Original

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Other Name
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author baba yasushi
Status Ongoing

Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

favorite 9 / 10
person 15 votes
visibility
585904
local_library
317 Chaps

Genres

Summary

Kohinata Minoru – 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh. Khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2 – Mutou Ryuuji – thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục. Chẳng những ko bảo vệ Minoru, anh ta lại còn đánh ngất cậu rồi lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate. Minoru kết bạn mới và phát hiện ra phần đen tối trong con người mình…

Chap Title Total Views Date Added Action
321 Chapter 321 2016 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chap 320 858 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chap 319 493 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chapter 318 591 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chapter 317 825 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chap 316 846 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chap 315 1060 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chapter 314 306 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chapter 313 508 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chap 312 748 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 1184 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chap 310 990 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chapter 309 1056 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chapter 308 1355 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chapter 307 927 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chapter 306 1060 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chap 305 1319 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chap 304 934 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chap 303 819 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chap 302 953 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chap 301 1078 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chap 300 763 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chap 299 1111 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chap 298 826 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chap 297 932 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chap 296 792 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chap 295 720 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chap 294 993 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chap 293 870 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chap 292 945 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chap 291 706 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chap 290 576 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chap 289 838 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chap 288 771 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chap 287 784 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chap 286 941 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chap 285 765 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chap 284 688 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chap 283 722 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chap 282 882 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chap 281 1004 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chap 280 867 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chap 279 859 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chap 278 1001 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chap 277 824 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chap 276 781 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chap 275 978 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chap 274 956 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chap 273 800 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chap 272 933 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chap 271 769 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chap 270 789 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chap 269 758 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chap 268 1049 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chap 267 756 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chap 266 766 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chap 265 739 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chap 264 780 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chap 263 717 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chap 262 676 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chap 261 825 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chap 260 796 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chap 257 915 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chap 256 899 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chap 255 886 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chap 254 906 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chap 253 1254 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chap 252 1129 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chap 251 1001 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chap 250 951 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chap 249 791 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chap 248 794 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chap 247 848 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chap 246 945 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chap 245 946 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chap 244 1015 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chap 243 907 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chap 242 1098 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chap 241 963 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chap 240 966 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chap 239 1112 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chap 238 1077 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chap 237 953 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chap 236 858 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chap 235 909 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chap 234 1141 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chap 233 947 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chap 232 961 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chap 231 1119 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chap 230 2809 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chap 229 866 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chap 228 963 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chap 227 916 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226 948 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chap 225 919 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chap 224 1018 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223 986 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chap 222 1039 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 1029 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chap 220 1005 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chap 219 1262 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chap 218 869 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chap 217 1116 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216 956 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chap 215 946 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214 1017 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chap 213 1162 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chap 212 1068 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 1194 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 1025 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 1185 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 1136 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 1082 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 1018 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 1181 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 1221 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 1143 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 1134 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1412 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 1032 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1045 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 1020 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 963 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 1033 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 1018 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 1011 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 972 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1206 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 1248 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 1271 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 1127 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1191 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1209 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 1308 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 1276 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 1191 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 1286 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 1225 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 1474 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 1157 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 1407 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 1199 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 1204 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1160 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1106 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 1252 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1295 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 1209 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 1221 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 1615 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 1807 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1242 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 1405 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 1351 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1256 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 1474 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 1388 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 1632 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1713 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1340 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 1381 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 1496 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1424 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1497 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 1383 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1384 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1230 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 1480 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1380 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1462 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1374 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1259 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1236 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1407 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1276 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1286 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1348 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1283 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1295 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1260 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 1292 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1150 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1353 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1220 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1304 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1276 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1263 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1319 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1344 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1427 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 1399 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 1174 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 1393 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 1402 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1290 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1145 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 1188 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1247 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1361 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1512 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 1548 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1630 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1451 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1596 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1372 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1512 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1579 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1659 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1667 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1765 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1974 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1683 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1735 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1884 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1640 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1865 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1878 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 2135 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1762 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1752 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1633 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1874 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1897 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1738 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2175 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1965 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2059 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2225 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 2664 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2622 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2367 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2560 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2569 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2717 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2632 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2630 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2771 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2725 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2627 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2604 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2521 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2403 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2787 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2957 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3239 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3120 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3188 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2914 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2909 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3173 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3321 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 3339 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3236 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3226 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3116 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3156 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3221 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3238 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3408 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3286 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3011 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3080 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3217 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3070 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3121 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3370 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3879 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3521 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3368 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3476 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3699 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3604 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3577 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3403 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3252 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3408 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3633 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3735 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3854 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3705 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3637 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3433 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3664 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3543 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3788 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3900 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3745 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4031 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3781 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3714 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3821 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3816 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3696 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3848 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3727 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3745 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4002 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3937 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3874 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3806 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3973 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4018 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4479 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4343 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4440 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4383 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4635 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5045 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4708 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4664 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4858 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4628 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5021 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5030 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5102 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5237 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5321 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author baba yasushi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite