Mỹ Nhân Làm Tướng

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done

Mỹ Nhân Làm Tướng

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
67222
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây? - See more at: http://truyentranhtuan.com/my-nhan-lam-tuong/#sthash.A8r6RDcI.dpuf

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 605 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 216 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 435 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 387 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 205 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 386 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 556 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 305 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 427 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 117 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 272 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 295 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 217 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 383 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 170 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 642 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 444 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 309 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 266 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 162 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 249 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 207 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 368 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 258 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 180 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 218 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 205 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 205 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 196 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 163 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 266 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 213 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 268 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 201 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 247 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 200 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 445 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 282 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 325 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 575 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 786 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 590 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 711 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 686 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 705 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 792 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 664 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 790 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 922 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 919 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 885 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1149 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1129 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 972 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 904 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1098 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1136 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1231 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1288 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1366 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1549 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1073 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1097 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1339 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1508 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1188 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1219 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1373 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1539 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1316 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1638 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2121 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2324 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2403 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2914 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3219 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3472 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5137 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite