Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 160 votes
visibility
436890
local_library
71 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chapter 62 (fix chaps) 7074 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6692 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6744 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6899 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6482 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 6356 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5611 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6394 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7051 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 6820 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6451 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6586 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7020 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6679 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 7166 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6330 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6199 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6296 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 6066 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 6550 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6182 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6295 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 6012 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6163 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6332 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 6049 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6577 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6509 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6258 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 6315 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6273 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 6191 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6207 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6195 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6154 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6320 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6219 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6170 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6205 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5108 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5424 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6001 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5722 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5953 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5894 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5578 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5854 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5353 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5952 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6092 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 5507 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5568 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5838 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5781 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5711 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5754 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5860 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 5516 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5879 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5935 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5902 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5843 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5837 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5869 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5950 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6051 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6015 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6233 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7006 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite