Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 117 votes
visibility
274284
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 6634 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5238 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3233 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5009 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3638 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3084 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3004 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4025 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4764 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4487 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6046 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5428 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5260 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5480 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5152 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5976 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5612 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6102 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5792 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6037 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6108 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6008 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5973 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3795 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4689 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3642 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4338 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4027 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5970 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 6050 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 6009 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 6008 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 6050 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5949 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5882 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5960 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5999 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5927 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5969 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5890 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 6148 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 6402 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 6202 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 6135 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 6345 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 6153 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 6343 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5932 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6791 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 7589 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite