Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
256596
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5101 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 1582 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1301 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 479 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1285 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 3961 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2636 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2221 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3115 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 455 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 1970 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 3070 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 4895 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 3831 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5011 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4064 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 2723 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3091 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 2844 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2442 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2301 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2411 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2123 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2390 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2323 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2267 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2150 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2257 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2095 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2509 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2422 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2191 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2372 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2175 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2142 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2183 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2101 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2071 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2099 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2343 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2186 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1854 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1639 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1892 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 1974 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 1862 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2045 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1882 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 1940 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2021 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 1735 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 1797 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2019 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2028 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2064 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 1948 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2109 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2270 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3188 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 550 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 2727 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 2634 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2628 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2369 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2423 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 2932 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 2561 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 2652 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2242 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2615 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2527 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2458 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2337 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2532 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2653 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2878 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2676 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2666 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2692 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2975 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2899 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3122 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3241 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3002 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3130 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3525 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3590 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5149 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4046 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3951 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4216 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4436 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4360 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5033 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5093 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5621 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite