Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

favorite 9 / 10
person 70 votes
visibility
340125
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

anh là một chiến binh diệt quỷ - anh chiến đấu hết sức mình, anh đi theo những chiến binh mạnh nhất... Cuối cùng anh đã chứng kiến khoảng khắc chiến binh vĩ đại giết đại ma vương như thế nào... và... cũng trong khoảng khắc đó... Anh đã hy sinh... Anh đã chết khi trong lòng vẫn còn nhiều uẩn ức... Có một phép lạ đã hồi sinh anh - đã chuyển hóa anh về quá khứ - Trùng Sinh làm lại từ đầu... Câu truyện ra sao? khi anh được trùng sinh và làm lại cuộc đời sau khi chết trong cuộc chiến chống đại quỷ vương...

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chap 46 5519 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5861 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5359 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5321 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5009 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5821 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6150 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5970 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5610 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6402 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6774 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6156 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 (fix chaps) 7237 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6693 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6270 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 6758 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7472 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5918 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7477 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8079 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6774 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6934 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7505 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7396 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7359 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 7598 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8281 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7643 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8165 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8278 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8262 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8217 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8166 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8169 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8169 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8515 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5554 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8679 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8626 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8681 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8749 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8954 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9025 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9047 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9503 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12020 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite