Võ Thần Không Gian

Other Name
Võ Thần Không Gian
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Võ Thần Không Gian

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
147369
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Diệp Hi Văn vốn chỉ là một học sinh bình thường ở Địa cầu, lại ngoài ý muốn xuyên không tới Chân Võ Thế Giới Trong cái thế giới này, cường đại Võ Giả có thể phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa! Vốn là tư chất bình thường hắn, bởi vì đã nhận được một cái thần bí đặc thù không gian, kết quả là, hắn từ nay về sau... Trâu bò rồi Bất luận cái gì võ học cũng có thể tại thần bí trong không gian suy diễn, đừng người tu hành vài thập niên, hắn chỉ cần một năm! Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì thiên tài ở trước mặt của hắn đều là Phù Vân

Chap Title Total Views Date Added Action
91 Chap 91 4195 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1613 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2075 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2863 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2988 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3463 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3233 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4264 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3531 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3580 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3595 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3024 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3354 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3558 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2827 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3200 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3198 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3006 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2959 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3324 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3467 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3836 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3703 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3882 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3794 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4045 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4439 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5043 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5058 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5091 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5150 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5105 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5087 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5141 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5076 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5123 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5144 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5335 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Thần Không Gian
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite