Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 180 votes
visibility
554177
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 11691 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 9284 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 8988 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7833 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 8228 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 9077 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 8872 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8417 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 8504 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9298 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8697 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 9116 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 8036 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7849 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8186 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7680 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 8586 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 8032 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8279 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7958 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 7931 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 8470 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 7849 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8331 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 8743 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8064 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 8037 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 8133 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 8065 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8255 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7915 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7996 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8084 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8039 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7914 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 8759 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7014 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7782 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7834 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7881 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 7450 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7875 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7704 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 7558 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7468 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6909 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7682 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7922 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 6731 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6790 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5836 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7484 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7067 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7145 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7334 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7312 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 6874 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7431 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7511 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7482 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 5729 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7375 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7345 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7143 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7708 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7575 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7697 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9700 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite