Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Reincarnation No Kaben

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing

Reincarnation No Kaben

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
295599
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko???

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 5313 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6116 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5168 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5182 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6113 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5342 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6495 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5578 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5675 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5621 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6307 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7621 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6483 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6334 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6392 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7174 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6617 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6955 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6630 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6578 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6574 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6574 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6639 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 6235 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6724 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6786 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6646 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6699 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6855 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6819 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6808 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6777 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6882 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6947 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7183 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7021 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7147 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7232 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7642 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7783 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7881 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8253 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8343 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9455 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite