Đấu La Đại Lục

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing

Đấu La Đại Lục

favorite 5 / 10
person 13 votes
visibility
790537
local_library
289 Chaps

Genres

Summary

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại Đấu La Đại Lục được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)… thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai… thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang… Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu La Đại Lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân của Đường Tam – nhân vật chính trong truyện Đấu La Đại Lục sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

Chap Title Total Views Date Added Action
264.5 Chương 264.5 989 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 917 19/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263.5 Chương 263.5 937 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 1082 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 1083 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 1217 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 2242 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 1359 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 992 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 908 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 774 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 845 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 703 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 1017 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 993 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 1037 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 1064 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 chap 248 1043 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 1266 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 1002 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 1078 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1115 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 969 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 1056 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 chap 241 909 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 1119 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 1041 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 1250 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 1262 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1601 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 1419 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 1289 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 1581 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 1556 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 1455 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 1333 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 1514 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1436 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 1578 19/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 1288 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 1930 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1954 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1780 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 1646 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1414 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1669 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 387 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1334 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1455 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 chap 217 1382 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 1480 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 1892 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 1921 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 2022 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 1370 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 chap 211 1241 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1490 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1342 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 3250 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 3441 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 3883 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 3140 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chương 204.5 2416 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 3024 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 2074 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202.5 Ngoaị truyện 6Đấu La Đại Lục Chap 202.5- Ngoaị truyện 6 2645 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 2845 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 ấu La Đại Lục Chap 201Đấu La Đại Lục Chap 201 2219 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.7 Chương 200.7 2471 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.6 Chương 200.6 2599 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200.5 Chương 200.5 2977 23/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 3542 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3072 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 3076 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2841 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2394 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195.5 Chapter 195.5 2799 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3298 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 2369 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2376 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 2599 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 3116 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190.5 Chap 190.5 2387 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 2842 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 2038 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 2708 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1838 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 2176 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185.5 Chapter 185.5 2832 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 2985 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 2995 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 2440 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 2478 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 2634 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 2922 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2395 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2696 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3025 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 2334 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chapter 175.5 719 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 2398 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 2714 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 2598 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 2909 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3112 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 2896 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3035 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 2923 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 2722 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 2682 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 2876 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 2989 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 2839 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 2828 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3121 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3176 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 2817 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 2901 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 2960 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3122 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155.5 Chapter 155.5 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3327 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3110 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2838 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3001 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2956 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3133 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2449 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 2332 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.3 Chap 147.3 1790 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.2 Chap 147.2 2081 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.1 Chap 147.1 2028 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chap 146.2 1971 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chap 146.1 2254 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 135 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.3 Chap 145.3 1882 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.2 Chap 145.2 1989 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.1 Chap 145.1 2135 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 2140 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2238 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2288 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1987 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 2236 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2037 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 2510 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 2099 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 2865 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 2993 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 2303 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 2278 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 2246 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2245 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 2425 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2311 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2482 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2620 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 2535 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2279 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2601 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2516 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2797 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 3005 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3017 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 18 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2599 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 2726 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3203 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3167 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3210 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3310 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3017 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2809 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2666 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2957 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2927 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2896 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3042 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3054 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2997 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3466 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 3927 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3370 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 3120 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3066 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3222 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2999 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3185 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 3011 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 3173 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2992 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 2823 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2973 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3235 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3554 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4206 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3988 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3753 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3542 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3852 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 3474 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4290 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4054 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3880 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3787 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4082 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3668 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3687 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 0 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3478 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3620 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 3868 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3627 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3809 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3830 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3716 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3643 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3827 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 3211 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3770 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3847 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3838 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4163 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3865 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 32 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3742 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3871 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3891 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4392 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4187 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 3670 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4082 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4150 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4211 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4307 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4125 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 3828 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4225 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4296 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4393 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3968 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4284 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4502 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4467 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4473 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4425 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 3761 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4559 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4468 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4693 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4333 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4102 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4201 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4115 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4133 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3983 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4084 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4372 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4412 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4380 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4475 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4209 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4477 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4600 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4661 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4620 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4367 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4615 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4905 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4911 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4820 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4701 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4693 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4940 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5091 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5299 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5210 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5812 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tuyệt thế Đường Môn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author duong gia tam thieu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite