Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
312286
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 3093 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2143 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 677 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 651 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 611 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 604 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 613 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 599 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2836 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2819 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1874 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2592 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2545 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1834 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2096 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1868 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1492 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2415 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1772 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1952 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1878 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2032 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2091 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 1956 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1860 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1838 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2025 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2166 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2346 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2108 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2265 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2085 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2256 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2449 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2366 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2447 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2137 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2299 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2473 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2569 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3572 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3746 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3531 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4353 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4391 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4292 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4204 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4415 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4095 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4496 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5015 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5012 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5030 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4918 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5032 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5062 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5112 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5075 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5066 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5038 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5086 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5078 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5044 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5074 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5151 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5385 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5119 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5199 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5179 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5258 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5157 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5173 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5174 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5183 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5197 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5274 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5240 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5317 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5359 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5311 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5402 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5351 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5371 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5367 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5395 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5466 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5789 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite