Life and Death

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing

Life and Death

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
116267
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Con người luôn luôn nghĩ rằng họ là thứ thông minh nhất, nhưng điều đó không đúng. Có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới mà khoa học con người không thể giải thích, trong thế giới con người, những hoang tưởng do con người nghĩ ra đang xuất hiện, chúng nhìn như con người nhưng chúng là một mối đe dọa đối với nhân loại. Chúng đã được đặt tên là "Quỷ bóng đêm" con người hoàn toàn không thể đối phó với những "Quỷ bóng đêm", một nhóm người bí ẩn thành lập một bộ phận để thực thi - Bài hát của hiệp sĩ đen

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 2405 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1999 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2063 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1649 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2069 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2136 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1169 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 933 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 779 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1368 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1638 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1426 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1819 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2010 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2309 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3066 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4115 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4786 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5089 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5387 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5380 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5507 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5461 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5406 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5399 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5485 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5505 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5573 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5526 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6099 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5844 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6867 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
黑夜之歌 ; Life and Death ; The Song of The Night
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author ying qi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite