Mujaki No Rakuen

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done

Mujaki No Rakuen

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
201081
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Main là 1 tên thất bại thảm hại nhưng vì 1 cái gì đó anh đã quay trở lại quá khứ và có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Và tại đây anh đã gặp lại cô bạn mà anh thích nhưng em ấy lại quá ngây thơ trong khi anh lại có cái đầu chứa đầy suy nghĩ người lớn. Anh sẽ làm gì? Anh có phải lolicon? Xem rồi biết... ....

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chapter 78: Thiên đường của sự ngây thơ [END] 5738 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77: Tạm biệt thiên đường 5165 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76: Phán quyết ở thiên đường 4799 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75: Thiên đường của phòng cấm 3936 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74: Thiên đường đỉnh núi 4444 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3131 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2432 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2008 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2102 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Tuổi dậy thì ở thiên đường - p1 3335 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Sự đau đớn nơi thiên đường 2289 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2020 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thiên đường của sự tưởng tưởng 2288 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Thiên đường của buồng trứng 2040 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Thiên đường của sự khám phá 2010 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 1474 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1586 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1416 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1632 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1405 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1302 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1375 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1434 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1646 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chap 56.5 1693 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1633 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Thiên đường dưới nước 1574 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Thiên đường của lòng vị tha 1545 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1207 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Thiên đường vật lí trị liệu 1322 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1187 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1404 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1709 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1380 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1224 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1123 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1385 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1240 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1166 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1325 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1258 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1582 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1663 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1698 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1613 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1655 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 1755 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1798 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1769 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1906 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1851 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2312 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2108 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2123 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2343 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2087 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chap 27.5 1713 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2303 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2126 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2256 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2027 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2052 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2166 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2227 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chap 20.5 2014 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2354 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2468 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2789 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2700 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2656 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2958 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2917 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2997 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3028 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3058 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3121 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3492 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Người bạn mới 3658 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bị bắt trong thiên đường 3219 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Thiên đường trong xe 3713 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Thiên đường sau bức tường 4065 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cuộc chạy trốn khỏi thiên đường 5135 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thiên đường ấm áp 4646 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Thiên đường kì diệu 5045 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Trở về quá khứ 5533 07/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thiên Đường Của Sự Ngây Thơ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author uran
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite