Sukedachi 09

Other Name
Avenger 9; Avenger Nine; Sukedachi 9; Sukedachi Nine
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kishimoto seishi
Status Ongoing
Year Released 2016

Sukedachi 09

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
65668
local_library
26 Chaps

Genres

Summary

Vì dân số Nhật Bản với xu hướng già đi và giảm dần, khiến tỷ lệ giết người gia tăng với tốc độ tên lửa, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai một bộ luật không khoan nhượng đối với những tên phạm tội nặng nhất. Ngay cả án tử hình cũng thiếu lực răn đe để ngăn chặn những kẻ này, Nhật Bản đã khôi phục một bộ luật từ thế kỷ 19: Luật "Báo thù". Luật này sẽ cho phép các nạn nhân và người thân của họ được sử dụng một tổ chức lực lượng đặc biệt của chính phủ để bắt và xử tử chúng chính xác như cách chúng đã làm với nạn nhân.Yamagishi Yuji là thành viên thứ 7 của Lực Lượng Đặc Biệt "Sukedachi-09." Mỗi thành viên của lực lượng đặc biệt này đã được lựa chọn để thực thi Luật “Trả thù” chính vì họ cũng từng là nạn nhân của những tội ác trong quá khứ

Chap Title Total Views Date Added Action
25 Chương 25 955 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1043 29/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1057 01/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1090 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 549 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 - Assistor 1082 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1405 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1376 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 - mặt trái nhân cách (3) 1294 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 - yuuji (1) 724 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1619 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - mặt trái nhân cách (1) 1486 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 - nụ cười 2236 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2519 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2331 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 3993 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3994 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3128 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3496 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3458 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 3070 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3821 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4304 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5010 03/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5085 03/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5543 04/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Avenger 9; Avenger Nine; Sukedachi 9; Sukedachi Nine
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kishimoto seishi
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite