Tây Du

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
520749
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 4494 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1476 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 840 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 779 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 649 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 466 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 578 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 856 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 592 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 730 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 444 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 587 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 519 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 640 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 663 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 516 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 667 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 727 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 747 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 576 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 827 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 751 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 869 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 681 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 592 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 765 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1030 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 833 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 821 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 885 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 709 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 896 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 903 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 853 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 992 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 977 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 658 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 774 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 876 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 722 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 784 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 711 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 1030 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 982 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 975 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 865 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1261 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 764 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1035 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1101 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1109 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 1006 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 966 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1075 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1567 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1203 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1296 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1078 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1822 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1354 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1335 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1642 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3597 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3067 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3222 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2897 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2407 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2496 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2411 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2433 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2187 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1647 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1624 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2172 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2054 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2556 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2421 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2262 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1925 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1972 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2205 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1775 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2302 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2284 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2442 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1940 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1734 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2834 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1920 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2986 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1563 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1455 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1923 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1259 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2295 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1546 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1700 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1200 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 924 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1941 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2033 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3473 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5163 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 3022 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2148 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2063 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2185 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 3510 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5199 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 4159 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3684 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2443 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2799 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2186 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2325 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3539 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2353 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2019 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2377 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2501 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2321 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2561 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2574 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 4210 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2316 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2708 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2015 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2903 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2310 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2335 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2614 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2248 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1822 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3379 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1757 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 2370 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2075 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3703 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2346 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2654 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2797 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2938 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2877 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 4260 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1763 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1926 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1782 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1974 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2480 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1990 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2066 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2212 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2320 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2403 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2428 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 587 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 2117 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 562 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 2126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2174 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2082 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2064 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2041 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2086 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1982 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2227 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1796 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2050 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2058 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1912 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2287 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1940 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1636 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2133 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2082 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2077 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1800 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2205 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2056 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1891 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1739 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1795 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1780 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2058 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1905 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1953 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2047 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2089 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1926 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2005 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2771 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2334 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2247 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2261 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2053 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2296 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2164 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2254 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2058 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2418 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2445 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2247 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2064 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2277 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2348 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2514 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2347 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2317 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2222 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2460 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2274 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2762 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2823 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2677 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2615 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2860 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2714 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4103 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3614 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3243 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3378 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3993 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4018 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3683 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4383 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3927 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3888 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3561 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 3967 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 3195 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3487 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3285 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 3161 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3686 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3289 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3477 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3275 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3740 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3347 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5272 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite