Otaku Sanctuary

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

Other Name
二度目の人生を異世界で; Nidoume no Jinsei wo Isekai de; Second Life in Another World;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author まいん
Artist Kabocha
Status Ongoing

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

favorite 9 / 10
person 116 votes
visibility
319775
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính sau khi chết ở thế giới hiện đại được chuyển sinh sang thế giới mới và bắt đầu cuộc hành trình của mình..

Chap Title Total Views Date Added Action
33.5 Chương 33.5 5428 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6017 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chương 32.2 6075 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5963 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6338 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6062 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6212 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6609 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6832 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6509 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 6940 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7297 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6628 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5710 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6829 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6891 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7481 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7240 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7152 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7263 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7808 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 7934 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8594 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 8356 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 8139 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 7566 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 8526 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8490 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9185 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 6152 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8988 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 6320 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8973 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8635 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9227 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9556 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9828 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 10153 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 10318 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10805 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14746 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
二度目の人生を異世界で; Nidoume no Jinsei wo Isekai de; Second Life in Another World;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author まいん
Artist Kabocha
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite