Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016

Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru

favorite 9 / 10
person 69 votes
visibility
329257
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

anh là một chiến binh diệt quỷ - anh chiến đấu hết sức mình, anh đi theo những chiến binh mạnh nhất... Cuối cùng anh đã chứng kiến khoảng khắc chiến binh vĩ đại giết đại ma vương như thế nào... và... cũng trong khoảng khắc đó... Anh đã hy sinh... Anh đã chết khi trong lòng vẫn còn nhiều uẩn ức... Có một phép lạ đã hồi sinh anh - đã chuyển hóa anh về quá khứ - Trùng Sinh làm lại từ đầu... Câu truyện ra sao? khi anh được trùng sinh và làm lại cuộc đời sau khi chết trong cuộc chiến chống đại quỷ vương...

Chap Title Total Views Date Added Action
45 Chương 45 5655 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5245 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5229 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4256 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5735 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6070 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5882 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5524 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6306 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6688 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6056 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 (fix chaps) 7151 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6611 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6186 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 6674 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7386 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5844 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7405 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8001 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6698 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6858 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7425 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7328 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7287 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 7522 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8195 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7563 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8067 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8182 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8182 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8135 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8060 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8061 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8051 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8371 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5420 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8557 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8502 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8563 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8617 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8818 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8889 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8901 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9341 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11760 01/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hiraheishi wa Kako wo Yumemiru
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author okano yuu
Artist suzuki izo
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite