Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
154175
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 3425 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 chap 97 1143 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 819 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1348 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 1349 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1049 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1449 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 1103 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 1176 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1410 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1287 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1310 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1307 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1748 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1366 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1563 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1791 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1530 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1284 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1285 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 721 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 768 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 715 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 647 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 652 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 632 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 574 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 665 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 734 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 675 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 609 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 556 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 556 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 571 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 650 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 643 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 600 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 547 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 590 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 604 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 646 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 669 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 648 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 588 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 681 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 614 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1548 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1539 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1583 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1846 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1781 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1831 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1659 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1917 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1585 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 818 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1421 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1578 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1592 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1620 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 689 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1487 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1993 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1354 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1506 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1927 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 640 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1476 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1742 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1691 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1549 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1488 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2143 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1726 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1788 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1760 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1694 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1630 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1821 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1701 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1697 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 761 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1963 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1933 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2226 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2045 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2117 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3256 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2102 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2344 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2567 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2063 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4067 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3073 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2718 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3849 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4494 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6336 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite