Satanophany

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing

Satanophany

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
1197627
local_library
238 Chaps

Genres

Summary

Amagi Chika, một cô gái 20 tuổi rất chi là bình thường như bao cô gái 20 tuổi bình thường khác, mỗi tội rất ham ăn và ham chơi. Trong 1 lần được hai kẻ Senpai dụ dỗ đưa đến hộp đêm chơi để biết thế giới người lớn ra sao thì cô đã bị lừa bán cho 3 gã đàn ông mới quen làm Sex Slave, khi suýt chút nữa bị cưỡng bức thì 1 thứ năng lực cực kì tàn bạo bên trong cô thức tỉnh và trong 2 phút cô đã "Thịt" luôn năm mạng người, kết quả cô bị tuyên án Chung thân. Cô bị buộc chuyển đến 1 nhà tù đặc biệt nơi mà có những kẻ cũng có thức năng lực đó nhưng tàn bạo hơn cô rất nhiều. Liệu điều gì đang chờ đợi cô gái trẻ 20? Liệu cô có yên bình thụ án để được ân xá sớm quay lại xã hội hay sẽ "Thịt" thêm vài mạng nữa để bị Tử Hình? Mời đọc sẽ biết :v

p/: 1 Series máu me bạo lực mới từ tác của Deathtopia.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
237 Chương 237 1116 24/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 2016 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 2293 19/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 3469 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 1559 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 1678 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 1870 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230.5 Chapter 230.5 1085 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 1124 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 1042 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 1120 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 1412 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 1424 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 2473 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 1242 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 1138 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 2341 03/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 Chương 221.5 2564 26/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 2495 24/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 4183 21/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 1910 21/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 3924 15/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 2004 15/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 2022 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 1715 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 3085 10/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 1968 10/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2829 05/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2909 01/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 4411 01/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3838 22/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 2606 22/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3056 18/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2064 18/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3662 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3635 07/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3079 05/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3238 05/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5340 28/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5154 20/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 2934 20/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5127 15/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5533 15/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4814 09/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5037 08/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5119 23/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5022 23/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4164 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4531 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 3935 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 3192 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 4318 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 3885 24/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 3207 24/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5180 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5499 06/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6736 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5280 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 5321 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5873 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 5037 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5296 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 5163 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4794 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5372 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5251 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5577 15/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6282 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5545 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5433 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5900 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5619 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5924 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5804 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5327 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5786 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5421 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5523 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5240 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5368 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5768 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5398 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5132 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 5094 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 5309 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5304 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5462 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5223 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5317 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5500 30/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5731 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4547 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5502 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5746 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5317 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5439 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5170 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5160 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5553 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5399 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5207 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5378 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5269 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5412 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5180 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5456 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5197 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5168 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5170 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5065 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5320 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5420 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5279 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5285 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5276 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5741 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5621 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5384 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5364 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5255 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5262 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5200 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5118 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5409 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5324 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5204 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5138 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5376 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5437 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5463 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5173 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5198 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5726 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5783 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5057 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5267 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5573 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5365 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5624 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5089 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5182 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5304 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5372 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5337 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5319 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5202 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5464 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5164 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5258 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5708 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5362 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5598 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5627 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5302 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5391 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5404 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5366 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5540 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5446 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Chuyện thường ngày 5665 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5379 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5412 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5389 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5303 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5508 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5636 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5450 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Âm thanh làm chấn động trái tim 5620 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Ngạnh khí công vô địch 5569 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5654 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5907 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5496 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5641 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5762 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5344 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5484 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5591 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5578 01/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60: Mạng 5744 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6167 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5632 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5893 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5605 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Sanctuary 5998 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5504 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5530 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5070 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51: Bạn thân của tôi 5511 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: Mình mà không phải là mình 5768 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: Pi-chan 5306 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5746 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5710 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5712 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5924 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Desalvo 5765 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Chanpu Froid 5616 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5859 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5654 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5568 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5796 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5743 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Ban đêm lập đội 5660 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36: Sự xâm nhập vào ban ngày 5770 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Sự công kích mới 5601 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5592 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5305 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5794 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5805 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30: Trò chơi đuổi bắt 5545 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29: Đối diện với cảm xúc 5757 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28: Chứng kiến 5937 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27: Tên điên dưới ánh trăng & Thiên thần của cái chết 6002 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Phong cách sát nhân 5644 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Xâm nhập những bí mật ẩn giấu 5694 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Phòng thí nghiệm của Sayoko 5896 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5936 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5433 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Cô dâu trắng và cô dâu đen 5701 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Khách đến thăm lần đầu 6319 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Hai chị em sát nhân 6454 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Bữa tiệc đuôi vàng Nhật Bản 6558 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6330 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Kết thúc của shion 6446 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Đặt dấu chấm hết cho 6678 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Sát nhân vs Sát nhân 6969 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Tàn phá – Chika 6834 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: "Harem" 6504 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Bắt đầu trải nghiệm giết người. 6462 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đến giờ đi tắm rồi. 6570 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Từ khóa 6432 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Sự thật đằng sau Haguro 7031 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Ký ức của Medusa 6807 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cinderella 6751 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Đêm ở nhà tù Haguro 7127 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: "Satanophany" 7060 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: "Cảnh Báo" 7374 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Nhà tù Haguro 7484 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Amagi Chika 9044 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite