Unbalance Triangle

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing

Unbalance Triangle

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
265303
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Choi Hakyoung và Choi Taehyun là hai chị em sống với nhau từ bé. Kể từ ngày bố mẹ họ mất, một tay người chị đã chăm lo, nuôi nấng cậu em của mình. Vào một ngày đẹp trời, Choi Taehyun tình cờ phát hiện ra rằng hai người họ không phải là chị em ruột. Vì muốn biết rõ sự thật, cậu đã gọi điện thoại hỏi chị mình cho rõ nhưng chưa kịp biết đáp án thì đã vô tình khiến chị mình bị tai nạn .Chưa hết, số nhọ của cậu vẫn tiếp diễn bởi sau khi bị tai nạn chị cậu không bị thương nặng nhưng thay vào đó lại mất trí nhớ. Đối mặt với định mệnh oái oăm như thế, người nông dân Taehyun của chúng ta phải làm thao mời các bạn theo dõi diễn biến câu chuyện....

Chap Title Total Views Date Added Action
60.1 Chương 60.1 fix chaps 5145 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 1707 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 1447 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.2 Chương 58.2 547 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chương 58.1 1415 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 4073 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 2709 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 2303 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chap 56.1 3207 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chapter 55.2 549 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 2036 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chapter 54.2 3146 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chapter 54.1 4987 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chapter 53.2 3932 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 5023 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 4138 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 2838 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3174 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 2944 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 2587 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 2395 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chapter 49.2 2485 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 2221 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 2509 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 2401 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.2 Chapter 47.2 2343 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chapter 47.1 2226 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.2 Chapter 46.2 2335 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.1 Chapter 46.1 2193 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.2 Chapter 45.2 2598 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 2494 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 2271 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 2468 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.2 Chapter 43.2 2246 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 2223 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chapter 42.2 2272 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 Chapter 42.1 2189 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 2147 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chapter 41.1 2193 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chapter 40.2 2446 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chapter 40.1 2282 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 1931 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 1716 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1959 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 2058 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 1915 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 2134 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 1968 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 2016 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 2082 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 1806 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 1862 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2099 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 2132 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2159 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 2020 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2190 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 2371 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 3291 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 687 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 2802 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 2726 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 2742 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 2458 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.4 Chapter 28.4 2534 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.3 Chapter 28.3 3058 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 2671 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 2767 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 2339 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 2709 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2606 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2548 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2427 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2605 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2772 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3135 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2758 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2743 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2786 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3052 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2997 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3206 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3312 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3082 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3227 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3606 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3708 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5221 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4195 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4043 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4322 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4551 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4496 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5059 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5127 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5673 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
언밸런스 트라이앵글; 언밸런스 x 트라이앵글; 언밸런스x3; Unbalance x Triangle; Unbalance x3
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author lim dall-young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite