Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
144779
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 2977 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1074 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 724 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1252 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1281 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 959 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1338 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1024 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 1081 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1300 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1198 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1218 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1218 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1672 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1268 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1503 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1742 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1464 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1206 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1202 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 638 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 684 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 667 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 567 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 575 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 554 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 546 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 584 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 645 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 609 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 507 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 508 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 515 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 514 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 539 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 573 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 506 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 496 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 511 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 543 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 553 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 621 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 572 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 515 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 603 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 541 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1486 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1476 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1253 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1524 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1614 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1298 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1384 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1193 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1368 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1512 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 732 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1341 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1477 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1533 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1516 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 602 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1430 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1942 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1322 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1528 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1440 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1869 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 565 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1410 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1677 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1637 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1487 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1431 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2056 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1651 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1738 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1634 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1558 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1766 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1646 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1604 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 687 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1758 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1850 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2170 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1995 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2049 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2042 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2535 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2017 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4013 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2138 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3001 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3815 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4408 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6302 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite