Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
291855
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5399 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 2060 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1734 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 644 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1678 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4518 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2904 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2472 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3399 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 716 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2181 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 3427 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5024 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 4117 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5051 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4305 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 2999 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3315 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3085 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2744 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2550 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2872 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2572 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2730 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2586 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2522 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2385 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2684 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2339 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2722 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2651 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2392 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2627 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2400 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2358 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2465 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2415 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2324 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2361 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2751 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2604 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 2076 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1821 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 2141 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2182 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 2086 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2343 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2116 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2158 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2274 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2257 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2100 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2270 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2548 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2357 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2289 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2606 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2699 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3557 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 933 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 3098 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 2972 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 3040 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2754 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2858 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3399 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 2959 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 3111 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2728 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 3007 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3043 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3194 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2731 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2905 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3394 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3426 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3021 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3084 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3400 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3404 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3532 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3571 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3665 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3416 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3661 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3982 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4198 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5515 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4939 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4669 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5017 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5019 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5019 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5135 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5239 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5855 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite