Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
114190
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 991 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 789 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 471 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 977 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1030 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 726 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1002 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 768 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 838 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1120 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 992 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1025 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1017 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1495 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1087 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1286 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1531 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1197 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 951 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 957 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 434 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 432 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 483 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 370 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 375 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 347 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 329 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 356 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 406 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 388 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 305 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 289 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 293 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 259 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 325 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 385 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 278 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 309 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 297 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 314 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 333 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 367 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 315 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 336 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 420 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 334 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1269 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1256 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1040 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1292 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1389 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1042 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1146 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 960 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1149 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1255 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 462 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1076 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1294 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1295 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1310 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 427 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1200 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1745 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1135 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1297 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1251 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1595 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 368 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1229 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1462 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1434 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1285 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1218 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1373 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1439 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1558 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1529 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1406 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1326 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1564 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1431 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1411 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 479 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1529 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1595 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1746 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1720 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1784 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1674 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1723 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1887 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1708 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1679 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1942 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1735 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2032 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2275 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3309 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3960 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6166 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite