Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
136100
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 2107 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 939 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 602 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1120 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1165 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 856 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1216 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 908 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 969 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1206 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1106 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1129 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1118 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1578 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1184 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1426 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1679 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1353 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1088 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1124 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 562 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 608 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 595 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 495 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 500 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 489 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 462 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 486 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 547 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 525 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 436 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 451 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 461 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 453 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 475 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 510 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 412 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 436 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 448 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 458 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 498 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 547 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 509 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 463 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 540 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 475 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1417 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1413 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1183 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1439 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1534 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1216 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1296 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1110 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1279 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1458 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 675 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1284 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1411 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1470 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1449 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 538 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1364 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1873 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1248 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1450 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1378 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1807 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 502 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1340 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1610 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1577 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1422 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1362 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1591 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1587 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1697 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1664 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1563 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1483 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1690 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1591 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1540 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 627 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1691 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1783 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2122 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1968 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2014 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3177 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1999 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2240 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2454 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1962 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3935 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2087 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2805 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2653 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3720 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4362 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6276 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite