Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
311255
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5501 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 2354 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 2057 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 761 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1967 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4743 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 3146 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2670 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3618 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 878 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2311 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 4452 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 5050 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 4262 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5073 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4471 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 3126 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3500 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3256 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2911 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2729 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 3047 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2735 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2872 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2729 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2710 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2576 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2874 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2522 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2950 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2830 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2610 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2803 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2585 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2574 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2649 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2624 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2551 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2591 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2921 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2793 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 2212 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 2020 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 2297 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2301 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 2245 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2522 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 2294 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2376 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2458 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 2465 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2278 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2487 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2722 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2567 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2504 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2820 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2882 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3808 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1216 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 3309 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 3174 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 3269 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2957 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 3076 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3622 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 3185 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 3332 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2989 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 3239 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3274 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3440 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2930 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3157 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3569 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3624 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3251 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3297 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3608 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3681 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3800 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3793 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3912 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3679 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3938 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4264 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4636 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5555 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5033 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4948 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5047 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5061 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5061 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5175 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5289 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6225 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite