Fate Grand Order

Mujaki No Rakuen

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done

Mujaki No Rakuen

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
195497
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Main là 1 tên thất bại thảm hại nhưng vì 1 cái gì đó anh đã quay trở lại quá khứ và có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và tại đây anh đã gặp lại cô bạn mà anh thích nhưng em ấy lại quá ngây thơ trong khi anh lại có cái đầu chứa đầy suy nghĩ người lớn. Anh sẽ làm gì? Anh có phải lolicon? Xem rồi biết... ....

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chapter 78: Thiên đường của sự ngây thơ [END] 5630 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77: Tạm biệt thiên đường 5151 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Phán quyết ở thiên đường 4719 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75: Thiên đường của phòng cấm 3836 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74: Thiên đường đỉnh núi 4380 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3100 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2413 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1950 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2076 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Tuổi dậy thì ở thiên đường - p1 3289 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Sự đau đớn nơi thiên đường 2246 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1986 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thiên đường của sự tưởng tưởng 2224 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Thiên đường của buồng trứng 1982 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Thiên đường của sự khám phá 1971 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 1398 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1528 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1344 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1573 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1359 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1240 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1332 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1384 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1607 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 1638 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1537 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Thiên đường dưới nước 1532 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Thiên đường của lòng vị tha 1531 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1169 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Thiên đường vật lí trị liệu 1259 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1151 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1393 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1673 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1356 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1193 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1104 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1355 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1227 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1120 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1305 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1230 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1551 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1576 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1635 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1554 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1592 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1658 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1757 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1698 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1846 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1808 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2239 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1739 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2039 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2296 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2047 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1666 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2258 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2042 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2142 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1977 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1941 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2096 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2132 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1962 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2269 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2403 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2733 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2636 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2599 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2881 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2809 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2926 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2970 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2996 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2989 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3365 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Người bạn mới 3554 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bị bắt trong thiên đường 3091 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Thiên đường trong xe 3491 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Thiên đường sau bức tường 3924 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cuộc chạy trốn khỏi thiên đường 5105 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thiên đường ấm áp 4540 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thiên đường kì diệu 5013 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Trở về quá khứ 5461 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite