Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
201506
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 301 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 177 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 540 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 360 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 286 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 212 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 250 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 288 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 219 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 260 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 172 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 187 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 127 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 368 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 288 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 280 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 209 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 291 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 275 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 388 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 244 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 232 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 224 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 269 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 330 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 426 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 703 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 481 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 579 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 670 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 635 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 830 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 652 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 785 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 735 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 782 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 805 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 818 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 659 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 712 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 690 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 673 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 741 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 735 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 581 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 1047 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2023 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1516 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1610 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1993 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1737 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1729 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1491 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1189 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1227 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1576 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1321 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1524 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1587 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 915 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1401 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1765 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1288 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1326 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1336 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1377 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1575 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1319 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1276 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1325 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1154 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1171 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1379 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1145 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1308 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1372 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1370 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1180 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1200 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1174 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1446 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1212 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1310 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1204 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1480 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1228 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1269 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1212 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1199 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1244 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1362 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1183 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1261 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1412 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1404 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1428 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1419 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1324 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1458 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1503 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1471 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1391 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1366 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1542 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1506 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1477 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1515 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1491 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1547 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1657 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1630 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1825 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1783 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1594 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1457 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1584 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1467 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1518 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2253 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1741 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1913 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1938 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1964 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2268 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2217 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2654 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2159 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2433 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2564 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2873 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2780 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2701 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2668 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3400 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3220 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3590 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4656 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5079 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5376 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6052 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite