Kiss x Death

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
Year Released 2014

Kiss x Death

favorite 7 / 10
person 7 votes
visibility
254745
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Một chủng tộc siêu việt ngoài vũ trụ nhưng rất nhỏ bé (bằng 1/60 kích thước loài người), họ xem trái đất là nơi hoàn hảo để lưu đầy bọn tội phạm nguy hiểm.
5 trong số những tội phạm bị lưu đày đến trái đất đã trốn thoát và ký sinh vào cơ thể 5 cô gái gần đó và giết chết kẻ giám sát. thế là nhiệm vụ được đặt ra là người chịu trách nhiệm phải đi bắt bọn tội phạm bằng cách tách chúng ra khỏi các cô gái nhưng phải bằng cách khóa lưỡi

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 1791 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1242 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1041 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1347 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1204 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1692 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1641 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3328 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051: Bùng nổ 4751 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 766 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049: Đối mặt 2916 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 048.5: Sự chuẩn bị quan trọng (Phần 1) 5189 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 778 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 752 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046: Z 5153 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045: Truy đuổi 4911 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044: Lời nhắn 4345 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043: Đột phá nào 5206 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042: cửa ải khó khăn nhất 4029 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 041: Mất tích 3568 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040: Kết thúc một ngày dài 3216 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039: Mouth to Mouse 3624 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4122 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3431 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3629 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3471 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3278 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3586 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3599 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3501 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3740 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3595 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 4151 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3924 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3565 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3420 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 3655 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3875 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3592 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4092 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5017 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5054 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5142 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5161 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.6 Chap 18.6 5081 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 5137 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5209 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5154 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5228 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5157 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5155 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5153 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5120 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5152 26/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Đột Nhập 5269 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5250 24/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5330 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5278 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5308 23/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5377 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5429 21/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5489 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5521 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bắt Đầu 5858 20/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiss Death
Translator Name Dark Dream Team
Category Manga
Author Kano Yasuhiro
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite