Original

Mujaki No Rakuen

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done

Mujaki No Rakuen

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
197352
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Main là 1 tên thất bại thảm hại nhưng vì 1 cái gì đó anh đã quay trở lại quá khứ và có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và tại đây anh đã gặp lại cô bạn mà anh thích nhưng em ấy lại quá ngây thơ trong khi anh lại có cái đầu chứa đầy suy nghĩ người lớn. Anh sẽ làm gì? Anh có phải lolicon? Xem rồi biết... ....

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chapter 78: Thiên đường của sự ngây thơ [END] 5656 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77: Tạm biệt thiên đường 5155 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Phán quyết ở thiên đường 4756 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75: Thiên đường của phòng cấm 3847 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74: Thiên đường đỉnh núi 4395 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3100 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2413 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1961 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2076 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Tuổi dậy thì ở thiên đường - p1 3302 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Sự đau đớn nơi thiên đường 2260 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2004 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thiên đường của sự tưởng tưởng 2261 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Thiên đường của buồng trứng 2007 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Thiên đường của sự khám phá 1982 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 1430 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1552 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1355 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1585 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1383 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1268 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1344 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1401 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1618 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 1660 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1572 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Thiên đường dưới nước 1532 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Thiên đường của lòng vị tha 1531 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1169 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Thiên đường vật lí trị liệu 1259 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1171 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1393 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1673 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1368 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1210 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1104 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1366 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1227 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1153 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1305 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1230 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1551 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1614 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1658 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1584 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1629 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1685 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1757 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1718 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1872 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1831 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2270 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1821 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2077 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2315 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2058 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1680 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2270 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2097 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2182 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1997 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1977 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2139 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2196 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 1989 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2286 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2420 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2746 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2651 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2610 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2911 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2873 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2959 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2984 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3011 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3008 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3396 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Người bạn mới 3588 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bị bắt trong thiên đường 3123 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Thiên đường trong xe 3570 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Thiên đường sau bức tường 3986 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cuộc chạy trốn khỏi thiên đường 5125 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thiên đường ấm áp 4590 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thiên đường kì diệu 5029 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Trở về quá khứ 5485 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite