Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!

Other Name
Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!; Kobayashi Has It Tough Being So Cute!!
Translator Name Aya Sweet House
Category Manga
Author ikeyamada go
Status Ongoing

Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!

favorite 6 / 10
person 1 votes
visibility
58017
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Kobayashi Mitsuru và Kobayashi Megumu là 2 anh em song sinh.Mitsuru rất giỏi đấu kiếm và nổi tiếng với con gái còn Megumu chỉ là 1 cô nàng otaku giỏi lịch sử.Họ chưa từng rung động bao giờ và 1 cuộc hoán đổi đã cho họ 1 sự gặp gỡ kì diệu .

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chap 35 3587 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1563 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1551 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1587 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1389 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1334 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1567 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1708 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1490 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 1291 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1569 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1476 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1796 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1530 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1294 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1525 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1528 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1241 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1342 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1336 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1607 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1452 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1397 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chap 13.1 1371 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1455 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1203 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1522 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1253 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1578 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1291 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1343 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1399 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1398 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1888 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1505 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1811 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2840 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!!; Kobayashi Has It Tough Being So Cute!!
Translator Name Aya Sweet House
Category Manga
Author ikeyamada go
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite