Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 177 votes
visibility
498940
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 9773 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 8076 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 7992 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6899 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7540 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 8219 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 8128 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7541 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7758 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8388 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7947 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 8256 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 7302 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7149 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7420 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7040 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7628 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 7336 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7369 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7088 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 7189 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7668 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 7141 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 7589 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 7681 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7410 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 7419 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7359 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 7317 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 7539 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7129 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7102 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7426 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 7337 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7212 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7661 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6066 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6964 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7044 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7029 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 6672 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7197 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6916 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 6696 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6770 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6984 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7202 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 6215 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6310 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5172 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6668 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6543 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6509 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6564 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6600 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 6302 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6803 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6861 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6612 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6554 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 4546 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6761 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6571 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6655 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6822 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6963 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6753 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7039 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8254 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite