Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
321483
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 3365 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2450 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 932 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 836 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 779 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 786 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 797 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 779 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3031 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2971 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2027 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2736 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2709 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1999 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2269 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2039 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1614 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2544 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1940 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2078 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 2039 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2175 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2252 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2120 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1969 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1983 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2224 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2346 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2514 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2278 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2389 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2225 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2438 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2640 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2533 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2546 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2303 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2490 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2636 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2700 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3742 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3861 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3692 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4476 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4588 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4450 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4375 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4548 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4216 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4625 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5029 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5036 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5048 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5022 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5058 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5084 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5140 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5101 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5084 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5058 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5106 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5098 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5070 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5092 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5179 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5413 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5147 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5217 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5201 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5274 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5175 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5197 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5194 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5201 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5215 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5296 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5260 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5341 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5385 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5343 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5432 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5377 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5405 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5401 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5421 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5494 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5835 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite