Tây Du

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
470763
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 1525 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1236 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 780 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 738 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 593 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 414 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 526 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 806 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 514 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 697 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 394 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 533 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 493 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 609 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 615 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 490 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 634 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 692 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 710 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 545 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 796 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 714 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 827 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 642 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 563 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 740 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 998 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 833 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 806 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 885 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 709 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 882 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 883 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 842 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 961 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 952 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 603 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 727 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 821 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 683 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 740 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 679 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 941 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 907 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 948 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 807 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1207 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 704 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 981 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1015 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1050 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 976 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 927 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1060 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1509 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1116 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1218 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1019 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1771 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1271 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1295 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1569 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3542 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2977 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3169 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2852 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2361 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2449 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2377 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2379 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2145 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1595 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1575 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2134 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2017 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2508 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2383 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2190 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1830 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1878 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2108 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1683 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2228 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2152 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2345 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1845 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1627 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2738 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1858 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2904 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1486 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1370 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1859 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1177 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2213 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1421 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1634 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1149 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 856 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1871 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1993 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3429 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5157 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2954 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2077 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1948 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2097 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2957 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5065 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3554 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3566 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2322 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2102 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2063 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2203 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2375 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1878 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1794 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2112 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1865 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2164 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2200 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2378 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2242 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2046 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2521 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1895 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2733 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2170 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2200 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2444 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1850 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1509 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2456 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1164 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1948 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1910 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2149 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2031 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1697 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1571 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2388 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1636 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1784 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1620 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1768 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1657 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1820 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2310 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1824 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1927 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1975 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2051 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2129 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2255 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 409 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 1942 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 381 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 1970 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1921 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2002 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1875 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1869 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1910 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1810 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2035 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1604 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1886 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1916 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1781 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1890 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1871 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2135 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1797 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1480 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1979 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1950 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1917 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1670 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1683 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2090 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1920 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1758 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1602 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1681 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1654 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1759 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1822 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1900 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1960 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1790 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2660 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2103 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2114 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1936 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2152 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1998 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2116 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1946 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2096 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2287 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2322 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2111 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1920 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2122 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2157 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2361 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2244 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2199 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2094 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2333 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2143 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2635 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2670 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2529 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2468 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2716 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2553 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2734 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3063 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3018 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3143 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3307 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3331 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3495 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3365 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3314 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3750 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3572 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3379 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2995 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 3013 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3288 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3133 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2992 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3522 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3123 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3325 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3141 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3605 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3200 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5242 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite