Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
220638
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5600 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2200 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1682 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1717 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1511 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1492 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1521 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1583 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1590 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1964 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5602 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4066 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4819 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5182 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4281 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5714 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5378 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5578 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5424 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5573 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5648 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5520 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5551 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1182 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1329 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1233 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1392 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1519 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5598 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 5614 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 5625 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 5662 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 5516 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5547 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5546 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5544 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5537 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5545 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5591 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5520 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 5584 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 5614 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 5600 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 5697 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 5865 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 5769 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 5801 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5210 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6155 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 6647 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite