Otaku Sanctuary

Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
94766
local_library
94 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

Chap Title Total Views Date Added Action
91 chap 91 546 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 634 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 939 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 793 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 862 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 873 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1322 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 940 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1147 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1351 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1021 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 793 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 835 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 305 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 305 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 331 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 240 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 220 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 246 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 209 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 230 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 274 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 260 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 219 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 201 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 215 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 189 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 232 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 272 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 230 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 229 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 228 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 239 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 249 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 246 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 254 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 245 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 288 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 267 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1176 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 967 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1170 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1232 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 965 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1063 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 881 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1020 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1131 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 315 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 935 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1181 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1173 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1148 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 255 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1084 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1639 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1004 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1189 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1141 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1475 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 221 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1105 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1307 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1313 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1186 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1106 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1214 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1296 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1420 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1374 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1262 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1190 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1403 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1285 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1257 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 313 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1390 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1431 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1601 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1576 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1606 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1530 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1557 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1710 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1526 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1467 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1547 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1760 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2021 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2983 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3385 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5886 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite