Bastard

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done

Bastard

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
79493
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện...

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chương 93 1788 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 703 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 574 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 490 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 469 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 435 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 394 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 364 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 343 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 328 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 313 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 366 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 343 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 350 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 320 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 254 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 270 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 264 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 290 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 372 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 603 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 411 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 355 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 412 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 421 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2015 22/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1186 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 935 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1203 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 871 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 720 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 655 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 855 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 831 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 371 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 398 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 348 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 349 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 421 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 399 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 418 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 441 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 364 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 400 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 391 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 410 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 377 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 359 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 440 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 389 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 378 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 430 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 396 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 385 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 381 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 372 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 374 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 387 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 369 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 386 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 452 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1296 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 986 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1161 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1297 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1340 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1464 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1498 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1440 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1465 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1408 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1473 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1654 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1387 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1496 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1284 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1455 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1706 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1647 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1561 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1781 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1592 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1588 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1564 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1719 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1601 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1569 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1905 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1855 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2829 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 3384 15/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bastard - Đứa Con Của Quỷ
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author kim kan bi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite