Xích Hoàng Truyền Kỳ

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Xích Hoàng Truyền Kỳ

favorite 4 / 10
person 13 votes
visibility
393611
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành, không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 632 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 701 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 564 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 533 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 796 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 826 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 989 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 356 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 314 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 565 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1089 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1205 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1666 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1304 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1291 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 619 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1323 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1221 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1051 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1156 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 960 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1223 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1286 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1194 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1512 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1107 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1203 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1677 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1161 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 2144 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3528 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3581 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 4057 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4005 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4220 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3158 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4262 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5078 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5026 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5054 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5153 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4715 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4704 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 4067 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5060 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5063 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5120 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5101 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5069 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5109 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5092 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5117 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5114 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5116 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5105 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5130 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5074 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5066 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5113 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5108 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5124 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5130 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5024 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3253 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5084 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4929 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5057 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5068 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5065 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5083 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5020 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5101 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5087 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5120 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5131 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5128 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5089 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5148 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5157 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5080 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5106 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5122 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5094 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5126 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5077 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5063 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5127 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5105 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5163 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5125 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5177 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5198 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5161 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5166 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5245 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5208 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5217 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5193 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5253 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5319 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 5295 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5645 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5715 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite