Mahou Shoujo of the End

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo of the End

favorite 9 / 10
person 58 votes
visibility
216943
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Thảm họa diệt chủng đổ ập đến nhật bản! Ai mà tưởng tượng được bỗng một ngày đâu ra một đám búp bê quái dị từ trên trời rơi xuống luôn miệng nói “MA THUẬT” giết người như cỏ! Không gì có thể ngăn cản chúng được! Một nhóm học sinh may mắn sống sót được…nhưng mạng sống của họ bị đe dọa từng phút một! Ai đã gây nên chuyện này?

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 1790 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1676 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1563 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1061 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2022 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5022 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2896 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3099 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2967 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4993 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4982 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5020 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5111 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4285 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4233 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5165 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5162 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5240 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5213 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5273 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5195 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5308 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 1258 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 1070 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1169 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1152 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 3221 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1471 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1563 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chap 22.1 5233 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5411 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5363 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5335 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5320 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5350 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5337 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5346 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5355 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5404 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5411 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5367 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5367 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5370 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5385 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5414 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5348 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5422 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5455 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5494 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5512 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5764 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite