Otaku Sanctuary

Omaera Zenin Mendokusai!

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing

Omaera Zenin Mendokusai!

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
118031
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về con bé tên là Ichimiya Kazumi, vì không có bạn nên đến quậy phá thằng cha giáo viên tên là Kunitachi Kunihiko và bảo "Hãy làm bạn của em, sensei"

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1703 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1495 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 818 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 894 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2282 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2440 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2645 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2711 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1982 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2584 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3560 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5100 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1978 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1010 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1028 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 965 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 952 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 969 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 995 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 902 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 933 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 956 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 974 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5066 09/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4128 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4103 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3865 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3797 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 3745 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4215 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4234 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4708 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4625 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4676 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 4795 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5026 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5089 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5192 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5279 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 10.2 5612 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite