Blue Lock

Other Name
Bluelock,ブルーロック
Translator Name Unknown
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist Nomura Yuusuke
Status Ongoing

Blue Lock

favorite 9 / 10
person 81 votes
visibility
1562002
local_library
258 Chaps

Genres

Summary

Yoichi Isagi đã bỏ lỡ cơ hội tham dự giải Cao Trung toàn quốc do đã chuyền cho đồng đội thay vì tự thân mình dứt điểm. Cậu là một trong 300 chân sút U-18 được tuyển chọn bởi Jinpachi Ego, người đàn ông được Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản thuê sau hồi FIFA World Cup năm 2018, nhằm dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup bằng cách tiêu diệt nền bóng đá Nhật Bản. Kế hoạch của Ego gồm việc cô lập 300 tay sút trong một nhà ngục - dưới một tổ chức với tên gọi là "Blue Lock", với mục tiêu là tạo ra chân sút "tự phụ" nhất thế giới, điều mà nền bóng đá Nhật Bản còn thiếu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
258 Chương 258 1986 6 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 912 6 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chapter 256 5238 06/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 5331 19/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chapter 254 5163 09/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 5329 03/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 5312 24/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chapter 251 5795 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5475 08/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 4604 08/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chapter 248 5485 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter 247 5581 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 5574 12/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 5850 27/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 5648 13/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 5498 06/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5548 29/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5897 22/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 5851 15/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5824 08/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 6146 24/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 6105 18/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 5787 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 5543 04/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 6377 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 5643 19/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5467 12/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5430 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 6006 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 5582 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 6306 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 6487 02/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6588 26/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 6093 18/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5757 11/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 5852 04/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 6038 29/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 6700 12/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 6039 07/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 6237 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 5352 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 5253 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 5515 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 5354 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 5520 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5223 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 5456 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 5374 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 5129 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 5065 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 5114 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 5183 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 5175 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5182 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5262 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5287 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5248 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5238 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5116 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5223 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5053 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5139 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5164 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5029 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5162 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5088 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5220 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5108 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5106 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5150 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5040 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5107 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5135 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5220 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5019 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5072 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5144 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5966 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 8133 07/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 6437 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 6810 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6380 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6006 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 6681 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 6945 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 6117 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6169 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6509 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 6741 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6814 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6592 29/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6769 27/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 6871 20/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6953 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 9088 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6548 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6393 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 6636 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6303 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 6570 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6840 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 6661 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7010 27/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6641 10/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153.1 Chương 153.1 6651 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6418 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6467 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6808 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 7104 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 7106 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 7173 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 7682 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6953 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 6884 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6766 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7295 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6761 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6903 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6793 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6925 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 7212 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6992 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 7128 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6752 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 6884 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 6732 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6547 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6844 29/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 6931 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6599 10/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6485 09/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6509 07/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6678 29/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6646 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6590 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6592 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6519 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 6608 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6700 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6484 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 6701 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6410 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6429 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 6544 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6409 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6533 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 6682 10/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6391 04/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6963 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6146 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6293 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6198 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 6319 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6569 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6878 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6305 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6086 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 6123 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6190 01/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 6253 01/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6790 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6123 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6097 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6255 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6240 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6068 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5995 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5922 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6312 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6533 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6042 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6196 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 6308 19/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 6132 18/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6094 18/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6075 18/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6080 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6242 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5899 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5825 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5943 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6218 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5774 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5897 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5919 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 6083 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5857 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6070 21/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5917 21/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5926 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5927 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6097 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 6132 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 6164 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5827 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6066 25/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5917 09/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 6087 09/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6092 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5932 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5855 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 6020 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 6008 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5888 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6198 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6083 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6238 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5816 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6397 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6289 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6193 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6059 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6172 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6331 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5935 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5856 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6323 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5766 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6006 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6074 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5971 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6364 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6216 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5856 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6066 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5929 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5893 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5931 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6220 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5739 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5831 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5779 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5914 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5903 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6211 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5863 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5936 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5783 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5798 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6022 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5779 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5638 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5965 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5784 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5734 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5931 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6005 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5695 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6163 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5725 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5724 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5715 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 5884 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5996 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6419 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 chapter 3 6323 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6360 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7922 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bluelock,ブルーロック
Translator Name Unknown
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist Nomura Yuusuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite