Phong Quỷ Truyền Thuyết

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Phong Quỷ Truyền Thuyết

favorite 6 / 10
person 12 votes
visibility
343610
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo,

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 Chương 221 262 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 313 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 174 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 148 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 202 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 227 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 245 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 279 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chapter 213 291 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 282 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 205 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 153 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 207 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 300 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 161 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 152 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 316 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 240 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 251 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 255 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 331 26/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 282 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 323 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chapter 198 220 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 308 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 261 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 320 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 233 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 277 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 260 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 361 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 321 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 281 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 229 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 313 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 chapter 186 314 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 245 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chapter 184 360 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chapter 183 310 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 299 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 361 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 422 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 345 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 365 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 355 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 336 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 282 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 chapter 174 296 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 377 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 356 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chapter 171 379 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 462 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 chapter 169 362 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 341 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 367 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 347 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 376 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 362 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 454 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chapter 162 406 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chapter 161 376 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 366 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 343 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 336 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 408 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 390 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 367 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 348 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 298 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 349 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 409 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 435 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 475 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 356 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chapter 147 335 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chapter 146 473 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chapter 145 424 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 443 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 352 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 371 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 416 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chapter 140 494 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chapter 139 363 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 482 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chapter 137 473 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 431 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 270 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 512 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 482 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 510 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chapter 131 476 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 451 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 357 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 482 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 426 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chapter 126 521 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chapter 125 481 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 447 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 446 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 483 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 580 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 496 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 502 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chapter 118 596 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 533 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chapter 116 545 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 587 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 chapter 114 608 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 525 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 566 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 522 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 602 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 618 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 561 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 590 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 562 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 577 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 577 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 600 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 465 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 625 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 708 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 583 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 669 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 700 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 746 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 650 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 653 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 600 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 677 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 754 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 614 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 723 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2838 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1887 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1971 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1406 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1830 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1773 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1814 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1812 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2391 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2530 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2345 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2863 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3327 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3306 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3167 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2680 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2107 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2549 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2527 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 310 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2429 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1824 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2420 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2733 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2868 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2200 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2341 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2528 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3150 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2182 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2199 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2462 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2627 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2425 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2472 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2816 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2120 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2033 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2148 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2011 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2500 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2741 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3057 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4733 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4957 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 246 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 254 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 240 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 269 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 288 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 258 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 279 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 246 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 273 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 327 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5126 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 5165 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5263 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5351 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5203 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5238 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5204 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5199 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5144 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5213 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5234 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5233 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5329 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5255 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5246 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5259 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5278 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5292 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5246 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5453 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5310 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5356 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5350 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5370 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5393 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5315 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5376 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5394 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5374 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5386 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5437 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5428 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5668 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite