Grand Blue

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
Year Released 2014

Grand Blue

favorite 9 / 10
person 177 votes
visibility
510115
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. Ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 10041 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 8240 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 8152 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7051 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7688 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 8397 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 chapter 54.5 8276 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7693 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7912 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8556 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8085 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 8412 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 7458 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7285 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7568 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7172 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7770 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 7474 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7643 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7234 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 7339 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7832 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 7283 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 7739 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 7901 09/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7544 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 7557 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7503 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chapter 36.5 7465 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 7695 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7275 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7244 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7562 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 7467 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7356 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7809 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6210 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7136 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7178 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7181 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 6954 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7341 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7078 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 6836 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6916 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6433 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7126 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7360 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 6353 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6420 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5292 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6828 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6659 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6615 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6676 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6720 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chap 12.5 6426 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6987 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6989 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6744 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6704 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 5079 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6923 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6705 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6779 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6970 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7105 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6915 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7187 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8612 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ぐらんぶる, Guran Buru
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author inoue kenji
Artist Yoshioka kimitake
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite