Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 154 votes
visibility
423294
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 5974 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6492 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6719 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6318 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 6210 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5491 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6298 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6961 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 6742 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6385 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6520 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6936 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6605 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 7078 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6272 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6133 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6236 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 6000 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 6474 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6104 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6201 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5920 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6061 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6224 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 5941 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6477 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6393 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6164 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 6227 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6171 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 6091 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6107 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6089 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6050 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6216 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6125 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6080 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6109 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5020 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5340 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5940 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5915 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5650 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5873 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5820 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5520 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5776 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5279 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5868 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6006 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 5459 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5518 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5723 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5657 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5690 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5806 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 5472 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5885 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5852 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5744 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5801 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5791 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5813 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5995 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5957 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6157 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6880 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite