Satanophany

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing

Satanophany

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
923187
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Amagi Chika, một cô gái 20 tuổi rất chi là bình thường như bao cô gái 20 tuổi bình thường khác, mỗi tội rất ham ăn và ham chơi. Trong 1 lần được hai kẻ Senpai dụ dỗ đưa đến hộp đêm chơi để biết thế giới người lớn ra sao thì cô đã bị lừa bán cho 3 gã đàn ông mới quen làm Sex Slave, khi suýt chút nữa bị cưỡng bức thì 1 thứ năng lực cực kì tàn bạo bên trong cô thức tỉnh và trong 2 phút cô đã "Thịt" luôn năm mạng người, kết quả cô bị tuyên án Chung thân. Cô bị buộc chuyển đến 1 nhà tù đặc biệt nơi mà có những kẻ cũng có thức năng lực đó nhưng tàn bạo hơn cô rất nhiều. Liệu điều gì đang chờ đợi cô gái trẻ 20? Liệu cô có yên bình thụ án để được ân xá sớm quay lại xã hội hay sẽ "Thịt" thêm vài mạng nữa để bị Tử Hình? Mời đọc sẽ biết :v

p/: 1 Series máu me bạo lực mới từ tác của Deathtopia.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
183 Chương 183 1898 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2922 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3376 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5245 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2802 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4434 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3625 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2688 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5090 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 4270 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5061 15/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 5810 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 4884 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5017 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5414 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5263 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5518 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5306 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5069 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5256 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5023 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5223 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5048 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5200 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5456 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5192 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4223 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 4225 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 4817 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5110 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5246 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5009 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 4539 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5020 30/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5439 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3254 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5062 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5390 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5017 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3894 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 4739 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4798 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5343 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5055 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 4525 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5140 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4784 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5118 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3786 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5082 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 4372 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5012 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 4474 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 4048 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 4806 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5120 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5059 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 4592 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4516 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5241 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5143 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5070 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5082 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5055 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5050 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 4471 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 3968 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3399 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 4923 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 4846 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 4518 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4537 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5133 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3972 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4727 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4843 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5512 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5379 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4094 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5105 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 4807 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5031 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5036 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4164 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 4176 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5068 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4424 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5111 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5013 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 4389 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5050 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4258 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4285 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5212 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5024 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5250 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5239 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5002 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4783 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5090 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5056 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5102 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5048 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Chuyện thường ngày 5151 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5085 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5080 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5081 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4794 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5050 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5206 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5126 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Âm thanh làm chấn động trái tim 5188 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Ngạnh khí công vô địch 5201 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5258 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5343 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5160 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5297 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5486 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5076 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5198 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5313 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5308 01/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60: Mạng 5304 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5681 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5332 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5533 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5173 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Sanctuary 5512 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5188 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5118 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3728 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51: Bạn thân của tôi 5175 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: Mình mà không phải là mình 5348 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: Pi-chan 5056 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5220 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5276 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5154 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5402 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Desalvo 5413 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Chanpu Froid 5292 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5367 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5212 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5216 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5386 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5345 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Ban đêm lập đội 5324 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36: Sự xâm nhập vào ban ngày 5446 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Sự công kích mới 5289 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5214 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4854 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5234 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5479 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30: Trò chơi đuổi bắt 5219 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29: Đối diện với cảm xúc 5353 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28: Chứng kiến 5333 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27: Tên điên dưới ánh trăng & Thiên thần của cái chết 5706 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Phong cách sát nhân 5236 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Xâm nhập những bí mật ẩn giấu 5234 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Phòng thí nghiệm của Sayoko 5604 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5464 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4619 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Cô dâu trắng và cô dâu đen 5361 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Khách đến thăm lần đầu 5925 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Hai chị em sát nhân 5752 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Bữa tiệc đuôi vàng Nhật Bản 6106 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5930 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Kết thúc của shion 6076 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Đặt dấu chấm hết cho 6202 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Sát nhân vs Sát nhân 6469 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Tàn phá – Chika 6416 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: "Harem" 6084 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Bắt đầu trải nghiệm giết người. 6034 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đến giờ đi tắm rồi. 6140 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Từ khóa 5974 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Sự thật đằng sau Haguro 6373 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Ký ức của Medusa 6311 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cinderella 6225 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Đêm ở nhà tù Haguro 6513 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: "Satanophany" 6392 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: "Cảnh Báo" 6580 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Nhà tù Haguro 6654 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Amagi Chika 7840 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite