Omaera Zenin Mendokusai!

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing

Omaera Zenin Mendokusai!

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
119800
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về con bé tên là Ichimiya Kazumi, vì không có bạn nên đến quậy phá thằng cha giáo viên tên là Kunitachi Kunihiko và bảo "Hãy làm bạn của em, sensei"

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1811 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1529 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 867 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 937 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2327 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2464 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2723 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2740 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1994 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2610 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3612 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5104 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2008 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1057 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1040 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 985 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 981 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1017 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1055 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 953 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 986 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1143 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1024 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5072 09/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4154 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4147 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3967 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3844 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 3806 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4281 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4281 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4787 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4672 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4718 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 4856 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5030 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5099 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5206 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5291 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 10.2 5622 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite