Reincarnation No Kaben

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing

Reincarnation No Kaben

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
297789
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chỉ cần cầm dao cứa 1 phát ngay cổ là bạn sẽ được sở hữu sức mạnh bá đạo của kiếp trước. Bạn có dám làm ko???

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 5527 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6162 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5200 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5224 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6137 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5382 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6527 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5616 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5735 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5653 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6355 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7681 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6527 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6380 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6434 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7232 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6671 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6991 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6670 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6616 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6606 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6612 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6669 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 6271 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6762 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6812 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6674 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6735 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6887 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6851 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6842 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6803 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6922 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6979 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7223 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7063 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7211 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7282 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7770 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7843 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7925 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8311 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8407 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9609 16/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
リ ィ ン カ ー ネ ー シ ョ ン の 花 弁; Cánh hoa về luân hồi;
Translator Name Lạc Thiên   -   Support/Inactive Team: truyentranh9, Hperfect
Category Manga
Author konishi mikihisa
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite