Tây Du

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
503429
local_library
247 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2020 Chương 2020 1810 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 1462 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 840 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 779 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 649 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 466 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 578 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 856 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 592 06/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 730 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 444 30/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 chapter 234 587 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 519 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 640 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 663 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 chapter 230 516 09/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 667 04/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 727 02/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chapter 227 747 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 576 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 827 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 751 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 869 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chapter 222 681 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 chapter 221 592 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 765 05/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 1030 27/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 833 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 821 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 885 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 709 31/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 896 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 903 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 853 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 975 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 952 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 603 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 743 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 836 05/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 696 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 751 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 699 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 953 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 921 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 961 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 819 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1224 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 717 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 995 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 1076 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1081 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 992 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 942 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1075 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1537 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1160 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1245 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1047 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1808 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1321 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 1324 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 1584 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3558 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3008 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3188 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2865 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2377 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2469 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2395 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2393 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2158 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1634 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1587 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 2153 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2035 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2543 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2403 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2221 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1864 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1932 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 2161 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1725 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2277 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 2231 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2379 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1889 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1684 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2819 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1902 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2957 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1530 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1424 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1889 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1209 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2244 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1489 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1662 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1181 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 886 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1915 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2022 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3449 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5159 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2973 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2119 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2014 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2132 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 3499 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5177 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3649 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3660 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2413 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2763 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2151 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2289 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3493 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2035 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1988 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2313 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1975 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2304 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2522 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2559 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 3296 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2288 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2665 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2015 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2873 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 2279 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2322 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2578 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2178 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1772 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3330 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1476 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 2225 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2028 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3167 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2296 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2616 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2369 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2639 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2704 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2591 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1729 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1894 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1754 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1932 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2427 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1956 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2048 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2123 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2188 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2288 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2361 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2387 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 541 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 2073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 491 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 2101 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2026 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2106 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2050 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1997 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1981 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2025 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1939 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2162 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1728 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1998 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2014 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1874 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1994 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1966 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2226 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1897 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1569 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2071 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2037 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1797 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2173 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2019 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1847 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1748 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1861 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1912 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2002 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2046 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1909 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1992 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2751 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2316 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2194 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2205 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2017 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2241 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2093 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2219 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2201 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2387 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2416 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2017 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2220 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2275 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2453 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2335 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2294 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2193 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2428 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2715 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2775 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2630 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2563 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2812 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2647 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3203 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3210 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3365 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3858 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3572 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3627 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4180 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4166 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3892 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3715 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3508 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 3860 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 3160 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 3419 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 3257 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 3135 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3643 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 3252 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3445 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 3275 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3725 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3328 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5264 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite