hatsune miku

Tây Du

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done

Tây Du

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
382347
local_library
201 Chaps

Genres

Summary

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
198 Chương 198 563 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 443 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 698 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 666 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 701 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 743 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 658 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 843 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1148 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 899 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 1004 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 800 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1531 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 979 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 993 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183.5 Chương 183.5 687 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 fix chaps 3162 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 2731 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2853 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2578 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2223 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 2240 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2197 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2200 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1950 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1367 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1426 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1792 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1879 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2322 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 2216 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1993 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1624 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1615 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1853 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1486 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1989 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1973 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2119 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1617 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1419 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2349 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1674 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2658 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1314 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1206 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1651 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 989 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 963 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1135 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Thần Nộ 1452 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 921 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 689 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1713 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1843 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Bí Mật Kim Long 3271 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Kim Long 5143 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Ngao Kiều Chi Tử 2841 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1998 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1793 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2015 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2853 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5049 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3410 02/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3369 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 2141 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1840 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1858 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1989 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2060 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1581 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1514 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1849 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1656 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1854 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1852 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2093 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1983 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1795 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2256 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1646 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2447 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 1905 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1955 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2195 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1481 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1277 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1959 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 911 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1667 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1675 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1861 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1715 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1433 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1256 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2081 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1274 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1506 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1386 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1437 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1346 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1558 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2005 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1524 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1622 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1757 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1760 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1896 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1929 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1947 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chapter 89.2 135 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89B 1643 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chapter 88.2 99 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88B 1690 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1635 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1689 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1628 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1640 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1635 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1535 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1692 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1359 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1616 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1609 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1488 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1584 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1559 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1844 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1527 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1271 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1678 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1663 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1422 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1453 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1857 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1650 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1515 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1368 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1436 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1410 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1621 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1516 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1546 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1665 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1746 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1515 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1661 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1977 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1903 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1913 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1670 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1909 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1911 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1712 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1856 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1834 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1688 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1871 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1893 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1976 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1959 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1807 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2072 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1885 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2198 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2442 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2309 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2402 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2250 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2425 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2795 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2748 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2864 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2977 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3023 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3169 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2943 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2972 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3212 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3246 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 3009 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2675 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Dị Sắc 2667 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 2961 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9: Tiểu Bạch Long 2850 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2714 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Không vì thương sinh 3184 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Tim Bất Tử 2834 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 3004 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Sói trả Kinh 2826 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 2894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Rồng và Sói 5156 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tây Du
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author trịnh kiến hòa - đặng chỉ huy
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite