Fate/Grand Order

Tây Du

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
401581
local_library
211 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
209 Chương 209 276 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 490 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 585 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 560 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 579 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 558 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 751 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 788 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 757 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 691 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 818 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 589 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 830 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 823 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 806 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 828 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 778 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 942 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1265 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1030 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1128 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 893 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1652 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1121 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1109 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 832 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3318 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2800 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2942 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2696 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2292 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2340 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2269 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2298 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2059 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1471 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1515 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1861 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1943 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2385 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2261 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2044 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1671 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1692 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1955 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1556 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2046 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2013 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2196 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1678 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1502 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2459 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1735 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2767 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1349 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1218 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1671 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1017 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1029 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1244 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1531 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 972 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 730 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1763 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1890 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3346 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5149 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2905 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2032 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1878 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2035 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2886 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5051 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3443 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3422 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2167 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1917 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1900 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2018 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2106 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1627 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1560 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1892 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1704 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1904 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1933 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2149 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2043 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1835 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2318 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1732 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2512 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 1953 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2014 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2249 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1547 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1345 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2014 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 959 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1747 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1761 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1956 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1777 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1495 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1348 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2187 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1426 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1569 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1458 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1515 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1404 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1618 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2080 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1607 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1698 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1783 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1822 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1945 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1979 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2007 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 211 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 1731 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 170 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 1742 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1681 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1820 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1746 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1674 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1676 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1723 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1588 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1748 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1695 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1670 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1669 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1639 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1917 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1578 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1308 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1770 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1718 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1715 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1470 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1486 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1920 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1700 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1555 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1469 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1449 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1688 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1580 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1598 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1720 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1779 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1566 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1709 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2345 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2024 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1926 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1948 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1727 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1957 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1819 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1957 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1758 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1903 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2083 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2063 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1870 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1722 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1908 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2130 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2029 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2009 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1855 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2138 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2260 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2471 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2235 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2491 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2474 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2867 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2802 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2922 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3061 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3114 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3236 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3066 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3279 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3307 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3069 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2751 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 2754 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3021 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 2921 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2756 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3244 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 2894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3059 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 2888 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3159 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 2943 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5172 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite