Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
296496
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5435 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 2126 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1829 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 644 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1737 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4567 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2948 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2505 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3461 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 742 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2214 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 4297 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5030 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 4147 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5057 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4352 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 3029 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3341 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3115 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2773 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2573 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2930 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2599 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2763 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2615 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2552 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2407 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2717 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2388 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2758 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2682 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2439 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2662 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2426 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2393 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2500 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2451 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2359 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2404 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2793 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2651 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 2109 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1850 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 2190 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2212 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 2140 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2373 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2147 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2192 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2300 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2287 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2152 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2307 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2605 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2387 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2334 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2635 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2731 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3588 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 965 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 3128 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 3002 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 3068 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2816 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2913 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3441 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 3009 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 3145 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2787 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 3033 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3077 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3273 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2762 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2936 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3425 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3441 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3069 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3113 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3433 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3480 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3590 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3633 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3739 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3478 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3727 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4062 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4313 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5527 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5007 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4756 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5029 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5035 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5033 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5151 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5257 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5893 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite