Tây Du

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
479281
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 1670 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1364 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 791 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 738 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 604 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 428 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 526 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 806 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 549 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 697 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 414 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 533 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 493 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 609 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 628 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 490 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 649 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 712 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 727 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 556 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 807 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 733 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 855 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 666 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 580 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 754 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 998 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 833 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 806 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 885 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 709 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 882 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 883 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 842 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 961 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 952 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 603 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 743 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 821 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 683 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 740 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 679 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 941 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 921 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 961 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 819 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1224 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 704 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 981 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1027 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1070 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 976 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 927 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1060 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1525 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1145 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1233 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1034 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1788 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1301 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1309 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1569 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3542 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2977 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3169 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2852 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2361 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2449 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2377 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2379 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2145 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1615 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1587 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2153 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2035 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2528 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2403 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2221 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1864 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1932 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2161 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1725 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2277 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2211 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2367 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1874 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1673 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2819 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1887 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2943 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1516 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1407 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1889 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1209 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2228 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1476 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1662 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1181 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 872 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1903 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2004 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3429 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5157 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2973 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2104 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1979 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2116 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2957 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5065 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3584 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3614 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2384 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2176 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2112 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2246 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2415 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1978 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1900 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2202 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1922 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2244 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2284 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2480 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2315 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2125 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2601 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1968 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2820 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2225 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2272 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2549 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1965 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1616 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2543 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1232 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1990 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1956 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 2263 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2085 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1741 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1610 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2441 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1694 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1854 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1682 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1864 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1714 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1886 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2374 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1872 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1975 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2120 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2201 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2278 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2325 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 476 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 2012 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 425 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 2020 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1966 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1995 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1938 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1904 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1955 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1852 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2079 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1654 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1930 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1949 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1808 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1926 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1903 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2163 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1830 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1504 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2006 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1982 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1952 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2119 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1947 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1787 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1636 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1708 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1685 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1963 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1788 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1850 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1938 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1985 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1845 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1936 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2684 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2246 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2137 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2143 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1980 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2202 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1974 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2153 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2320 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2352 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2142 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1957 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2156 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2211 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2390 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2270 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2228 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2132 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2362 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2173 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2662 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2717 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2563 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2498 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2750 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2596 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2785 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3108 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3052 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3173 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3339 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3382 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3531 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3391 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3362 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3772 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3610 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3412 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 3018 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 3045 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3326 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3168 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 3029 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3160 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3349 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3187 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3653 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3249 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5252 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite