Otaku Sanctuary

Chi no Wadachi

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing

Chi no Wadachi

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
96166
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 322 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 239 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 116 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 203 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 244 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 118 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 341 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 355 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 503 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 258 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 259 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 240 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 486 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 489 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 305 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 307 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 228 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 230 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 231 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 232 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 386 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 170 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 169 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 183 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 158 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 179 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 181 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 157 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 234 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 379 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 302 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 199 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 545 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 313 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 632 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 778 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 794 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 545 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 706 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 699 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 732 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 775 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 884 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 815 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 207 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 498 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 184 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 727 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 506 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 026 614 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1706 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1197 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1597 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1681 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1845 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1590 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1841 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1855 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2295 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1945 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3007 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3140 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 2645 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3029 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2952 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3253 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3527 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3335 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3387 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3534 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3857 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5205 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3963 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4410 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 4878 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5135 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite