Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
116859
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm


Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 1253 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 822 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 488 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 992 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1049 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 737 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1019 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 820 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 858 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1131 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1004 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1025 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1017 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1495 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1087 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1299 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1548 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1229 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 979 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 986 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 445 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 460 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 498 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 393 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 392 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 381 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 342 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 374 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 425 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 402 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 332 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 305 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 313 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 292 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 337 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 400 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 310 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 324 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 310 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 334 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 345 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 416 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 357 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 354 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 434 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 380 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1304 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1272 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1339 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1419 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1072 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1181 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 988 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1175 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1266 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 516 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1107 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1321 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1339 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1325 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 441 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1232 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1777 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1146 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1333 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1284 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1627 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 382 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1259 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1498 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1467 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1314 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1250 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1405 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1464 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1594 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1552 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1433 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1355 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1576 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1469 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1422 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 501 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1556 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1625 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1773 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1755 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1811 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1709 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1755 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1918 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1728 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1690 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1956 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1764 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2050 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2300 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3327 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3977 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6194 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite