Mahou Shoujo of the End

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo of the End

favorite 9 / 10
person 58 votes
visibility
219055
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Thảm họa diệt chủng đổ ập đến nhật bản! Ai mà tưởng tượng được bỗng một ngày đâu ra một đám búp bê quái dị từ trên trời rơi xuống luôn miệng nói “MA THUẬT” giết người như cỏ! Không gì có thể ngăn cản chúng được! Một nhóm học sinh may mắn sống sót được…nhưng mạng sống của họ bị đe dọa từng phút một! Ai đã gây nên chuyện này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 1977 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1752 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1613 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1116 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2056 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5048 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3125 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3123 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2992 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5011 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5000 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5024 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5115 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4299 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4272 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5167 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5164 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5242 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5239 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5279 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5203 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5324 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 1329 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 1135 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1275 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1277 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 3314 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1581 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1648 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chap 22.1 5269 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5427 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5383 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5353 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5342 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5368 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5359 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5366 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5383 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5426 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5455 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5387 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5389 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5390 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5405 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5456 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5368 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5448 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5481 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5522 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5554 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5824 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite