Girl And Science

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Girl And Science

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
415799
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận.......

Chap Title Total Views Date Added Action
190 Chương 190 941 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 698 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 608 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 924 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 664 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 353 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 402 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 324 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 264 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 284 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1022 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 407 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 460 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1354 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 735 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 755 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 922 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 779 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 753 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 693 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 727 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 710 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 678 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 600 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 754 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 635 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 621 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 560 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 641 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 366 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 658 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 686 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 605 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 583 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 564 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 599 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 577 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 828 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 824 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 634 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 636 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 754 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 737 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 484 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 666 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 325 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 633 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 411 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 321 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 699 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 530 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1010 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 429 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 357 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 490 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1091 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 352 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 305 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 288 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 277 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 297 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 259 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 342 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 311 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 414 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 950 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 329 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 603 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 565 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 297 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 272 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 320 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 314 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 386 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 390 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 278 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 314 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 308 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 353 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1398 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1894 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 849 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1392 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 748 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1016 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1104 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1070 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1070 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1450 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1133 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1684 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1506 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1542 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1822 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1173 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1092 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1177 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2204 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1427 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1895 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1846 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1663 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2106 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2010 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2244 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2427 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1680 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2269 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2689 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2336 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2144 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2959 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3365 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2078 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1860 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2092 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2057 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2082 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1219 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 647 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2042 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2096 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1935 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2169 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 557 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1943 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 571 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1860 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1884 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3091 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2306 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2588 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3404 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3074 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2466 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3035 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2955 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2743 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2380 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2778 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3000 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2647 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2866 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2970 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4468 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2965 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3967 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4008 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5071 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5033 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5064 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4577 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4601 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4622 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5141 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5032 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5028 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5057 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5111 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5081 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5178 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5105 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5159 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5138 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5198 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5213 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5254 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5251 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5264 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5301 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5570 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5466 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5482 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5491 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5531 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5544 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5632 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5767 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5576 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5588 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5578 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5629 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5651 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5648 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5844 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5936 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6084 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6164 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6539 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8124 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite