Fumetsu No Anata E

Other Name
不滅のあなたへ, 致不灭的你, To You, The Immortal, Gửi đến ngươi, sự trường cửu
Translator Name Vn Blueship
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Ongoing

Fumetsu No Anata E

favorite 9 / 10
person 70 votes
visibility
219344
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

Nó bị bỏ rơi lạc lõng một mình trên bề mặt. Lang thang khắp chốn, "nó" tìm đến cậu bé sống cô độc giữa cơn bão tuyết.

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chương 60 1020 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 929 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 542 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 550 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 649 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 678 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 934 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1268 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 052 1314 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 051 1203 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1467 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 049 1399 09/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 048 1420 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1423 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1919 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2184 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2000 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 993 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 042 1726 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 041 1701 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 040 1757 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 039 1029 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1902 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1395 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1543 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Cô dệt vải 3581 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Tử cấm địa. 5517 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: ý chí nâng cao 5353 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5029 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031: Thức tỉnh 5261 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Căn nhà trên đồi 5184 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phút giây cuối cùng của chiếc mặt nạ 5296 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 5196 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 027 5273 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5225 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5238 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5231 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5232 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5313 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5251 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 020 5268 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 019 5302 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 018 5379 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5345 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5385 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5341 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5367 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5436 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5432 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5392 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5395 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5447 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5427 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5459 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5477 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5494 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5546 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5666 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6273 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
不滅のあなたへ, 致不灭的你, To You, The Immortal, Gửi đến ngươi, sự trường cửu
Translator Name Vn Blueship
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite