Đấu La Đại Lục

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing

Đấu La Đại Lục

favorite 7 / 10
person 14 votes
visibility
914638
local_library
350 Chaps

Genres

Summary

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại Đấu La Đại Lục được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)… thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai… thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang… Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu La Đại Lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân của Đường Tam – nhân vật chính trong truyện Đấu La Đại Lục sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
307 Chương 307 748 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306.5 Chương 306.5 607 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 985 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305.5 Chương 305.5 1335 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 252 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304.5 Chương 304.5 692 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 371 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303.5 Chương 303.5 352 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 300 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302.5 Chương 302.5 1273 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chapter 302 778 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301.5 Chapter 301.5 1033 14/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chapter 301 1088 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300.5 Chương 300.5 1056 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 1942 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299.5 Chapter 299.5 1640 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 1081 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298.5 Chương 298.5 2790 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 2838 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297.5 Chương 297.5 1633 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chapter 297 2209 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286.5 Chương 286.5 2127 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chapter 286 2059 25/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285.5 Chapter 285.5 1097 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chapter 285 1359 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284.5 Chương 284.5 1315 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 1387 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283.5 Chapter 283.5 1323 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 1367 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282.5 Chapter 282.5 1123 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 990 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281.5 Chương 281.5 1282 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 1319 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280.5 Chương 280.5 1635 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 2960 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279.5 Chapter 279.5 1432 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 1771 14/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278.5 Chapter 278.5 1618 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chapter 278 1520 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277.5 chapter 277.5 1573 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 1477 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276.5 Chương 276.5 1645 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 1525 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275.5 Chương 275.5 1275 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 chapter 275 1790 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 chapter 274 804 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273.5 Chương 273.5 1267 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 1478 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 1707 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 903 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 885 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269.5 Chương 269.5 1263 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 1307 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268.5 Chương 268.5 1272 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 1231 15/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267.5 Chương 267.5 1159 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 1208 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266.5 Chương 266.5 1250 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 1361 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265.5 Chương 265.5 1271 09/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 1231 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264.5 Chương 264.5 1369 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 1258 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263.5 Chương 263.5 1445 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 1411 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 1388 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 1508 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 2604 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 1602 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 1196 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 1161 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 1016 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 1083 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 891 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 1242 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 1219 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 1309 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 1292 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 chap 248 1292 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 1443 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 1179 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 1307 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1368 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 1214 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 1289 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 chap 241 1167 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 1325 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 1231 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 1429 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 1488 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1763 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1602 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 1495 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 1776 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1776 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 1711 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1576 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1753 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1633 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1752 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 1428 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 2193 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 2152 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1966 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 1844 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1596 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1896 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 443 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1559 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1653 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1545 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 1690 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 2108 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 2160 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 2221 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 1804 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 1447 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1744 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1531 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 3418 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 3600 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 4249 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 3292 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chương 204.5 2569 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 3178 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 2263 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202.5 Ngoaị truyện 6Đấu La Đại Lục Chap 202.5- Ngoaị truyện 6 3021 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 3293 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 ấu La Đại Lục Chap 201Đấu La Đại Lục Chap 201 2399 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.7 Chương 200.7 2832 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.6 Chương 200.6 2744 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.5 Chương 200.5 3095 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 3728 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3281 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 3213 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2975 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2542 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195.5 Chapter 195.5 2987 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3661 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 2491 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2475 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 2668 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 3214 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190.5 Chap 190.5 2480 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 2993 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 2129 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 2824 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1944 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 2370 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185.5 Chapter 185.5 3016 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3109 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3102 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 2544 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 2625 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 2785 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 3104 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2546 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2842 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3417 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 2531 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chapter 175.5 930 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 2640 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 2850 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 2791 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3085 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3296 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3099 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3197 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3094 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 2922 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 2830 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3060 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3163 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3009 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 2992 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3299 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3410 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 2980 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3069 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3108 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3278 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155.5 Chapter 155.5 136 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3472 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3242 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2971 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3111 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3074 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3365 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2803 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 2732 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 142 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.3 Chap 147.3 1893 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.2 Chap 147.2 2183 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.1 Chap 147.1 2158 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 348 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 108 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chap 146.2 2115 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chap 146.1 2367 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 319 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.3 Chap 145.3 2001 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.2 Chap 145.2 2114 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.1 Chap 145.1 2255 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 160 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 125 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 2302 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2337 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2397 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2101 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 2470 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2143 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 2638 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 2183 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 3000 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 3440 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 2560 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 2447 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 2404 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2414 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 2585 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2449 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2613 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2808 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 2765 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2626 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2768 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2659 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2939 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 3241 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3150 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 206 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2704 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 112 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 107 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 2835 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3287 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3265 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3327 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3111 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2897 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2772 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3039 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 3019 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3003 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3136 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3149 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3115 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3552 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 4010 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3456 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 91 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 3545 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3159 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3309 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 3079 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3273 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 3088 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 3251 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3086 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3166 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3331 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3305 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3859 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4316 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 92 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 4071 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3841 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3619 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3926 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 3545 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4720 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4116 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3970 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3886 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3695 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3702 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4147 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3739 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3740 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 83 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3522 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3668 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 3923 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3687 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4124 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3865 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3762 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3673 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3858 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 3244 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3808 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3876 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3871 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4192 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3905 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 98 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3789 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3911 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3926 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4431 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4212 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 3706 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4107 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4665 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4184 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4244 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4347 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4157 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 3864 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4435 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4468 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4428 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4005 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4337 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4537 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4507 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4508 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4455 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 3790 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4603 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4519 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4724 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4361 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4131 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4229 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4177 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4157 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4015 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4115 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4419 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4442 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4468 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4549 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4237 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4511 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4628 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4686 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4649 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4395 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4662 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4994 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4990 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4893 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4742 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4739 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5003 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5111 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5347 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5254 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5916 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite