Trump

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing

Trump

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
36745
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

- Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới mà con người sử dụng được pháp thuật. Nhân vật chính của bộ truyện, cậu bé Hyacen, con trai của Ran, được một pháp sư cực kì mạnh, Kashin – bạn của Ran, nhận nuôi. Và câu chuyện mở ra vào lúc mà Hyacen hỏi Kashin về việc cho cậu được đến trường như một món quà vào ngày Melly mà chỉ 4 năm mới có một lần…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60 357 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 560 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 406 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 622 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 599 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 589 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1010 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chap 54.5 286 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 221 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 319 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 250 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 293 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 311 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 280 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 309 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 306 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 371 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 391 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 306 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 278 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 347 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 239 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 254 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 298 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 266 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 364 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 435 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 393 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 493 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 374 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 393 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 375 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 555 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 681 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 543 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 588 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 701 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 749 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 667 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 711 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 832 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 703 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 735 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 692 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 788 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 706 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 669 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 665 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 605 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 574 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 840 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 581 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 690 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 647 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 694 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 706 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 671 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 802 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 798 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 949 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 886 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1794 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2228 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite