Q (SHIHIRA Tatsuya)

Other Name
异种少女Q; Q[クー]
Translator Name Bullet Burn Team
Category Manga
Author shihira tatsuya
Status Ongoing

Q (SHIHIRA Tatsuya)

favorite 8 / 10
person 12 votes
visibility
106920
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

Năm 20xx, Trái Đất bị tàn phá nặng nề bởi một loài sinh vật kì lạ - "DEMI". Con người yếu đuối phải cam chịu cúi mình sống trong sợ hãi. Một ngày nọ, Remu - một ạm chàng làm nghề bán thông tin - vô tình nhìn thấy và giải cứu một cô bé bí ẩn khỏi một con Demi. Sự kiện ấy đã khơi mào cho một cuộc hành trình li kì, hấp dẫn để mang lại hi vọng cho nhân loại... Một tuyệt phẩm của người đã từng vẽ minh họa cho Robotics;Note - Shihira Tatsuya~

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
19 Chương 19 4667 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 2173 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5460 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5326 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5156 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5292 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5262 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5225 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5224 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5244 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5186 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5193 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5158 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5272 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5304 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5298 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 2118 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5376 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 5338 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 5416 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2642 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5590 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
异种少女Q; Q[クー]
Translator Name Bullet Burn Team
Category Manga
Author shihira tatsuya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite