Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
311467
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 3301 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 1106 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 1217 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 1120 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 883 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 732 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 827 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 937 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 749 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 733 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 605 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 660 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 609 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 937 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 752 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 700 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 720 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 719 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 1159 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 832 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 646 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 623 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 624 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 691 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 762 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 926 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1120 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 920 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1037 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 1146 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 1095 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1293 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1049 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1232 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1200 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1197 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1235 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 1318 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1114 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 1142 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1105 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1106 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1190 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1233 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1091 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 1664 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2858 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2026 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2151 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2546 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2273 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2450 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2039 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1741 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1786 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2111 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1915 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2081 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2207 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1477 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2076 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2453 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1942 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1964 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2988 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1948 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2425 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2005 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2001 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1922 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1782 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1981 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2337 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1786 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2060 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1985 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2055 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1835 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1891 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1957 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2093 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1912 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1962 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2737 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1851 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2158 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1902 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2012 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1845 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1933 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2094 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2059 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1810 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2304 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1987 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2337 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2086 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2068 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2286 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2358 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2142 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2057 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2039 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2293 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2219 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2220 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2282 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2229 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2267 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2265 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2407 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2375 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2681 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3197 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2357 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2294 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2357 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2312 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2396 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2543 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3130 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2632 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2846 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3171 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3029 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3500 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3061 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3619 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3441 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3795 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 4228 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4543 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4763 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5014 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4989 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5525 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5621 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5968 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 7378 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite