Goblin Slayer

Life and Death

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing

Life and Death

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
109744
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Con người luôn luôn nghĩ rằng họ là thứ thông minh nhất, nhưng điều đó không đúng. Có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới mà khoa học con người không thể giải thích, trong thế giới con người, những hoang tưởng do con người nghĩ ra đang xuất hiện, chúng nhìn như con người nhưng chúng là một mối đe dọa đối với nhân loại. Chúng đã được đặt tên là "Quỷ bóng đêm" con người hoàn toàn không thể đối phó với những "Quỷ bóng đêm", một nhóm người bí ẩn thành lập một bộ phận để thực thi - Bài hát của hiệp sĩ đen

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 1969 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1753 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1841 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1428 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1790 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1465 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 966 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 777 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 626 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1170 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1471 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1263 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1661 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1810 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2141 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1810 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3980 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4589 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5065 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5363 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5356 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5453 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5411 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5346 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5369 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5427 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5479 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5537 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5490 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5645 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5772 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6521 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite