Phong Quỷ Truyền Thuyết

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Phong Quỷ Truyền Thuyết

favorite 6 / 10
person 12 votes
visibility
335057
local_library
221 Chaps

Genres

Summary

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo,

Chap Title Total Views Date Added Action
221 Chương 221 164 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 242 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 98 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 75 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 143 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 147 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 167 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 220 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 chapter 213 216 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 208 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 128 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 110 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 125 11/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 274 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 143 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 124 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 227 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 194 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 202 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 218 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 301 26/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 215 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 260 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 chapter 198 207 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 236 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 184 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 265 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 201 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 242 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 231 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 326 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 303 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 254 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 215 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 261 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 chapter 186 270 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 233 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chapter 184 310 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 chapter 183 251 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 265 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 333 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 391 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 315 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 314 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 295 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 304 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 269 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 chapter 174 274 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 314 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 291 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 chapter 171 348 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 414 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 chapter 169 316 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 300 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 337 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 313 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 353 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 323 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 415 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chapter 162 335 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chapter 161 333 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 325 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 292 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 291 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 343 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 345 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 318 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 304 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 254 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 302 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 356 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 381 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 426 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 321 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chapter 147 293 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chapter 146 422 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chapter 145 395 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 379 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 301 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 320 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 370 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chapter 140 403 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chapter 139 274 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 449 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chapter 137 443 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 409 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 244 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 482 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 456 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 460 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chapter 131 464 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 420 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 319 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 422 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 397 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chapter 126 489 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chapter 125 467 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 412 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 417 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 447 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 550 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 468 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 447 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chapter 118 497 16/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 521 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chapter 116 515 12/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 544 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 chapter 114 580 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 512 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 516 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 478 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 571 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 565 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 531 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 547 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 526 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 514 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 528 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 569 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 440 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 580 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 616 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 537 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 613 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 612 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 715 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 625 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 612 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 542 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 626 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 691 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 603 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 696 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2820 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1850 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1930 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1281 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1766 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1742 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1766 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1796 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2360 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2518 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2328 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2846 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3307 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3277 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2884 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2632 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2079 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2517 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2497 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 274 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2394 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1781 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2353 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2695 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2828 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2161 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2297 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2498 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3120 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2164 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2164 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2397 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2609 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2399 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2400 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2598 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2102 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2002 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2121 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1995 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2472 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2704 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3031 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4720 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4944 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 224 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 211 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 225 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 241 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 223 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 249 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 227 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 293 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5124 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 5163 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5261 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5349 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5177 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5234 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5200 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5193 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5140 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5211 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5228 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5229 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5303 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5251 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5244 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5257 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5272 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5284 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5242 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5417 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5306 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5354 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5348 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5364 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5389 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5311 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5370 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5390 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5368 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5382 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5429 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5418 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5656 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Phong Quỷ Truyền Thuyết
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite