Kusumi-kun, Kuuki Yometemasu ka?

Other Name
久住くん、空気読めてますか? ; 久住君,会察言观色吗 ; Kuzumi, can't you read the atmosphere?
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author mosuko
Status Ongoing

Kusumi-kun, Kuuki Yometemasu ka?

favorite 9 / 10
person 75 votes
visibility
299229
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Erika Sakura là nữ sinh nổi tiếng nhất trường trung học & luôn bị người khác ganh tị vì không ai sánh bằng. Vì một lí do nào đó Erika có cảm tình với Kuzumi, một thằng học sinh khù khờ không biết mình đang được để mắt đến. Vậy nên chuyện tình 2 đứa không thành; nhưng dần dần thời gian đã làm tình cảm đơn phương của Erikia chuyển hướng…
Cùng nhau theo dõi chuyện tình dễ thương này nhé. =]

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 5140 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5002 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 3370 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3027 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4071 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4559 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 4073 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 3794 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3343 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1520 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3242 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3913 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2708 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2541 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4810 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 3305 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4680 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3531 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4574 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4288 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3617 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5071 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5070 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 4839 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5088 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5748 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5698 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5638 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5745 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5844 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5152 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5043 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5110 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5913 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5964 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5900 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5849 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5935 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5957 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5902 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5936 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5946 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5974 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chap 11.5 5748 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5978 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5990 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6007 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5967 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6012 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6061 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 5806 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6157 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6204 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6244 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1543 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1806 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6353 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6523 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chapter 0.5 1566 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chapter 0.3 1692 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chapter 0.2 1757 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.1 Chap 0.1 6522 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2863 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
久住くん、空気読めてますか? ; 久住君,会察言观色吗 ; Kuzumi, can't you read the atmosphere?
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author mosuko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite