Tây Du

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
434050
local_library
233 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
231 Chương 231 324 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 406 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 563 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 644 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 639 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 488 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 683 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 621 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 699 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 518 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 494 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 699 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 906 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 742 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 715 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 815 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 677 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 827 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 850 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 791 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 873 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 849 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 543 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 659 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 764 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 633 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 655 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 636 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 837 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 873 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 876 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 748 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 877 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 645 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 893 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 879 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 855 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 900 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 818 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 999 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1342 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1063 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1163 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 943 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1705 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1189 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1250 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 872 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3404 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2879 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3003 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2770 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2324 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2369 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2288 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2309 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2085 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1516 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1533 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1876 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1972 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2445 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2331 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2125 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1735 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1757 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2018 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1607 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2094 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2070 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2255 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1744 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1551 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2502 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1799 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2813 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1410 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1280 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1734 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1082 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1109 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1309 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1595 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1043 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 781 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1794 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1942 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3399 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5155 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2920 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2051 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1914 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2067 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2900 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5053 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3455 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3462 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2206 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1983 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1986 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2115 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2191 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1704 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1629 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1972 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1771 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1988 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2028 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2216 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2112 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1910 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2406 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1799 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2591 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2015 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2090 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2319 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1627 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1409 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2090 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1013 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1821 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1813 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2038 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1844 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1566 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1424 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2275 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1515 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1640 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1532 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1628 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1496 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1719 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2190 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1694 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1794 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1867 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1937 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2104 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 294 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 1831 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 262 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 1858 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1793 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1901 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1823 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1765 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1777 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1810 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1694 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1861 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1511 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1795 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1821 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1675 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1787 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1745 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2012 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1687 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1387 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1868 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1817 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1808 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1557 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1575 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2015 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1648 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1510 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1565 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1522 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1788 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1670 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1696 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1809 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1878 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1668 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1803 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2495 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2117 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2010 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2029 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1856 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2075 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1910 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2043 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1861 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2011 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2187 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2174 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1969 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1824 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2000 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2045 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2252 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2142 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2087 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1959 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2031 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2365 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2568 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2427 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2351 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2594 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2431 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2589 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2956 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2900 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3018 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3165 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3190 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3356 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3212 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3160 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3415 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3437 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2886 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 2879 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3172 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3043 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2860 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3378 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3022 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3204 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3287 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3084 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5210 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite