Fate/Grand Order

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

favorite 9 / 10
person 68 votes
visibility
317317
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

anh là một chiến binh diệt quỷ - anh chiến đấu hết sức mình, anh đi theo những chiến binh mạnh nhất... Cuối cùng anh đã chứng kiến khoảng khắc chiến binh vĩ đại giết đại ma vương như thế nào... và... cũng trong khoảng khắc đó... Anh đã hy sinh... Anh đã chết khi trong lòng vẫn còn nhiều uẩn ức... Có một phép lạ đã hồi sinh anh - đã chuyển hóa anh về quá khứ - Trùng Sinh làm lại từ đầu... Câu truyện ra sao? khi anh được trùng sinh và làm lại cuộc đời sau khi chết trong cuộc chiến chống đại quỷ vương...

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chap 44 4631 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5055 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3103 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5597 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5948 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5768 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5426 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6206 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6600 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5960 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 (fix chaps) 7053 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6531 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6094 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 6598 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7298 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5770 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7331 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7931 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6632 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6780 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7337 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7246 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7205 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 7424 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8097 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7475 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7975 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8078 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8088 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8039 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7966 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7967 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7953 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8255 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5304 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8415 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8386 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8443 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8499 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8690 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8743 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8765 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9193 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11462 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite