Kiss x Death

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
Year Released 2014

Kiss x Death

favorite 7 / 10
person 7 votes
visibility
258125
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Một chủng tộc siêu việt ngoài vũ trụ nhưng rất nhỏ bé (bằng 1/60 kích thước loài người), họ xem trái đất là nơi hoàn hảo để lưu đầy bọn tội phạm nguy hiểm.
5 trong số những tội phạm bị lưu đày đến trái đất đã trốn thoát và ký sinh vào cơ thể 5 cô gái gần đó và giết chết kẻ giám sát. thế là nhiệm vụ được đặt ra là người chịu trách nhiệm phải đi bắt bọn tội phạm bằng cách tách chúng ra khỏi các cô gái nhưng phải bằng cách khóa lưỡi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 2250 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1336 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1123 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1408 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1302 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1755 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1722 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3451 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051: Bùng nổ 4860 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 837 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049: Đối mặt 2982 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 048.5: Sự chuẩn bị quan trọng (Phần 1) 5197 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 908 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 809 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046: Z 5163 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045: Truy đuổi 4974 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044: Lời nhắn 4410 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043: Đột phá nào 5216 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042: cửa ải khó khăn nhất 4112 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 041: Mất tích 3640 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040: Kết thúc một ngày dài 3298 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039: Mouth to Mouse 3692 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4202 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3508 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3677 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3530 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3315 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3641 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3655 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3552 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3782 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3639 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 4196 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3961 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3618 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3473 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 3704 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3921 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3638 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4225 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5025 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5064 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5154 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5173 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.6 Chap 18.6 5091 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 5149 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5221 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5166 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5244 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5169 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5167 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5165 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5132 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5162 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đột Nhập 5277 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5260 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5344 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5296 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5330 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5399 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5467 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5531 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5551 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bắt Đầu 5906 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite