Oyasumi Punpun

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing

Oyasumi Punpun

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
253644
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một chàng trai dưới hình thức một chú chim nhỏ sống trong xã hội loài người và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu bằng cái đầu hoạt động quá mức của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 chap 147 2372 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 632 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 856 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 679 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 583 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 chap 142 461 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 chap 141 586 07/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 chap 140 581 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 432 01/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 chap 138 510 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 chap 137 392 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 425 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 375 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 665 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 503 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 528 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 485 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 503 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 923 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 chap 128 611 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 445 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 chap 126 420 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 437 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 545 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 chap 123 563 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 665 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 982 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 726 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 804 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 925 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 chap 117 891 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1089 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 870 24/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1008 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 977 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1026 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1052 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 chap 110 1049 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 906 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 chap 108 950 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 913 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 916 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 981 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1017 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 923 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 chap 102 1355 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2582 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1719 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 1829 14/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2209 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1979 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2069 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1714 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1430 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1467 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1814 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1562 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1778 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1833 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1133 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1714 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2069 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1596 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1769 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1556 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1630 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1531 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1885 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1569 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1545 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1565 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1379 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1406 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1861 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1388 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1598 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1524 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1653 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1612 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1422 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1456 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1476 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1673 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1489 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1542 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2273 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1735 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1467 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1601 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1462 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1490 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1609 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1412 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1870 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1480 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1714 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1850 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1667 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1643 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1605 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1708 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1843 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1728 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1631 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1639 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1904 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1807 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1797 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1811 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1794 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1792 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1811 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1960 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1890 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2175 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1864 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1757 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1852 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1757 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1806 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2038 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2558 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2074 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2220 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2245 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2262 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2589 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2511 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2917 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2494 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2932 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 2926 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 3216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3418 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5069 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3881 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4132 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4374 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4330 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5099 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5449 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5828 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6484 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
おやすみプンプン; 晚安布布; Bonne nuit Punpun!; Goodnight Punpun
Translator Name Masquerade
Category Manga
Author asano inio
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite