Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
300593
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 2601 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1511 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 533 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 454 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 460 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 475 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 432 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 423 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2408 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2682 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1712 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2253 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2399 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1682 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1923 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1631 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1329 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2244 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1628 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1799 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1709 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 1733 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1933 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 1794 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1655 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1654 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1893 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1949 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2160 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1923 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2059 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1902 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2078 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2248 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2207 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2291 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 1941 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2101 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2285 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2280 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3409 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3597 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3366 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4183 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4085 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4133 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4050 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4253 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3952 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4337 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4933 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4887 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4799 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4764 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4985 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5014 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5048 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5053 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5044 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5014 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5042 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5056 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5016 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5052 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5129 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5357 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5097 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5175 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5155 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5226 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5133 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5151 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5150 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5161 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5173 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5216 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5218 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5289 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5317 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5287 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5378 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5327 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5345 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5343 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5367 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5434 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5719 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite