Goblin Slayer

Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
241754
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5007 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 1396 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1147 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 425 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1159 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 3837 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2549 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2136 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 2992 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 299 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 1866 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 2951 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 4785 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 3738 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5001 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 3961 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 2609 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 2990 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 2721 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2330 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2221 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2312 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2029 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2265 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2237 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2181 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2063 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2164 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2015 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2423 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2319 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2067 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2280 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2078 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2025 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2080 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 1985 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 1959 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 1979 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2235 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2057 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1761 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1571 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1788 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 1882 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 1790 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 1911 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1811 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 1889 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 1935 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 1637 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 1722 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1924 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 1974 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1988 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 1869 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2010 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2165 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3040 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 389 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 2562 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 2485 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2444 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2202 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2252 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 2769 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 2368 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 2468 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2081 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2452 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2358 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2304 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2171 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2328 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2453 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2688 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2526 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2477 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2509 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2794 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2725 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2896 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2986 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2788 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2908 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3263 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3266 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3680 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3705 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3619 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3889 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4088 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4000 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4779 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5031 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5511 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite