Phong Quỷ Truyền Thuyết

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Phong Quỷ Truyền Thuyết

favorite 6 / 10
person 12 votes
visibility
351211
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo,

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 Chương 221 315 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 372 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 217 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 202 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 202 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 278 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 258 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 298 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chapter 213 349 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 312 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 251 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 173 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 264 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 326 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 226 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 152 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 355 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 284 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 326 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 295 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 407 26/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 335 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 388 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chapter 198 265 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 319 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 304 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 352 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 250 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 295 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 320 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 424 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 334 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 310 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 256 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 326 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 chapter 186 348 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 264 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chapter 184 393 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chapter 183 362 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 363 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 373 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 474 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 403 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 398 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 403 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 378 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 314 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 chapter 174 355 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 440 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 356 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chapter 171 379 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 496 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 chapter 169 394 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 391 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 424 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 418 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 432 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 422 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 486 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chapter 162 457 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chapter 161 434 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 394 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 356 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 347 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 451 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 390 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 402 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 387 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 310 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 420 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 461 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 479 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 534 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 401 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chapter 147 399 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chapter 146 520 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chapter 145 457 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 470 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 364 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 424 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 435 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chapter 140 554 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chapter 139 436 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 557 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chapter 137 517 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 473 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 326 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 558 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 544 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 593 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chapter 131 510 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 470 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 357 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 482 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 437 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chapter 126 536 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chapter 125 566 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 498 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 476 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 522 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 592 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 542 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 548 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chapter 118 641 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 546 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chapter 116 573 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 625 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 chapter 114 666 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 563 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 588 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 522 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 602 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 647 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 593 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 633 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 622 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 595 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 642 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 645 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 528 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 652 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 752 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 609 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 718 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 740 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 760 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 719 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 730 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 620 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 723 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 767 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 614 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 764 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2854 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1919 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2012 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1424 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1879 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1808 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1847 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1838 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2419 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2596 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2424 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2922 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3327 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3375 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3229 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2743 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2142 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2592 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2575 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 397 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2448 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1839 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2451 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2766 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2913 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2257 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2367 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2562 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3193 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2198 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2259 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2489 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2680 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2444 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2537 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2870 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2149 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2097 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2208 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2047 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2519 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2756 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3057 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4775 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4988 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 261 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 318 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 310 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 315 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 356 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 310 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 303 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 293 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 321 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 396 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5132 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 5169 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5271 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5355 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5205 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5240 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5208 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5203 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5148 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5213 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5238 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5241 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5333 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5255 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5250 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5265 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5286 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5294 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5248 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5453 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5318 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5360 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5354 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5374 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5399 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5323 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5382 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5400 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5380 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5394 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5445 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5434 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5676 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite