Reincarnation No Kaben

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing

Reincarnation No Kaben

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
299037
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko???


Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 5639 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6188 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5220 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5244 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6155 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5394 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6545 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5632 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5785 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5673 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6375 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7697 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6551 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6404 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6456 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7276 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6719 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7005 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6686 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6634 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6624 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6632 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6689 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 6287 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6782 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6830 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6700 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6759 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6903 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6873 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6854 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6819 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6936 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7003 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7241 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7091 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7251 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7302 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7812 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7885 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7955 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8355 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8443 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9733 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite