Girl And Science

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Girl And Science

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
410642
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận.......

Chap Title Total Views Date Added Action
190 Chương 190 905 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 680 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 593 26/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 906 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 644 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 342 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 391 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 304 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 225 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 252 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 1006 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 393 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 441 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1329 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 705 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 736 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 820 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 759 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 723 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 645 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 702 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 676 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 645 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 564 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 723 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 610 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 576 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 526 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 594 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 334 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 627 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 654 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 573 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 549 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 534 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 564 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 557 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 810 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 789 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 601 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 598 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 694 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 723 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 427 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 630 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 297 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 596 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 378 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 276 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 650 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 519 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 960 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 416 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 338 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 451 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1063 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 324 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 252 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 256 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 223 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 246 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 234 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 283 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 280 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 378 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 926 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 281 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 560 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 540 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 262 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 258 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 286 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 247 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 327 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 330 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 251 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 239 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 268 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 341 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1367 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1857 19/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 838 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1373 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 719 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 980 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1090 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1038 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1059 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1411 22/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1100 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1650 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1478 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1491 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1774 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1159 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1072 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1158 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2174 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1386 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1864 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1810 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1645 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2053 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1981 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2215 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2391 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1654 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2244 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2670 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2305 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2129 04/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2927 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3316 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2032 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1829 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2038 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2025 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2042 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1193 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 619 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2015 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2050 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1900 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2116 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 539 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1916 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 541 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1829 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1847 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3069 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2269 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2558 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3379 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3057 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2421 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3001 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2928 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2706 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2331 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2751 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2969 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2623 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2843 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2923 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4456 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2940 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3932 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3983 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5065 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5031 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5060 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4565 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4585 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4602 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5127 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5030 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5026 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5051 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5109 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5079 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5176 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5101 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5143 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5134 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5196 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5209 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5252 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5249 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5260 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5297 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5564 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5460 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5476 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5489 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5513 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5524 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5620 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5759 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5570 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5580 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5572 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5619 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5639 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5642 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5838 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5928 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6076 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6144 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6527 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8092 14/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
妹子与科学;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite