Tây Du

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
528401
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 4659 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1506 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 883 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 843 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 717 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 480 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 625 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 902 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 622 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 761 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 472 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 623 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 538 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 694 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 694 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 546 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 689 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 759 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 785 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 620 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 859 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 768 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 883 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 712 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 623 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 799 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1070 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 863 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 850 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 904 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 753 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 911 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 943 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 882 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 1019 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1008 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 687 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 806 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 937 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 789 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 834 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 741 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 1049 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 1013 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 1010 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 894 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1273 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 790 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1065 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1159 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1153 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 1018 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 994 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1120 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1601 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1267 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1325 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1122 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1833 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1412 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1348 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1671 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3620 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3067 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3234 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2943 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2422 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2513 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2422 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2464 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2217 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1677 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1656 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2185 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2103 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2612 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2438 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2262 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1957 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 2014 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2225 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1810 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2363 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2331 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2472 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1989 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1751 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2863 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1935 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 3019 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1581 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1501 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1962 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1295 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2345 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1576 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1724 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1200 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 987 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1960 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2047 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3507 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5165 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 3048 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2197 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2080 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2214 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 3527 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5201 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4241 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3738 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2471 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2833 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2234 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2356 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3558 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2395 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2054 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2377 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2520 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2336 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2623 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2623 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 4254 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2350 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2724 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2030 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2942 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2347 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2398 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2643 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2279 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1838 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3419 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1817 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 2422 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2108 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3735 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2366 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2696 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2831 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2966 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2911 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 4306 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1829 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 2003 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1831 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2019 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2512 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2009 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2104 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2262 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2383 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2453 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2457 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 602 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 2144 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 579 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 2126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2202 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2112 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2064 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2053 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2106 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2014 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2239 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2082 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1924 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2031 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2313 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1940 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1650 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2133 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2115 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2108 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1833 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1827 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2248 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2099 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1909 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1771 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1844 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1804 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2101 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1917 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1989 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2080 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2132 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1944 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2017 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2799 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2334 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2263 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2277 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2053 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2326 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2176 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2265 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2086 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2252 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2449 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2495 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2276 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2348 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2529 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2367 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2393 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2252 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2495 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2313 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2809 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2839 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2704 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2647 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2873 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2736 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3679 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3282 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3409 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4005 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4061 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3701 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4249 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4434 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3960 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3903 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3590 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 3980 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 3232 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3517 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3297 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 3178 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3715 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3342 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3506 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3331 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3776 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3399 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5280 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite