Satanophany

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing

Satanophany

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
969826
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Amagi Chika, một cô gái 20 tuổi rất chi là bình thường như bao cô gái 20 tuổi bình thường khác, mỗi tội rất ham ăn và ham chơi. Trong 1 lần được hai kẻ Senpai dụ dỗ đưa đến hộp đêm chơi để biết thế giới người lớn ra sao thì cô đã bị lừa bán cho 3 gã đàn ông mới quen làm Sex Slave, khi suýt chút nữa bị cưỡng bức thì 1 thứ năng lực cực kì tàn bạo bên trong cô thức tỉnh và trong 2 phút cô đã "Thịt" luôn năm mạng người, kết quả cô bị tuyên án Chung thân. Cô bị buộc chuyển đến 1 nhà tù đặc biệt nơi mà có những kẻ cũng có thức năng lực đó nhưng tàn bạo hơn cô rất nhiều. Liệu điều gì đang chờ đợi cô gái trẻ 20? Liệu cô có yên bình thụ án để được ân xá sớm quay lại xã hội hay sẽ "Thịt" thêm vài mạng nữa để bị Tử Hình? Mời đọc sẽ biết :v

p/: 1 Series máu me bạo lực mới từ tác của Deathtopia.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
183 Chương 183 5448 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5014 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 5075 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5533 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3534 04/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5028 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 4712 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 3383 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5202 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5029 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5175 15/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 5944 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5235 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5155 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5626 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5439 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5582 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5468 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5139 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5322 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 5305 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5307 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5110 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5264 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5532 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5284 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5026 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 4716 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 5093 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5168 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5300 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5065 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5025 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5158 30/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5623 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3720 26/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5346 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5618 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5199 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 4846 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5024 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5034 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5421 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5283 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5013 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5192 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5033 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5186 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4305 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5178 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5081 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5054 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5050 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 4416 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5178 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5270 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5111 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5091 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5018 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5461 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5197 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5224 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5134 20/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5109 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5102 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 4837 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 4446 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5215 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5190 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5044 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5010 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5024 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5279 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4425 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5035 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5066 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5582 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5615 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4426 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5153 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5177 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5189 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5198 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4581 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5062 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5176 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5164 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5157 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5165 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5070 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5096 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5020 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4914 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5334 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5146 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5380 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5347 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5068 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5109 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5160 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5152 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5320 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5170 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Chuyện thường ngày 5239 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5143 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5154 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5149 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5115 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5146 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5350 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5216 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Âm thanh làm chấn động trái tim 5284 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Ngạnh khí công vô địch 5365 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5466 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5541 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5312 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5421 28/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5560 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5138 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5284 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5383 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5390 01/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60: Mạng 5372 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5839 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5434 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5647 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5241 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Sanctuary 5572 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5270 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5176 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4218 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51: Bạn thân của tôi 5257 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: Mình mà không phải là mình 5420 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: Pi-chan 5138 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5414 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5470 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5242 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5572 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Desalvo 5495 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Chanpu Froid 5378 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5543 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5322 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5366 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5574 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5415 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Ban đêm lập đội 5408 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36: Sự xâm nhập vào ban ngày 5536 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Sự công kích mới 5363 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5296 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5061 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5372 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5547 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30: Trò chơi đuổi bắt 5285 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29: Đối diện với cảm xúc 5461 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28: Chứng kiến 5571 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27: Tên điên dưới ánh trăng & Thiên thần của cái chết 5766 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Phong cách sát nhân 5390 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Xâm nhập những bí mật ẩn giấu 5422 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Phòng thí nghiệm của Sayoko 5668 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5622 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5039 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Cô dâu trắng và cô dâu đen 5441 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Khách đến thăm lần đầu 6045 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Hai chị em sát nhân 5834 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Bữa tiệc đuôi vàng Nhật Bản 6180 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6024 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Kết thúc của shion 6164 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Đặt dấu chấm hết cho 6280 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Sát nhân vs Sát nhân 6541 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Tàn phá – Chika 6500 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: "Harem" 6158 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Bắt đầu trải nghiệm giết người. 6120 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đến giờ đi tắm rồi. 6224 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Từ khóa 6044 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Sự thật đằng sau Haguro 6487 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Ký ức của Medusa 6407 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cinderella 6353 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Đêm ở nhà tù Haguro 6661 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: "Satanophany" 6538 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: "Cảnh Báo" 6756 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Nhà tù Haguro 6774 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Amagi Chika 8042 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
サタノファニ
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author YAMADA Yoshinobu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite