Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
353693
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 3885 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 1288 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 1386 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 1276 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1042 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 857 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 938 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 1091 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 945 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 896 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 704 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 797 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 732 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1018 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 798 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 747 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 780 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 776 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 1206 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 875 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 676 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 658 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 671 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 733 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 802 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 951 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1146 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 979 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1108 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 1193 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 1152 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1359 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1174 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1297 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1263 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1279 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1313 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 1371 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1219 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 1206 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1136 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1153 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1269 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1279 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1145 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 2056 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3213 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2207 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2999 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3553 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2757 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2610 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3112 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2742 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2756 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3130 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2242 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4393 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2467 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2387 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3077 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2898 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2200 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3366 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4654 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 4531 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2398 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2942 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2602 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2617 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2221 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2218 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2467 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3016 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1992 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2571 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2317 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2239 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2021 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2079 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2133 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2326 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2115 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2162 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2993 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2043 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2361 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2080 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2225 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2025 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2296 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2256 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2039 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2501 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2222 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2637 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2595 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2263 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2274 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2254 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2510 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2592 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2368 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2255 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2233 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2508 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2458 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 2422 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2464 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2434 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2488 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2474 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2631 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2657 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2918 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3494 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2562 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2511 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2595 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2557 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2614 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2814 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3426 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2877 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2997 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3030 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3064 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3483 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 3237 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3714 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3279 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3818 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3625 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 4019 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 4490 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5183 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4768 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4992 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5060 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5235 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5691 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5669 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6120 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 7556 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite