Q (SHIHIRA Tatsuya)

Other Name
异种少女Q; Q[クー]
Translator Name Bullet Burn Team
Category Manga
Author shihira tatsuya
Status Ongoing

Q (SHIHIRA Tatsuya)

favorite 8 / 10
person 12 votes
visibility
102930
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

Năm 20xx, Trái Đất bị tàn phá nặng nề bởi một loài sinh vật kì lạ - "DEMI". Con người yếu đuối phải cam chịu cúi mình sống trong sợ hãi. Một ngày nọ, Remu - một ạm chàng làm nghề bán thông tin - vô tình nhìn thấy và giải cứu một cô bé bí ẩn khỏi một con Demi. Sự kiện ấy đã khơi mào cho một cuộc hành trình li kì, hấp dẫn để mang lại hi vọng cho nhân loại... Một tuyệt phẩm của người đã từng vẽ minh họa cho Robotics;Note - Shihira Tatsuya~

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chương 19 1848 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 1894 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5414 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5306 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5124 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5268 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5242 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5209 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5212 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5228 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5174 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5175 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5146 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5252 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5286 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5284 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 1914 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5348 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 5312 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 5380 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2346 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5568 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
异种少女Q; Q[クー]
Translator Name Bullet Burn Team
Category Manga
Author shihira tatsuya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite