Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
318197
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 3321 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2350 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 855 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 760 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 726 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 726 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 707 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 717 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2978 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2910 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1948 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2680 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2644 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1945 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2223 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1978 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1579 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2505 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1868 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2022 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 2008 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2144 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2193 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2038 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1954 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1939 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2137 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2264 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2439 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2197 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2332 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2199 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2354 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2540 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2466 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2533 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2259 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2406 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2574 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2674 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3685 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3821 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3626 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4442 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4491 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4374 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4310 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4515 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4171 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4581 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5025 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5024 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5040 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5010 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5044 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5074 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5128 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5091 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5078 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5050 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5098 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5090 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5060 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5086 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5165 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5401 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5143 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5209 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5191 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5270 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5169 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5185 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5188 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5197 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5209 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5288 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5256 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5333 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5379 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5329 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5420 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5367 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5391 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5389 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5411 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5482 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5819 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite