Fate Grand Order

Mỹ Nhân Làm Tướng

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done

Mỹ Nhân Làm Tướng

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
63149
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây? - See more at: http://truyentranhtuan.com/my-nhan-lam-tuong/#sthash.A8r6RDcI.dpuf

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 516 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 162 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 325 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 319 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 146 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 338 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 511 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 240 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 377 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 68 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 212 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 239 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 175 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 343 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 121 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 570 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 394 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 262 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 218 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 120 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 210 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 149 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 255 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 208 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 132 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 170 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 159 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 159 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 124 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 112 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 222 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 185 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 205 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 158 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 183 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 146 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 396 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 243 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 260 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 520 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 739 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 532 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 660 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 642 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 661 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 748 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 616 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 748 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 875 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 873 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 832 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1102 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1085 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 920 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 861 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1048 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1092 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1185 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1240 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1271 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1503 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1026 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1037 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1292 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1460 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1138 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1169 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1327 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1494 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1266 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1591 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2036 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2247 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2363 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2859 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3182 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3450 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5127 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite