Origin

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done

Origin

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
317076
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Năm 2048 sau công nguyên, nhật bản kêt nối với Eurasian nhờ một tuyến đường sắt xuyên lục địa. Thủ đô Tokyo trở thành trung tâm của tội phạm và khủng bố và cứ mỗi đêm lại có một thực thể bí ẩn nào đó tấn công và sát hại con người. Những thứ không phải con người đang ẩn nấp trong thế giới loài người đó là gì?Người được gọi là “Origin”-người đối đầu với chúng là ai?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chap 87 end 3265 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2281 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 781 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 737 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 691 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 692 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 681 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 672 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2936 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2897 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1948 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2667 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 2631 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1902 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 2182 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1967 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1562 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2488 20/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 1851 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2009 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1995 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 2126 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2176 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 2026 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1937 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1919 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2123 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2264 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2427 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2197 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 chap 57 2332 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 chap 56 2168 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2324 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2511 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2454 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 chap 52 2518 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 2223 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 2375 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2555 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2654 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3685 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3807 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3626 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 4431 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4476 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4374 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4292 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4502 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4171 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4565 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5025 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5022 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5040 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5008 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5044 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5072 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5124 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5087 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5076 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5048 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5098 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5090 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5058 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5086 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5163 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5399 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5141 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5209 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5189 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5270 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5169 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5183 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5184 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5193 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5207 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5286 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5252 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5331 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5375 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5325 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5416 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5365 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5387 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5385 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5409 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5480 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5807 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
オリジン
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author boichi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite