Tây Du

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
450919
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 798 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 595 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 632 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 675 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 559 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 364 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 489 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 724 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 465 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 626 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 342 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 484 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 467 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 524 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 541 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 470 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 590 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 673 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 666 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 515 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 716 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 652 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 766 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 612 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 530 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 713 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 950 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 764 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 772 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 852 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 689 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 844 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 870 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 802 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 908 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 879 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 554 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 676 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 791 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 644 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 691 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 664 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 883 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 889 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 935 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 780 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 958 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 674 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 917 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 920 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 904 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 947 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 845 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1041 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1474 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1098 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1182 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 971 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1721 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1204 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1263 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1305 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3445 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2910 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3014 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2785 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2335 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2387 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2321 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2323 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2102 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1535 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1564 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2111 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1999 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2460 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2367 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2140 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1746 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1786 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2063 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1658 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2153 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2098 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2302 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1807 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1587 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2533 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1835 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2854 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1455 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1319 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1811 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1132 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1160 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1373 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1622 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1066 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 807 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1835 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1980 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3429 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5157 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2939 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2064 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1931 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2082 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2913 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5055 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3467 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3487 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2237 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2012 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1999 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2129 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2221 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1715 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1659 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2022 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1783 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2003 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2052 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2231 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2127 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1930 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2417 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1810 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2608 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2028 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2105 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2350 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1646 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1435 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2206 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1065 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1838 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1832 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2050 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1882 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1580 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1438 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2287 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1527 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1660 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1551 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1647 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1552 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1737 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2207 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1706 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1818 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1970 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2058 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2103 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2141 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 314 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 1860 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 296 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 1870 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1832 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1933 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1841 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1794 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1792 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1836 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1718 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1538 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1828 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1850 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1708 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1821 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1777 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2057 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1745 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1438 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1911 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1876 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1855 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1607 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1626 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2053 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1868 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1694 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1542 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1616 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1838 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1712 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1759 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1857 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1919 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1720 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1853 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2584 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2161 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2051 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1890 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2101 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1889 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2211 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2236 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2037 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1851 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2046 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2094 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2187 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2133 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2007 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2269 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2469 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2610 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2470 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2396 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2641 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2479 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2628 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2995 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2940 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3047 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3207 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3236 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3398 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3266 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3214 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3517 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3482 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3261 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2921 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 2932 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3221 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3087 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2920 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3476 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3084 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3283 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3093 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3406 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5234 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite