Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
272064
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5181 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 1781 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1521 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 563 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1492 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4195 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2755 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2371 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3254 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 581 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2079 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 3207 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5004 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 3966 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5031 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4165 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 2883 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3219 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 2997 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2635 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2433 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2637 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2337 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2555 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2445 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2409 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2286 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2460 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2239 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2643 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2542 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2312 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2534 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2295 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2269 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2322 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2233 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2190 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2238 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2573 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2424 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1961 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1750 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1994 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2095 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 1973 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2204 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2026 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2064 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2170 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 1982 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 1935 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2173 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2302 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2220 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2089 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2318 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2415 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3363 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 743 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 2867 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 2793 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2818 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2534 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2617 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3124 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 2751 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 2845 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2420 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2794 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2688 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2706 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2463 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2668 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2956 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3206 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2821 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2823 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2937 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3120 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3138 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3302 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3373 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3144 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3310 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3677 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3793 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5233 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4374 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4133 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4496 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4631 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4571 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5067 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5151 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5687 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite