Reincarnation No Kaben

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing

Reincarnation No Kaben

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
297253
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko???

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 5427 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6156 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5190 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5218 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6133 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5380 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6523 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5610 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5721 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5649 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6343 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7671 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6519 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6364 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6426 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7212 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6655 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6983 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6662 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6610 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6602 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6608 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6665 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 6267 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6756 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6806 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6666 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6729 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6881 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6845 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6836 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6797 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6918 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6973 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7217 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7055 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7185 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7274 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7752 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7827 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7917 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8295 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8391 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9539 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite