Đấu La Đại Lục

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing

Đấu La Đại Lục

favorite 5 / 10
person 13 votes
visibility
811187
local_library
302 Chaps

Genres

Summary

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại Đấu La Đại Lục được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)… thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai… thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang… Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu La Đại Lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân của Đường Tam – nhân vật chính trong truyện Đấu La Đại Lục sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

Chap Title Total Views Date Added Action
272 Chương 272 905 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 431 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 416 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269.5 Chương 269.5 856 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 976 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268.5 Chương 268.5 965 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 875 15/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267.5 Chương 267.5 842 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 903 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266.5 Chương 266.5 972 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 1039 16/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265.5 Chương 265.5 974 09/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 964 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264.5 Chương 264.5 1138 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 1003 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263.5 Chương 263.5 1164 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 1195 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 1141 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 1293 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 2326 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 1421 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 1025 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 960 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 813 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 900 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 762 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 1065 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 1021 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 1077 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 1095 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 chap 248 1090 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 1316 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 1064 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 1124 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1145 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 1017 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 1126 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 chap 241 971 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 1171 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 1086 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 1298 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 1309 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1645 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1436 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 1319 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 1613 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1606 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 1504 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1363 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1546 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1459 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1620 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 1316 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 1968 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1985 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1827 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 1671 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1492 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1715 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 387 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1407 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1507 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1398 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 1506 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 1927 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 2005 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 2056 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 1411 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 1258 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1542 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1380 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 3266 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 3478 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 3932 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 3188 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chương 204.5 2459 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 3053 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 2110 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202.5 Ngoaị truyện 6Đấu La Đại Lục Chap 202.5- Ngoaị truyện 6 2676 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 2884 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 ấu La Đại Lục Chap 201Đấu La Đại Lục Chap 201 2249 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.7 Chương 200.7 2503 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.6 Chương 200.6 2613 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.5 Chương 200.5 3010 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 3542 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3108 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 3087 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2867 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2430 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195.5 Chapter 195.5 2818 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3334 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 2398 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2390 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 2610 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 3116 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190.5 Chap 190.5 2421 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 2872 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 2077 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 2746 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1865 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 2219 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185.5 Chapter 185.5 2845 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 2997 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 2995 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 2452 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 2529 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 2685 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 2962 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2434 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2726 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3061 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 2385 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chapter 175.5 765 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 2427 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 2745 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 2662 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 2972 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3164 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 2956 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3079 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 2969 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 2762 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 2718 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 2930 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3050 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 2903 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 2876 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3193 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3251 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 2883 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 2961 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3020 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3184 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155.5 Chapter 155.5 66 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3382 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3156 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2901 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3053 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3008 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3235 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2528 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 2404 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 98 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.3 Chap 147.3 1847 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.2 Chap 147.2 2134 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.1 Chap 147.1 2127 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 103 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 65 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chap 146.2 2062 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chap 146.1 2311 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 199 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.3 Chap 145.3 1925 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.2 Chap 145.2 2047 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.1 Chap 145.1 2180 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 47 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 46 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 2170 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2270 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2315 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2036 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 2340 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2067 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 2564 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 2118 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 2910 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 3058 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 2352 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 2332 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 2304 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2304 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 2474 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2357 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2554 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2686 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 2617 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2345 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2665 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2574 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2849 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 3057 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3054 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 49 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2616 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 34 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 38 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 2739 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3215 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3184 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3245 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3341 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3033 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2828 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2684 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2971 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2944 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2908 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3060 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3071 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3013 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3477 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3942 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3395 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 30 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 3201 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3101 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3238 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2999 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3185 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 3011 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 3173 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3007 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 2853 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3003 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3254 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3585 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4218 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 33 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 4022 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3782 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3558 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3869 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 3498 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4360 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4054 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3899 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3787 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4082 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3687 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3700 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 18 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3478 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3620 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 3868 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3627 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3824 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3830 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3728 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3643 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3827 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 3227 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3770 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3860 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3838 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4163 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3881 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 62 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3742 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3883 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3891 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4392 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4187 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 3686 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4082 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4150 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4211 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4307 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4125 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 3828 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4280 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4326 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4411 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3983 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4284 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4502 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4467 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4473 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4425 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 3778 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4559 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4468 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4704 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4333 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4102 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4201 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4115 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4133 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3983 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4104 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4372 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4412 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4397 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4475 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4209 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4477 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4600 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4661 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4620 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4381 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4615 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4905 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4925 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4820 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4701 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4693 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4967 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5099 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5303 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5216 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5818 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite