Xích Hoàng Truyền Kỳ

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Xích Hoàng Truyền Kỳ

favorite 4 / 10
person 13 votes
visibility
402236
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành, không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 855 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 766 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 819 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 693 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 949 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 935 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1147 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 498 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 444 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 690 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1219 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1341 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1820 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1465 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1436 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 803 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1419 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1336 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1221 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1267 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1112 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1371 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1391 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1329 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1611 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1230 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1399 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1804 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1274 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 4087 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3670 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3727 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 4148 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4087 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4307 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3271 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4371 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5092 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5038 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5066 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5187 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4899 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4815 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 4177 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5082 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5077 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5132 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5117 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5155 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5108 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5129 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5128 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5150 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5143 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5150 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5094 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5082 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5127 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5124 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5144 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5148 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5038 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3347 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5098 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5020 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5069 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5082 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5121 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5103 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5034 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5119 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5105 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5142 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5147 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5144 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5105 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5164 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5171 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5092 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5124 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5146 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5110 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5142 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5097 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5085 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5147 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5121 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5175 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5141 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5195 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5244 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5179 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5184 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5263 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5228 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5237 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5221 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5271 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5345 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 5311 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5669 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5739 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite