Goblin Slayer

Mahou Shoujo of the End

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo of the End

favorite 9 / 10
person 58 votes
visibility
214413
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Thảm họa diệt chủng đổ ập đến nhật bản! Ai mà tưởng tượng được bỗng một ngày đâu ra một đám búp bê quái dị từ trên trời rơi xuống luôn miệng nói “MA THUẬT” giết người như cỏ! Không gì có thể ngăn cản chúng được! Một nhóm học sinh may mắn sống sót được…nhưng mạng sống của họ bị đe dọa từng phút một! Ai đã gây nên chuyện này?

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 1498 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1560 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1517 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1002 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1957 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5008 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2749 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3030 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2887 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4895 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4872 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5008 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5099 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4198 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4152 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 5153 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5150 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5218 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5183 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5261 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5183 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5296 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 1143 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 961 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1063 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1063 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 3110 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1355 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1453 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chap 22.1 5211 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5395 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5349 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5323 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5306 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5334 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5321 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5332 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5341 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5386 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5381 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5353 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5353 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5354 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5371 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5390 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5336 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5398 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5441 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5480 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5498 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5736 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔法少女 of the end ; 魔法少女・オブ・ジ・エンド ; Magical Girl Apocalypse ; Magical Girl of the End
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author sato kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite