Original

Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 147 votes
visibility
403331
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 6121 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6012 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 5962 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5303 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6176 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6843 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 6606 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6285 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6432 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6850 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6533 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 6996 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 6214 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6091 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6184 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 5948 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 6418 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6056 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6139 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5858 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5935 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6110 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 5831 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6367 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6269 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6068 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 6139 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 6071 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 5987 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6025 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6011 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5964 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6102 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6021 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5988 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6007 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4449 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5248 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5854 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5831 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5550 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5771 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5438 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5191 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5896 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 5399 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5458 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5686 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5639 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5628 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5734 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 5402 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5733 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5785 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5786 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5674 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5737 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5693 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5723 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5806 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5907 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5865 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6047 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6664 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite