Satellizer el Bridget

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

favorite 9 / 10
person 63 votes
visibility
283815
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

anh là một chiến binh diệt quỷ - anh chiến đấu hết sức mình, anh đi theo những chiến binh mạnh nhất... Cuối cùng anh đã chứng kiến khoảng khắc chiến binh vĩ đại giết đại ma vương như thế nào... và... cũng trong khoảng khắc đó... Anh đã hy sinh... Anh đã chết khi trong lòng vẫn còn nhiều uẩn ức... Có một phép lạ đã hồi sinh anh - đã chuyển hóa anh về quá khứ - Trùng Sinh làm lại từ đầu... Câu truyện ra sao? khi anh được trùng sinh và làm lại cuộc đời sau khi chết trong cuộc chiến chống đại quỷ vương...

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chap 39 5364 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5128 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5934 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6358 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5732 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 (fix chaps) 6845 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6333 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5878 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 6402 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7096 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5582 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7133 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7743 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6438 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6606 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7161 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7056 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7009 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 7234 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7893 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7281 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7763 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7858 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7870 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7809 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7750 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7749 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7735 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8043 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5078 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8187 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8144 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8195 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8235 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8416 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8459 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8473 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8885 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10960 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite