Otaku Sanctuary

Girl And Science

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Girl And Science

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
405529
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận.......

Chap Title Total Views Date Added Action
190 Chương 190 753 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 612 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 561 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 863 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 587 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 294 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 352 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 274 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 192 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 219 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 977 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 367 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 394 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1313 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 693 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 711 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 806 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 741 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 710 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 622 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 671 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 643 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 629 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 549 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 686 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 572 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 546 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 492 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 583 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 323 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 612 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 624 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 560 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 549 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 499 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 546 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 538 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 787 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 755 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 550 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 581 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 683 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 693 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 408 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 616 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 279 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 578 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 359 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 262 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 623 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 453 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 947 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 402 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 311 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 421 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1063 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 306 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 218 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 243 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 204 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 231 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 218 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 270 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 266 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 358 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 911 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 269 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 549 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 540 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 246 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 219 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 259 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 225 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 310 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 300 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 235 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 220 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 235 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 310 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1352 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1842 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 806 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1318 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 681 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 960 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1077 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1038 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1003 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1394 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1086 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1521 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1421 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1449 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1708 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1103 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1046 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1129 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2146 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1355 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1828 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1782 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1625 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2019 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1968 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2203 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2376 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1635 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2224 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2619 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2291 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2091 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2909 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3275 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1979 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1804 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1970 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1999 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2007 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1182 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 600 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1962 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2005 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1842 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2043 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 528 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1854 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 510 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1785 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1818 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3024 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2253 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2535 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3297 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2976 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2317 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2976 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2889 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2659 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2301 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2678 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2923 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2623 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2810 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2901 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4436 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2896 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3881 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3966 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5061 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5029 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5052 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4548 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4503 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4574 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5125 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5024 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5022 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5045 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5107 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5071 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5162 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5099 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5131 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5120 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5186 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5197 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5240 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5233 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5248 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5281 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5554 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5448 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5462 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5483 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5497 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5512 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5602 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5747 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5564 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5570 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5568 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5609 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5625 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5636 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5824 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5910 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6068 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6132 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6519 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8056 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite