Kiss x Death

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
Year Released 2014

Kiss x Death

favorite 7 / 10
person 7 votes
visibility
252913
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Một chủng tộc siêu việt ngoài vũ trụ nhưng rất nhỏ bé (bằng 1/60 kích thước loài người), họ xem trái đất là nơi hoàn hảo để lưu đầy bọn tội phạm nguy hiểm.
5 trong số những tội phạm bị lưu đày đến trái đất đã trốn thoát và ký sinh vào cơ thể 5 cô gái gần đó và giết chết kẻ giám sát. thế là nhiệm vụ được đặt ra là người chịu trách nhiệm phải đi bắt bọn tội phạm bằng cách tách chúng ra khỏi các cô gái nhưng phải bằng cách khóa lưỡi

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 1287 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1222 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1012 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1305 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1193 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1648 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1623 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3287 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051: Bùng nổ 4736 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 752 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049: Đối mặt 2883 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 048.5: Sự chuẩn bị quan trọng (Phần 1) 5185 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 761 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 741 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046: Z 5151 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045: Truy đuổi 4873 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044: Lời nhắn 4305 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043: Đột phá nào 5184 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042: cửa ải khó khăn nhất 3998 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 041: Mất tích 3539 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040: Kết thúc một ngày dài 3181 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039: Mouth to Mouse 3613 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4108 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3403 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3600 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3452 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3245 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3557 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3565 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3450 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3707 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3570 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 4118 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3892 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3534 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3388 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 3613 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3845 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3558 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3978 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5011 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5046 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5138 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5145 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.6 Chap 18.6 5075 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 5133 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5201 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5148 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5222 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5149 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5149 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5145 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5114 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5146 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đột Nhập 5261 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5246 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5326 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5274 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5304 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5371 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5413 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5483 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5513 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bắt Đầu 5838 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite