Mujaki No Rakuen

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done

Mujaki No Rakuen

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
202953
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Main là 1 tên thất bại thảm hại nhưng vì 1 cái gì đó anh đã quay trở lại quá khứ và có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và tại đây anh đã gặp lại cô bạn mà anh thích nhưng em ấy lại quá ngây thơ trong khi anh lại có cái đầu chứa đầy suy nghĩ người lớn. Anh sẽ làm gì? Anh có phải lolicon? Xem rồi biết... ....


Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chapter 78: Thiên đường của sự ngây thơ [END] 5776 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77: Tạm biệt thiên đường 5169 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Phán quyết ở thiên đường 4828 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75: Thiên đường của phòng cấm 3936 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74: Thiên đường đỉnh núi 4444 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3151 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2459 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2027 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2120 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Tuổi dậy thì ở thiên đường - p1 3369 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Sự đau đớn nơi thiên đường 2316 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2063 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thiên đường của sự tưởng tưởng 2336 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Thiên đường của buồng trứng 2083 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Thiên đường của sự khám phá 2059 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 1474 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1605 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1416 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1646 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1432 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1332 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1400 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1468 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1677 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 1724 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1660 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Thiên đường dưới nước 1606 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Thiên đường của lòng vị tha 1610 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1242 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Thiên đường vật lí trị liệu 1357 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1198 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1417 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1728 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1407 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1250 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1158 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1400 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1254 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1178 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1339 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1274 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1597 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1663 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1698 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1624 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1682 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1755 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1811 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1769 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1921 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1864 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2312 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2139 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2143 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2356 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2100 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1751 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2351 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2160 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2280 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2042 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2116 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2200 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2242 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 2025 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2369 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2488 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2800 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2711 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2669 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2986 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2931 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3022 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3065 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3078 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3151 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3512 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Người bạn mới 3707 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bị bắt trong thiên đường 3246 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Thiên đường trong xe 3728 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Thiên đường sau bức tường 4076 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cuộc chạy trốn khỏi thiên đường 5141 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thiên đường ấm áp 4668 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thiên đường kì diệu 5059 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Trở về quá khứ 5557 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite