Belfast (Azur lane)

Kusumi-kun, Kuuki Yometemasu ka?

Other Name
久住くん、空気読めてますか? ; 久住君,会察言观色吗 ; Kuzumi, can't you read the atmosphere?
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author mosuko
Status Ongoing

Kusumi-kun, Kuuki Yometemasu ka?

favorite 9 / 10
person 75 votes
visibility
293020
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Erika Sakura là nữ sinh nổi tiếng nhất trường trung học & luôn bị người khác ganh tị vì không ai sánh bằng. Vì một lí do nào đó Erika có cảm tình với Kuzumi, một thằng học sinh khù khờ không biết mình đang được để mắt đến. Vậy nên chuyện tình 2 đứa không thành; nhưng dần dần thời gian đã làm tình cảm đơn phương của Erikia chuyển hướng…
Cùng nhau theo dõi chuyện tình dễ thương này nhé. =]

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 5090 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4924 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 3279 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2972 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3946 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4410 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 3958 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 3661 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3148 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1373 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3093 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3793 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2589 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2401 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4645 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chapter 37.5 3161 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4513 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3124 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4370 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4120 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3469 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5039 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5050 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 4514 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5058 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5724 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5656 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5600 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5707 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5802 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5114 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5011 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5072 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5873 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5926 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5864 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5815 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5903 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5921 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5874 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5904 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5914 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5934 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chap 11.5 5716 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5944 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5960 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5977 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5939 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5984 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6027 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 5774 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6119 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6168 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6200 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1320 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1563 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6315 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6481 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chapter 0.5 1310 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chapter 0.3 1469 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chapter 0.2 1506 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.1 Chap 0.1 6486 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2448 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
久住くん、空気読めてますか? ; 久住君,会察言观色吗 ; Kuzumi, can't you read the atmosphere?
Translator Name Dango Daijoubu Group
Category Manga
Author mosuko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite