Omaera Zenin Mendokusai!

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing

Omaera Zenin Mendokusai!

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
121463
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về con bé tên là Ichimiya Kazumi, vì không có bạn nên đến quậy phá thằng cha giáo viên tên là Kunitachi Kunihiko và bảo "Hãy làm bạn của em, sensei"

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1838 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1541 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 885 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 956 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2338 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2479 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2737 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2758 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2013 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2622 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3641 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5106 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2021 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1077 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1069 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1055 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 1010 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1049 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1168 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1028 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1036 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1195 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1099 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5082 09/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4212 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4240 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4030 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3899 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 3854 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4343 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4360 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4917 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4753 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4776 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 4960 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5038 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5123 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5214 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5299 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 10.2 5642 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite