Vanitas no Carte

Other Name
Vanitas no Shuki, Les Mémoires de Vanitas, The Case Study of Vanitas
Translator Name False Cherry Group
Category Manga
Author mochizuki jun
Status Ongoing

Vanitas no Carte

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
121458
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Tại thành phố Paris ở thế kỉ 19, sau cuộc chiến, ma cà rồng dần trở thành sinh vật bị lãng quên, cũng như đã có luật đề ra cấm không cho họ hút máu. Thế nhưng, một vụ án ma cà rồng giết người hàng loạt đang xảy ra...

Nóe là một ma cà rồng đang theo đuổi quyển sổ của Vanitas, ma cà rồng sinh ra trong đêm trăng xanh. Nhưng quyển sổ ấy lại đang nằm trong tay...một con người!?

T/N: Mémoire có nghĩa là kí ức, song cũng là những bản ghi chép báo cáo.

Chap Title Total Views Date Added Action
23 Mémoire 023: Au pas camarade - Nhịp độ 7199 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5897 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Mémoire 020: Serment - Lời hứa 5814 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Mémoire 019: Serment - Thần chú trói buộc 5490 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Mémoire 018: Dos à Dos - Hình dạng của Sự cứu rỗi 5332 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Mémoire 017: Cicatrice - Vết sẹo 5414 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Mémoire 016: Galop - Tận cùng cuộc nổi loạn 5374 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 16 5207 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5478 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4967 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4668 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4900 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5129 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5054 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4850 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4887 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5103 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4972 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4922 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5020 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5144 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5138 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5499 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Vanitas no Shuki, Les Mémoires de Vanitas, The Case Study of Vanitas
Translator Name False Cherry Group
Category Manga
Author mochizuki jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite