Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
141315
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 2708 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1027 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 677 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1194 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1227 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 912 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1280 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 971 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 1025 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1256 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1154 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1174 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1161 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1624 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1217 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1459 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1706 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1418 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1153 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1159 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 594 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 640 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 623 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 524 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 528 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 518 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 502 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 538 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 598 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 568 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 472 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 477 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 491 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 487 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 508 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 542 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 447 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 473 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 482 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 513 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 527 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 585 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 543 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 490 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 573 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 504 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1449 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1436 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1488 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1576 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1261 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1350 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1162 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1349 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1500 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 721 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1327 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1459 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1521 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1502 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 583 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1414 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1923 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1302 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1512 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1421 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1851 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 548 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1394 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1658 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1620 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1473 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1418 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1694 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1634 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1727 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1711 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1620 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1547 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1749 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1633 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1591 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 675 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1747 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1834 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2156 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1982 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2031 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2027 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2277 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2519 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1998 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3999 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2121 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3001 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2702 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4390 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6294 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite