Original

Shiro no Koukoku Monogatari

Other Name
白の皇国物語
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author shirasawa inui
Artist fuji mayu
Status Ongoing

Shiro no Koukoku Monogatari

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
274678
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

Một kẻ THẤT BẠI NGOÀI ĐỜI, không tiền, không quyền, không bạn gái qua đời vì bệnh hiểm nghèo và xuyên qua một không gian khác, Hắn, Lecvital được con của công tước Bạch long tìm thấy trong tình trạng bị mất trí nhớ, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, vấn đề là Đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cần một vị vua để kết thúc chiến tranh, Hắn lại có mái tóc phù hợp với yêu cầu để làm Vua mới chết...

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chapter 62 3194 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1307 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1102 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1078 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1130 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2769 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1596 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1752 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1559 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 911 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1321 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2559 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5123 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4792 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2549 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2469 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5036 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4617 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4544 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4755 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5078 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5081 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5098 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5186 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5473 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5182 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5231 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5182 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5355 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5173 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5167 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5135 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5163 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5038 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5050 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5205 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5117 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5132 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5133 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5131 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5170 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5148 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5225 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5155 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5173 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5194 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5184 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5196 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5219 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5146 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5251 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5198 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5276 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5288 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5254 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5304 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5332 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5326 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5378 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5482 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5736 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6570 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
白の皇国物語
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author shirasawa inui
Artist fuji mayu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite