Belfast (Azur lane)

Ou-sama Game - Kigen

Other Name
王様ゲーム 起源; King's Game: Origin
Translator Name Draw A World
Category Manga
Author kanazawa nobuaki
Status Done

Ou-sama Game - Kigen

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
173105
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Mệnh lệnh nhà vua đã rõ. Không tuân thủ, bạn sẽ bị phạt đấy” 30 năm về trước, tại làng Yonaki xa xôi, một chiếc phong bì đen được gửi tới làng. Bên trong là lời đe dọa đưa dân làng vào một kết cục thảm khốc! Hãy thở sâu, giữ nhịp tim bình thường và đừng có shock quá, tớ không chịu trách nhiệm đâu.

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 9990 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 9663 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5532 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5511 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5416 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5445 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5442 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5448 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5491 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5510 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5426 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5431 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5497 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5546 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5669 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5545 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5806 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5402 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5352 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5392 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5339 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5366 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5376 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5291 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5355 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5389 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5371 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5423 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5501 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6180 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
王様ゲーム 起源; King's Game: Origin
Translator Name Draw A World
Category Manga
Author kanazawa nobuaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite