Satellizer el Bridget

Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
179765
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
143 Chương 143 19 16 minutes ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 0 5 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 67 15 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 155 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 97 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 162 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 79 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 82 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 31 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 249 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 208 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 206 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 126 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 204 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 194 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 298 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 159 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 144 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 123 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 185 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 273 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 328 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 567 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 358 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 471 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 566 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 526 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 717 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 539 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 698 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 656 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 669 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 695 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 726 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 580 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 622 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 596 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 606 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 637 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 641 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 506 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 920 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1898 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1336 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1522 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1787 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1638 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1473 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1407 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1104 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1116 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1471 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1219 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1433 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1489 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 829 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1292 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1675 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1140 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1242 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1278 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1147 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1454 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1193 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1249 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1068 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1090 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1288 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1049 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1178 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1164 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1253 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1287 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1050 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1092 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1065 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1321 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1091 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1194 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1017 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1119 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1046 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1070 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1094 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1232 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1051 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1122 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1296 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1286 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1305 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1290 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1168 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1302 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1366 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1304 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1202 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1185 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1452 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1380 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1346 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1309 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1367 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1307 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1401 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1503 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1484 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1584 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1525 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1458 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1320 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1448 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1334 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1377 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1593 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1528 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1594 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1746 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1770 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2078 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2041 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2443 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1970 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2248 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2302 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2623 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2543 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2526 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2266 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2737 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3105 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3032 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3343 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5021 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5316 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5954 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite