Fate Grand Order

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

Other Name
二度目の人生を異世界で; Nidoume no Jinsei wo Isekai de; Second Life in Another World;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author まいん
Artist Kabocha
Status Ongoing

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

favorite 9 / 10
person 109 votes
visibility
293669
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Nhân vật chính sau khi chết ở thế giới hiện đại được chuyển sinh sang thế giới mới và bắt đầu cuộc hành trình của mình..

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 5531 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6014 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5802 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5992 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6419 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6624 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6305 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 6748 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7085 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6448 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 5532 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6661 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6711 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7297 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7038 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6978 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7089 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7628 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 7762 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8408 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 8184 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 7907 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 7394 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 8364 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8310 08/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9017 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 5984 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8818 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 6118 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8769 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8445 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8917 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9338 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9574 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9919 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 10046 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10429 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14064 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
二度目の人生を異世界で; Nidoume no Jinsei wo Isekai de; Second Life in Another World;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author まいん
Artist Kabocha
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite