Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 180 votes
visibility
557391
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 11805 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 9320 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 9026 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7857 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 8246 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 9097 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 8898 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8435 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 8528 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9324 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8745 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 9162 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 8062 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7877 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8214 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7880 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 8694 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 8124 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8309 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7984 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 7991 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 8518 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 7919 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8505 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 8869 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8084 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 8163 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 8163 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 8113 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8291 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7943 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8030 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8124 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8089 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7940 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 8793 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7042 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7810 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7884 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7919 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 7482 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7913 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7734 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 7586 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7492 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6931 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7950 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 6751 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6814 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5878 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7500 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7083 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7159 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7356 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7328 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 6886 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7465 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7525 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7578 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7230 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 5741 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7395 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7371 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7163 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7746 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7601 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7457 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7745 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10028 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite