Trump

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing

Trump

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
33918
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

- Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới mà con người sử dụng được pháp thuật. Nhân vật chính của bộ truyện, cậu bé Hyacen, con trai của Ran, được một pháp sư cực kì mạnh, Kashin – bạn của Ran, nhận nuôi. Và câu chuyện mở ra vào lúc mà Hyacen hỏi Kashin về việc cho cậu được đến trường như một món quà vào ngày Melly mà chỉ 4 năm mới có một lần…

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60 357 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 512 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 354 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 607 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 534 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 544 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 981 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chap 54.5 229 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 205 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 303 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 239 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 262 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 279 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 220 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 265 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 258 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 324 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 319 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 264 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 228 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 302 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 186 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 208 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 244 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 218 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 318 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 369 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 339 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 477 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 326 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 345 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 355 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 540 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 586 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 502 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 544 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 657 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 706 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 623 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 653 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 797 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 660 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 685 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 632 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 747 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 651 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 634 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 603 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 547 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 537 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 788 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 538 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 637 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 589 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 648 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 657 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 629 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 785 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 783 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 888 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 842 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1725 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2134 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite