Phong Quỷ Truyền Thuyết

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Phong Quỷ Truyền Thuyết

favorite 6 / 10
person 12 votes
visibility
354199
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo,

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
221 Chương 221 351 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 372 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 236 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 220 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 202 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 314 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 258 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 298 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chapter 213 366 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 324 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 264 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 173 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 284 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 340 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 226 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 164 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 385 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 314 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 360 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 312 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 427 26/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 384 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 388 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chapter 198 283 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 335 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 304 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 352 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 266 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 295 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 337 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 424 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 345 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 310 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 256 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 326 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 chapter 186 375 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 276 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chapter 184 406 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chapter 183 380 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 363 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 373 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 490 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 451 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 398 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 419 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 378 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 338 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 chapter 174 355 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 453 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 368 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chapter 171 428 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 515 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 chapter 169 410 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 410 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 439 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 437 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 447 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 438 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 498 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chapter 162 468 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chapter 161 472 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 442 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 421 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 379 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 467 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 401 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 430 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 401 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 322 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 436 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 475 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 491 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 546 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 401 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chapter 147 419 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chapter 146 547 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chapter 145 477 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 537 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 398 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 440 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 435 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chapter 140 569 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chapter 139 456 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 575 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chapter 137 517 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 489 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 343 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 575 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 544 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 605 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chapter 131 529 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 500 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 403 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 494 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 464 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chapter 126 536 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chapter 125 580 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 510 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 489 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 522 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 592 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 557 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 548 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chapter 118 652 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 599 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chapter 116 588 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 654 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 chapter 114 702 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 590 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 633 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 548 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 629 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 681 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 628 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 661 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 622 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 607 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 642 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 662 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 541 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 668 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 769 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 638 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 737 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 759 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 760 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 735 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 746 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 638 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 751 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 767 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 614 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 777 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2887 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1939 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2025 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1442 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1879 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1808 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1862 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1867 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2419 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2596 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2435 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2922 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3346 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3391 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3229 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2755 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2153 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2612 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2600 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 397 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2462 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1857 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2483 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2766 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2913 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2268 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2367 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2562 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3226 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2231 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2290 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2489 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2698 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2456 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2549 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2885 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2163 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2097 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2208 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2047 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2610 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2803 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3083 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4775 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5006 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 261 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 318 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 310 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 315 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 356 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 325 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 303 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 293 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 321 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 413 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5136 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 5171 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5271 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5355 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5207 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5242 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5210 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5205 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5148 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5213 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5240 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5241 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5333 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5257 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5254 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5267 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5288 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5296 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5254 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5455 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5318 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5360 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5354 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5374 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5399 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5323 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5384 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5400 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5380 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5394 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5445 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5434 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5678 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite