Chi no Wadachi

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing

Chi no Wadachi

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
102134
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Chap Title Total Views Date Added Action
82 Chương 82 309 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 198 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 114 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 116 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 245 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 68 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 79 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 338 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 105 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 87 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 412 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 322 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 192 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 228 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 286 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 190 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 377 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 444 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 553 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 293 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 291 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 273 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 518 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 518 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 360 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 331 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 263 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 279 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 260 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 259 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 422 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 214 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 206 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 226 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 226 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 229 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 235 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 207 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 280 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 410 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 327 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 230 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 579 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 340 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 660 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 808 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 862 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 594 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035 759 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 713 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 757 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 816 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 912 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 875 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 243 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029 529 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 210 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 028 727 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 532 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 026 664 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1782 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1281 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1609 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1720 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1904 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1615 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1859 27/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1901 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2355 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2008 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3097 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3228 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 2778 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3214 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3037 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3373 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3661 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3448 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3523 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3652 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4009 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5219 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4073 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4514 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5005 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5169 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
血の轍; A trail of blood; Vệt máu bên đường
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author oshimi shuzo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite