Trump

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing

Trump

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
39546
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

- Câu chuyện lấy bối cảnh tại một thế giới mà con người sử dụng được pháp thuật. Nhân vật chính của bộ truyện, cậu bé Hyacen, con trai của Ran, được một pháp sư cực kì mạnh, Kashin – bạn của Ran, nhận nuôi. Và câu chuyện mở ra vào lúc mà Hyacen hỏi Kashin về việc cho cậu được đến trường như một món quà vào ngày Melly mà chỉ 4 năm mới có một lần…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60 384 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 571 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 406 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1091 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 630 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 621 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1030 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chap 54.5 315 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 277 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 352 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 264 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 324 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 351 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 310 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 354 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 344 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 400 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 425 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 320 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 289 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 380 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 299 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 285 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 351 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 309 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 410 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 484 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 409 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 517 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 429 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 412 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 433 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 583 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 681 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 575 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 665 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 741 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 801 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 715 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 745 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 865 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 721 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 769 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 756 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 843 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 722 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 669 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 728 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 669 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 607 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 840 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 595 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 721 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 682 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 763 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 739 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 671 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 860 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 857 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1014 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 927 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1888 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2358 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Trump
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lee chae-eun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite