Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
105391
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

Chap Title Total Views Date Added Action
97 chap 97 655 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 407 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 878 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 983 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 683 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 951 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 726 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 784 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1060 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 928 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 958 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 949 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1427 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1025 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1218 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1461 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1157 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 906 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 916 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 393 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 386 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 433 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 328 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 293 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 296 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 272 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 309 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 363 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 345 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 252 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 248 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 249 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 200 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 260 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 352 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 256 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 265 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 256 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 272 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate