Ou-sama Game - Kigen

Other Name
王様ゲーム 起源; King's Game: Origin
Translator Name Draw A World
Category Manga
Author kanazawa nobuaki
Status Done

Ou-sama Game - Kigen

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
173563
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Mệnh lệnh nhà vua đã rõ. Không tuân thủ, bạn sẽ bị phạt đấy” 30 năm về trước, tại làng Yonaki xa xôi, một chiếc phong bì đen được gửi tới làng. Bên trong là lời đe dọa đưa dân làng vào một kết cục thảm khốc! Hãy thở sâu, giữ nhịp tim bình thường và đừng có shock quá, tớ không chịu trách nhiệm đâu.

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 10044 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 9701 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5544 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5525 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5428 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5455 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5452 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5458 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5503 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5528 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5438 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5443 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5509 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5556 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5687 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5567 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5818 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5412 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5362 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5402 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5353 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5376 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5384 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5303 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5365 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5399 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5383 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5439 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5531 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6198 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
王様ゲーム 起源; King's Game: Origin
Translator Name Draw A World
Category Manga
Author kanazawa nobuaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite