Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
308376
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5491 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 2354 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 2011 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 741 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1913 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4706 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 3104 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2653 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3584 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 830 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2283 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 4407 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5044 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 4244 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5069 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4460 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 3104 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3470 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3223 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2852 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2698 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 3034 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2708 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2844 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2712 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2663 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2508 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2829 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2478 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2899 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2784 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2583 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2774 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2546 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2528 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2609 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2576 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2502 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2542 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2901 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2777 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 2185 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1980 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 2269 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2282 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 2232 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2494 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2274 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2344 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2430 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2435 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2246 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2433 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2704 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2527 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2473 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2794 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2852 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3774 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1150 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 3271 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 3134 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 3214 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2919 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 3036 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3586 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 3151 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 3301 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2963 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 3206 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3250 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3426 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2896 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3121 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3544 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3561 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3220 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3272 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3575 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3647 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3766 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3782 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3887 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3662 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3904 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4237 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4604 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5551 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5029 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4917 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5045 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5057 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5059 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5173 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5281 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6213 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite