Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
285167
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 2934 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 856 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 1013 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 926 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 724 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 585 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 702 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 807 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 581 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 609 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 507 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 530 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 484 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 795 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 617 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 617 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 602 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 594 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 1032 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 724 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 551 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 563 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 543 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 633 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 649 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 787 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1062 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 840 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 908 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 1034 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 987 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1201 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 980 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1119 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1115 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1149 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1159 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 1181 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1023 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 1080 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1028 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1047 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1112 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1138 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1023 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 1542 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2771 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1916 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2043 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2410 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2165 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2314 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1948 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1663 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1670 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1997 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1768 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1967 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2045 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1329 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1923 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2353 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1805 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1997 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1834 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1883 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2230 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1798 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1797 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1766 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1563 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1597 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2109 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1609 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1809 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1763 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1835 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1812 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1598 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1650 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1700 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1879 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1676 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1751 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2478 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1637 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1964 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1696 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1845 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1637 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1693 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1820 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1843 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1631 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2122 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1743 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2012 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2161 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1912 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1869 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1862 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1977 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2102 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1962 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1879 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1859 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2140 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2062 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2061 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2039 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2044 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2203 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2155 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2446 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2989 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2128 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2019 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2119 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2054 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2134 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2329 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2858 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2370 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2538 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2619 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2905 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2788 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3231 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3370 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3243 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3535 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3764 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5115 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4311 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4500 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4771 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4698 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5147 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5475 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5575 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5892 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 7152 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite