Belfast (Azur lane)

Aoki Hagane no Arpeggio

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing

Aoki Hagane no Arpeggio

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
104346
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Một hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm

Chap Title Total Views Date Added Action
97 chap 97 612 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chap 96 390 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 865 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 963 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 663 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 940 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91 726 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 784 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1060 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 911 06/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 958 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 949 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 - fix chapters 1427 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1025 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1203 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1449 13/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1157 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 906 05/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 916 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 379 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 386 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 413 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 328 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 278 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 296 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72.5 Chương 72.5 261 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 290 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 348 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 328 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 237 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 237 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 233 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 200 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 245 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 332 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 244 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 245 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 243 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 257 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 268 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 271 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 271 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 262 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 349 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chương 54.5 286 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1202 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 983 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1186 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1247 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 982 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1079 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 901 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1031 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1168 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Aoki Hagane no Arpeggio Chapter 044 345 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 964 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1207 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1209 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1180 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 287 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1102 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1655 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1020 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1203 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1156 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1504 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 240 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1137 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1365 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1204 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1120 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1273 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1332 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1453 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1424 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1291 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1223 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1446 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1320 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1286 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 017.5 345 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1416 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1463 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1628 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1609 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1660 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1555 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1603 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1785 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1584 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1531 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1790 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1617 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1889 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2146 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3195 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3781 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6092 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Arpeggio of Blue Steel
Translator Name ATG-Akarivn.net
Category Manga
Author ark performance
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite