Võ Thần Không Gian

Other Name
Võ Thần Không Gian
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Võ Thần Không Gian

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
150278
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Diệp Hi Văn vốn chỉ là một học sinh bình thường ở Địa cầu, lại ngoài ý muốn xuyên không tới Chân Võ Thế Giới Trong cái thế giới này, cường đại Võ Giả có thể phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa! Vốn là tư chất bình thường hắn, bởi vì đã nhận được một cái thần bí đặc thù không gian, kết quả là, hắn từ nay về sau... Trâu bò rồi Bất luận cái gì võ học cũng có thể tại thần bí trong không gian suy diễn, đừng người tu hành vài thập niên, hắn chỉ cần một năm! Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì thiên tài ở trước mặt của hắn đều là Phù Vân

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
91 Chap 91 4322 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1689 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2140 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3120 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3052 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3549 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3313 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4353 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3695 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3681 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3701 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3104 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3470 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3642 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2905 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3281 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3289 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3113 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3055 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3445 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3535 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3889 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3764 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3960 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3882 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4116 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4614 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5055 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5068 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5101 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5172 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5121 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5099 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5159 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5088 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5137 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5158 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5441 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Võ Thần Không Gian
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite