Mahou Shoujo of the End

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo of the End

favorite 9 / 10
person 58 votes
visibility
215604
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Thảm họa diệt chủng đổ ập đến nhật bản! Ai mà tưởng tượng được bỗng một ngày đâu ra một đám búp bê quái dị từ trên trời rơi xuống luôn miệng nói “MA THUẬT” giết người như cỏ! Không gì có thể ngăn cản chúng được! Một nhóm học sinh may mắn sống sót được…nhưng mạng sống của họ bị đe dọa từng phút một! Ai đã gây nên chuyện này?

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 1714 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1633 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1536 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1032 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2002 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5010 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2762 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3081 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2947 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4947 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4932 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5016 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5107 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4244 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4203 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5159 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5156 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5234 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5195 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5269 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5191 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5302 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 1197 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 1009 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1103 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1089 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 3142 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1393 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1484 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chap 22.1 5215 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5403 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5355 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5327 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5310 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5340 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5329 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5338 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5347 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5396 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5391 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5357 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5357 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5358 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5375 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5394 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5340 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5408 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5447 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5484 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5502 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5742 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite