Bastard

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done

Bastard

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
81325
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện...

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chương 93 1824 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 734 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 590 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 501 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 485 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 463 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 411 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 378 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 360 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 340 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 328 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 379 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 372 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 363 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 333 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 272 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 286 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 275 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 307 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 633 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 425 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 370 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 513 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 439 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2086 22/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1216 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 952 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1219 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 886 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 732 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 668 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 866 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 842 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 388 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 417 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 359 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 384 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 440 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 413 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 432 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 459 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 376 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 417 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 410 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 423 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 393 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 370 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 458 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 402 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 390 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 430 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 413 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 401 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 392 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 404 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 401 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 463 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1313 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1006 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1172 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1373 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1354 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1549 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1515 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1460 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1476 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1426 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1492 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1665 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1400 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1510 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1299 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1467 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1719 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1662 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1581 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1794 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1603 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1604 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1575 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1796 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1621 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1581 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1905 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1927 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2846 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 3395 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite