Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
196553
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 235 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 143 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 522 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 347 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 267 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 199 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 234 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 288 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 200 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 245 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 161 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 163 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 110 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 337 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 270 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 269 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 198 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 257 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 260 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 358 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 200 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 202 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 171 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 225 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 319 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 400 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 676 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 433 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 535 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 613 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 591 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 799 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 616 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 755 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 721 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 737 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 786 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 783 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 634 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 699 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 659 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 661 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 697 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 702 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 565 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 998 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2005 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1500 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1594 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1941 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1717 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1617 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1478 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1189 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1210 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1558 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1309 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1507 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1573 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 899 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1401 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1751 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1272 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1235 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1325 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1360 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1205 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1304 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1264 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1309 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1137 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1160 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1364 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1131 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1290 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1281 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1356 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1359 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1144 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1184 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1154 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1435 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1174 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1262 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1120 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1188 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1461 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1161 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1198 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1179 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1232 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1344 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1163 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1176 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1241 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1396 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1385 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1413 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1403 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1282 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1407 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1472 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1428 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1341 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1328 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1570 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1505 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1476 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1446 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1479 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1446 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1517 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1627 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1715 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1650 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1564 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1424 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1555 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1443 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1485 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1698 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2218 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1706 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1885 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1901 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1900 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2224 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2172 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2604 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2110 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2383 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2451 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2754 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2672 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 2654 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2608 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 3242 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3178 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3484 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 4471 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5061 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5352 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite