Otaku Sanctuary

Bastard

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done

Bastard

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
77131
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện...

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chương 93 1774 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 687 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 555 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 490 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 469 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 419 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 376 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 364 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 331 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 301 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 313 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 351 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 343 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 350 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 301 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 254 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 270 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 264 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 279 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 358 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 557 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 357 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 355 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 396 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 403 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1976 22/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1167 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 919 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1173 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 847 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 690 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 618 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 836 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 831 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 322 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 398 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 348 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 338 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 403 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 386 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 418 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 425 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 364 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 387 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 373 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 397 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 366 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 339 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 420 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 345 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 419 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 396 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 366 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 370 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 354 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 358 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 361 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 343 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 369 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 433 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1296 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 975 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1150 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1263 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1304 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1435 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1455 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1402 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1449 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1358 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1424 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1576 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1339 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1457 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1242 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1411 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1666 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1597 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1514 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1739 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1553 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1542 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1518 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1625 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1549 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1526 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1847 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1768 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2712 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 3278 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite