Goblin Slayer

Mỹ Nhân Làm Tướng

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done

Mỹ Nhân Làm Tướng

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
64463
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây? - See more at: http://truyentranhtuan.com/my-nhan-lam-tuong/#sthash.A8r6RDcI.dpuf

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 570 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 177 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 365 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 330 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 163 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 349 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 528 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 256 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 395 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 79 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 224 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 264 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 190 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 359 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 138 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 589 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 412 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 274 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 237 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 133 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 223 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 173 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 273 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 223 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 149 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 185 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 173 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 174 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 137 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 127 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 242 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 198 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 233 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 170 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 199 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 164 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 412 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 255 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 260 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 532 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 751 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 562 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 676 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 659 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 674 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 763 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 628 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 766 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 893 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 892 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 849 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1122 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1097 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 938 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 873 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1068 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1104 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1203 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1256 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1287 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1535 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1041 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1057 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1308 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1477 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1155 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1189 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1340 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1511 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1284 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1602 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2088 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2266 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2374 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2876 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3182 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3450 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5133 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite