Original

Omaera Zenin Mendokusai!

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing

Omaera Zenin Mendokusai!

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
114566
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về con bé tên là Ichimiya Kazumi, vì không có bạn nên đến quậy phá thằng cha giáo viên tên là Kunitachi Kunihiko và bảo "Hãy làm bạn của em, sensei"

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1547 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1431 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 778 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 779 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2247 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2416 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2583 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2660 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1946 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2540 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3442 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5086 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1863 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 936 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 883 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 888 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 801 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 806 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 788 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 789 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 846 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 866 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 924 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5060 09/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4048 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3975 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3730 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3666 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 3639 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4036 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4068 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4620 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4542 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4568 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 4657 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5012 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5073 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5168 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5261 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 10.2 5598 08/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
お前ら全員めんどくさい! ; You're all annoying!
Translator Name Ship of the dream
Category Manga
Author tobi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite