Life and Death

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing

Life and Death

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
117653
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Con người luôn luôn nghĩ rằng họ là thứ thông minh nhất, nhưng điều đó không đúng. Có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới mà khoa học con người không thể giải thích, trong thế giới con người, những hoang tưởng do con người nghĩ ra đang xuất hiện, chúng nhìn như con người nhưng chúng là một mối đe dọa đối với nhân loại. Chúng đã được đặt tên là "Quỷ bóng đêm" con người hoàn toàn không thể đối phó với những "Quỷ bóng đêm", một nhóm người bí ẩn thành lập một bộ phận để thực thi - Bài hát của hiệp sĩ đen

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 2490 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2047 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2114 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1766 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2119 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2424 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1202 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 980 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 810 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1402 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1671 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1466 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1850 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2040 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2347 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3110 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4168 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4857 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5107 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5395 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5390 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5519 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5475 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5422 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5411 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5497 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5517 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5585 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5544 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6121 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5872 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6935 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite