Satanophany

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing

Satanophany

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
1401794
local_library
274 Chaps

Genres

Summary

Amagi Chika, một cô gái 20 tuổi rất chi là bình thường như bao cô gái 20 tuổi bình thường khác, mỗi tội rất ham ăn và ham chơi. Trong 1 lần được hai kẻ Senpai dụ dỗ đưa đến hộp đêm chơi để biết thế giới người lớn ra sao thì cô đã bị lừa bán cho 3 gã đàn ông mới quen làm Sex Slave, khi suýt chút nữa bị cưỡng bức thì 1 thứ năng lực cực kì tàn bạo bên trong cô thức tỉnh và trong 2 phút cô đã "Thịt" luôn năm mạng người, kết quả cô bị tuyên án Chung thân. Cô bị buộc chuyển đến 1 nhà tù đặc biệt nơi mà có những kẻ cũng có thức năng lực đó nhưng tàn bạo hơn cô rất nhiều. Liệu điều gì đang chờ đợi cô gái trẻ 20? Liệu cô có yên bình thụ án để được ân xá sớm quay lại xã hội hay sẽ "Thịt" thêm vài mạng nữa để bị Tử Hình? Mời đọc sẽ biết :v

p/: 1 Series máu me bạo lực mới từ tác của Deathtopia.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
272.5 Chương 272.5 2857 09/07/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 3352 04/07/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 1711 04/07/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 3808 23/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 4510 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 2724 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 2818 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 2642 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 2174 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 1974 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 2349 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 1853 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 1703 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 1863 10/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 4721 04/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 5013 29/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 4643 20/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 4244 17/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 5054 14/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 2934 14/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 2789 14/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 5108 07/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 4466 22/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 3499 21/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 3490 19/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 3493 15/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 4314 08/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 3549 05/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 2377 05/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 2402 05/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 2317 05/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 3360 20/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 3710 18/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 3979 17/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4083 10/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 4587 03/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 4277 24/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4594 20/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 5130 19/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 5021 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 2844 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3157 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3094 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230.5 Chapter 230.5 2542 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3339 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 2147 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 2570 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 2562 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 4203 12/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3713 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 2312 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 2290 07/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 4154 03/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 Chương 221.5 3691 26/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3622 24/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5048 21/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 3297 21/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5059 15/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 3011 15/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 3011 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 2679 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 4344 10/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 3017 10/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 4144 05/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 3816 01/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 5248 01/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 5097 22/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 3527 22/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 4288 18/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 3425 18/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 4595 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4649 07/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 4033 05/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 4088 05/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5492 28/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5458 20/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3765 20/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5295 15/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5657 15/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5091 09/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5145 08/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5275 23/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5128 23/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4877 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5061 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4712 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 3904 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5054 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 4866 24/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4326 24/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5264 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5591 06/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6874 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5380 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 5405 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5939 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 5127 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5380 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 5261 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 5060 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5452 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5333 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5687 15/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6434 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5723 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5551 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6058 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5723 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6020 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5910 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5461 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5894 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5501 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5607 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5318 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5434 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5842 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5480 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5208 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 5160 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 5385 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5378 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5536 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5299 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5401 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5572 30/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5885 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5013 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5564 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5830 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5379 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5503 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5234 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5218 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5607 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5455 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5263 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5436 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5335 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5558 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5232 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5506 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5245 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5220 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5234 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5131 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5380 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5488 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5349 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5359 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5354 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5787 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5663 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5714 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5412 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5319 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5314 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5556 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5170 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5463 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5388 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5248 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5182 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5418 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5489 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5539 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5235 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5254 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5788 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5865 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5105 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5313 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5621 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5409 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5682 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5171 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5248 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5362 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5432 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5403 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5379 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5256 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5542 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5218 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5320 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5770 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5430 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5666 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5711 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5402 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5549 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5522 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5468 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5662 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5570 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Chuyện thường ngày 5793 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5489 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5530 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5861 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5411 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5630 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5762 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5566 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Âm thanh làm chấn động trái tim 5742 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Ngạnh khí công vô địch 5691 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5770 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6303 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5612 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5783 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5886 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5468 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5604 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5713 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5702 01/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60: Mạng 5966 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6283 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5748 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6007 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5727 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Sanctuary 6126 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5612 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5652 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5184 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51: Bạn thân của tôi 5623 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: Mình mà không phải là mình 5880 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: Pi-chan 5424 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5906 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5840 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5858 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6070 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Desalvo 5911 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Chanpu Froid 5766 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6011 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5800 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5706 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6164 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5909 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Ban đêm lập đội 5820 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36: Sự xâm nhập vào ban ngày 5928 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Sự công kích mới 5759 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5744 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5449 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5982 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5967 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30: Trò chơi đuổi bắt 5703 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29: Đối diện với cảm xúc 5937 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28: Chứng kiến 6087 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27: Tên điên dưới ánh trăng & Thiên thần của cái chết 6142 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Phong cách sát nhân 5802 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Xâm nhập những bí mật ẩn giấu 5860 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Phòng thí nghiệm của Sayoko 6090 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6116 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5601 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Cô dâu trắng và cô dâu đen 5881 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Khách đến thăm lần đầu 6611 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Hai chị em sát nhân 6644 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Bữa tiệc đuôi vàng Nhật Bản 6754 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6530 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Kết thúc của shion 6706 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Đặt dấu chấm hết cho 6918 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Sát nhân vs Sát nhân 7211 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Tàn phá – Chika 7072 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: "Harem" 6742 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Bắt đầu trải nghiệm giết người. 6702 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đến giờ đi tắm rồi. 6818 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Từ khóa 6642 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Sự thật đằng sau Haguro 7269 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Ký ức của Medusa 7049 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cinderella 7003 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Đêm ở nhà tù Haguro 7391 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: "Satanophany" 7394 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: "Cảnh Báo" 7724 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Nhà tù Haguro 7858 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Amagi Chika 9744 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite