Xích Hoàng Truyền Kỳ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Xích Hoàng Truyền Kỳ

favorite 4 / 10
person 13 votes
visibility
396067
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành, không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 695 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 736 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 594 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 570 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 842 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 883 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1025 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 423 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 361 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 626 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1139 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1250 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1716 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1368 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1326 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 694 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1367 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1264 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1099 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1216 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 985 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1279 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1336 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1234 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1584 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1160 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1244 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1707 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1205 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 2214 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3604 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3639 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 4087 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4033 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4240 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3194 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4305 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5084 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5032 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5060 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5179 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4791 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4747 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 4120 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5066 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5069 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5126 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5107 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5075 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5127 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5098 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5125 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5120 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5122 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5123 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5134 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5080 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5070 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5117 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5114 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5132 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5136 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5028 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3284 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5090 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4981 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5061 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5072 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5083 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5089 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5026 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5109 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5093 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5128 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5137 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5132 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5093 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5154 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5163 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5086 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5112 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5130 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5100 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5132 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5091 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5075 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5131 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5109 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5169 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5129 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5183 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5216 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5167 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5172 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5249 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5214 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5223 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5199 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5259 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5327 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 5303 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5651 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5719 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite