Mỹ Nhân Làm Tướng

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done

Mỹ Nhân Làm Tướng

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
65636
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây? - See more at: http://truyentranhtuan.com/my-nhan-lam-tuong/#sthash.A8r6RDcI.dpuf

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 570 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 196 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 385 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 341 14/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 181 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 368 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 528 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 269 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 408 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 104 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 241 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 279 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 203 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 371 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 156 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 607 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 430 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 294 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 252 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 133 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 237 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 193 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 291 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 239 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 167 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 198 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 187 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 189 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 151 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 143 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 254 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 213 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 251 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 184 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 230 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 181 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 427 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 268 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 273 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 548 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 769 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 573 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 696 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 670 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 689 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 779 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 645 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 779 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 904 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 903 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 868 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1134 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1113 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 958 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 893 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1082 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1104 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1220 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1275 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1298 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1535 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1055 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1084 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1321 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1497 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1170 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1208 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1357 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1527 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1304 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1622 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2101 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2285 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2390 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2895 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3199 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3461 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5133 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mỹ Nhân Làm Tướng
Translator Name A3manga
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite