Xích Hoàng Truyền Kỳ

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Xích Hoàng Truyền Kỳ

favorite 4 / 10
person 13 votes
visibility
399672
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành, không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 823 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 750 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 733 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 602 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 891 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 899 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1066 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 440 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 415 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 662 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1189 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1297 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1752 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1384 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1354 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 723 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1367 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1275 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1127 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1242 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1023 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1309 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 1352 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1303 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1584 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1196 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1358 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 1742 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1261 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 4032 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 3618 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3671 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 4107 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4058 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4273 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3209 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4320 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5086 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5034 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5062 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5183 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4816 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4764 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chapter 57.5 4131 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5070 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5071 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5126 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5107 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5075 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5151 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5100 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5127 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5122 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5142 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5137 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5142 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5082 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5076 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5119 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5114 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5138 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5138 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5032 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3322 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5092 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4998 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5063 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5074 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5113 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5095 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5030 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5111 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5095 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5134 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5139 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5138 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5099 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5160 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5167 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5088 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5116 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5138 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5104 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5134 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5093 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5077 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5137 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5113 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5171 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5133 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5189 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5238 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5169 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5174 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5257 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5218 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5229 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5215 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5263 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5337 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 5309 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5659 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5729 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Xích Hoàng Truyền Kỳ
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite