Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
326605
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 3471 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2506 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 990 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 852 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 810 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 847 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 852 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 854 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3116 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3028 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2090 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2800 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2776 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2099 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2356 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2068 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1679 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2614 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 2003 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2115 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 2112 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2275 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2280 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2179 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 2051 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2079 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2273 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2414 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2528 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2330 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2472 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2292 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2521 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2688 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2637 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2634 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2388 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2567 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2692 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2806 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3821 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3894 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3758 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4551 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4627 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4527 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4452 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4607 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4317 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4848 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5041 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5050 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5066 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5032 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5070 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5102 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5154 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5111 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5100 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5072 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5116 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5108 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5082 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5108 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5187 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5425 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5161 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5247 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5227 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5334 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5193 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5309 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5208 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5415 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5313 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5314 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5276 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5361 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5397 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5371 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5494 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5411 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5445 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5471 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5711 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5616 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5961 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite