Chi no Wadachi

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing

Chi no Wadachi

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
109068
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chương 93 270 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 64 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 51 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 136 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 258 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 270 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 97 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 92 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 84 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 75 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 243 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 469 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 293 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 211 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 210 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 344 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 167 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 171 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 429 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 189 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 169 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 474 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 385 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 261 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 295 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 350 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 256 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 448 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 487 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 601 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 350 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 345 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 334 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 581 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 567 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 403 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 370 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 306 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 329 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 310 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 298 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 473 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 265 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 261 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 239 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 256 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 249 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 250 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 226 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 312 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 424 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 347 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 247 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 597 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 360 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 691 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 841 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 892 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 607 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 786 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 735 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 804 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 830 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 945 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 905 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 306 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 564 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 236 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 758 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 566 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 026 675 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1797 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1318 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1637 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1828 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1944 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1653 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1898 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1965 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2441 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2083 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3270 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3325 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 2943 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3350 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3198 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3470 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3879 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3546 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3639 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3787 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4135 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5239 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4157 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4641 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5025 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5211 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite