Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
302084
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5469 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 2266 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1912 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 691 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1841 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4641 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 3044 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2583 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3535 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 789 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2253 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 4337 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5034 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 4189 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5061 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4409 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 3079 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3394 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3158 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2818 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2624 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2965 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2632 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2801 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2644 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2583 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2436 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2747 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2422 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2815 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2724 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2485 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2698 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2478 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2442 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2549 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2492 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2412 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2458 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2843 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2700 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 2131 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1882 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 2227 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2246 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 2167 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2419 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2195 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2256 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2363 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2358 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2196 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2373 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2656 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2452 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2402 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2705 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2790 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3692 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1043 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 3211 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 3090 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 3161 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2904 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 3006 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3530 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 3075 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 3227 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2865 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 3145 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3152 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3344 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2811 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3007 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3487 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3524 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3127 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3173 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3490 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3549 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3662 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3707 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3807 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3584 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3843 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4186 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4502 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5545 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5019 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4845 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5041 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5049 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5047 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5165 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5273 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5925 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite