Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 180 votes
visibility
558659
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 11885 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 9348 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 9046 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 8007 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 8266 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 9107 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 8910 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8441 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 8544 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9328 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8753 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 9296 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 8066 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7889 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8220 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7882 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 8696 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 8132 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8315 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7990 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 8003 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 8528 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 7929 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8507 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 8877 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8088 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 8173 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 8173 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 8119 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8307 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7957 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8046 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8140 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8103 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7962 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 8819 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7054 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7818 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7886 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7923 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 7502 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7925 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7742 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 7586 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7494 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6935 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7736 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7972 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 6781 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6818 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5886 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7506 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7091 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7173 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7366 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7340 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 6900 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7475 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7533 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7580 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7258 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 5777 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7399 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7387 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7167 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7758 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7471 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7767 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10198 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite