Trump

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing

Trump

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
32589
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

- Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới mà con người sử dụng được pháp thuật. Nhân vật chính của bộ truyện, cậu bé Hyacen, con trai của Ran, được một pháp sư cực kì mạnh, Kashin – bạn của Ran, nhận nuôi. Và câu chuyện mở ra vào lúc mà Hyacen hỏi Kashin về việc cho cậu được đến trường như một món quà vào ngày Melly mà chỉ 4 năm mới có một lần…

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60 327 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 495 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 340 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 577 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 522 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 525 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 964 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chap 54.5 216 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 186 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 277 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 228 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 249 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 243 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 203 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 254 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 238 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 293 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 304 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 244 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 208 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 268 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 171 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 197 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 198 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 191 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 287 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 358 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 321 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 440 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 308 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 313 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 315 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 511 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 573 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 485 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 524 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 646 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 690 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 607 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 638 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 780 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 622 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 671 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 617 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 727 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 639 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 602 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 586 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 533 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 524 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 768 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 518 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 622 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 570 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 636 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 642 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 612 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 768 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 765 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 858 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 807 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1687 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2101 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite