Omaera Zenin Mendokusai!

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing

Omaera Zenin Mendokusai!

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
142028
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về con bé tên là Ichimiya Kazumi, vì không có bạn nên đến quậy phá thằng cha giáo viên tên là Kunitachi Kunihiko và bảo "Hãy làm bạn của em, sensei"


Chap Title Total Views Date Added Action
37 Chương 37 2139 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2428 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1934 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1299 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1423 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2745 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3120 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3167 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3163 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2440 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3134 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4112 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5166 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2544 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1574 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1550 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1629 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 1483 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1624 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1733 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1681 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1615 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1810 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1721 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5176 09/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4832 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4863 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4745 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4649 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 4578 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5042 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5041 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5110 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5088 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5105 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 5149 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5202 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5353 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5428 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5495 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 10.2 5938 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite