Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 164 votes
visibility
458265
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
66 Chương 66 5164 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1578 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1840 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6461 16/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 (fix chaps) 7556 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6918 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6906 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7079 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6604 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 6472 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5719 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6480 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7149 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 6910 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6529 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6648 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7076 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6737 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 7246 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6394 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6265 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6354 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 6138 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 6608 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6242 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6371 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 6080 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6235 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6420 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 6145 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6665 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6613 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6330 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 6389 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6353 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 6273 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6281 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6259 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6214 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6410 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6287 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6224 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6265 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5164 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5480 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6078 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6049 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5770 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6019 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5962 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5644 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5932 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5413 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6174 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 5569 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5630 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5924 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5871 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5797 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5840 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5938 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 5602 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5967 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6025 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5996 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5872 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5933 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5919 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5971 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6046 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6095 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6323 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7158 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite