Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
298170
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 2533 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1464 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 519 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 403 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 447 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 460 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 413 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 411 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2388 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2637 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1684 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2222 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2366 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1644 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1892 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1603 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1299 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2216 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1589 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1773 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1673 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 1689 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1898 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 1769 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1608 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1621 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1856 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1901 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2124 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1890 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2027 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 1870 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2047 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2234 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2196 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2262 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 1927 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2087 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2271 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2165 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3372 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3563 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3339 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4155 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3966 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4105 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4025 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4221 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3916 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4309 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4897 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4858 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4644 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4731 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4851 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4966 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5032 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5049 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5040 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5008 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5022 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5052 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4996 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5046 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5119 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5343 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5091 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5169 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5149 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5218 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5127 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5141 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5144 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5153 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5167 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5208 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5208 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5283 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5299 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5281 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5372 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5321 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5337 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5333 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5353 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5424 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5689 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite