Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
187698
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 182 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 123 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 522 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 332 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 229 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 155 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 198 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 250 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 169 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 208 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 130 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 129 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 82 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 317 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 258 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 249 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 166 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 235 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 206 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 314 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 170 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 170 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 156 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 214 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 285 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 348 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 606 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 400 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 505 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 580 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 546 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 763 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 592 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 726 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 687 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 702 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 737 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 770 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 623 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 661 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 644 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 646 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 682 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 683 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 545 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 967 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1937 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1402 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1540 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1884 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1655 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1491 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1418 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1120 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1149 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1482 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1242 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1444 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1504 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 843 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1318 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1704 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1218 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1164 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1266 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1309 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1160 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1485 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1247 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1221 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1260 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1080 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1114 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1312 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1083 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1226 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1198 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1311 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1318 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1103 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1361 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1119 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1219 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1125 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1366 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1148 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1065 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1100 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1129 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1264 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1063 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1080 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1156 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1322 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1315 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1336 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1319 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1197 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1333 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1401 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1355 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1277 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1235 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1479 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1410 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1389 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1356 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1396 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1343 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1432 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1535 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1512 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1618 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1562 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1484 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1350 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1477 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1370 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1402 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1623 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2117 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1621 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1786 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1810 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1826 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2137 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2098 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2504 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2308 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2393 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2691 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2612 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2594 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2554 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2954 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3185 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3110 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3430 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5043 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5340 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6018 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite