Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
224585
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5708 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2455 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1862 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1871 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1663 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1617 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1659 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1705 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1742 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2116 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5624 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4219 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4946 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5200 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4509 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5726 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5390 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5590 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5436 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5587 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5664 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5538 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5573 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1350 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1515 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1463 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1552 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1742 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5636 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 5638 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 5647 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 5688 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 5540 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5573 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5572 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5566 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5561 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5565 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5625 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5542 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 5606 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 5662 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 5626 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 5761 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 5925 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 5807 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 5835 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5250 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6195 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 6743 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite