Otaku Sanctuary

Reincarnation No Kaben

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing

Reincarnation No Kaben

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
296685
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko???

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 5373 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6140 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5180 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5202 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6125 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5370 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6517 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5598 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5713 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5635 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6331 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7651 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6507 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6356 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6418 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7198 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6641 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6973 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6658 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6600 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6594 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6602 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6659 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 6261 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6750 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6802 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6660 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6723 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6875 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6837 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6826 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6789 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6904 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6965 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7203 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7041 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7167 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7256 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7728 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7805 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7901 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8277 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8375 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9499 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite