 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5525 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5538 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5469 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5518 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5531 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5460 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5526 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5472 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5539 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5521 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5511 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5544 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5521 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5413 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5618 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5582 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5562 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5548 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5561 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5447 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1848 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5659 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 5457 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5779 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5764 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5882 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5917 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5900 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6001 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chap 1.5 6058 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 7206 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Survive on the Island of Evil Things
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author hara tsumoi
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite