Goblin Slayer

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
219445
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5582 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2154 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1626 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1680 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1458 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1442 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1476 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1533 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1545 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1915 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5596 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3998 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4744 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5176 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4229 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5708 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5372 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5572 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5418 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5567 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5640 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5512 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5543 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1112 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1268 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1170 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1338 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1454 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5590 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 5608 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 5617 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 5654 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 5510 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5539 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5540 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5538 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5531 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5539 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5585 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5514 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 5578 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 5608 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 5592 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 5687 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 5855 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 5761 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 5793 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5202 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6147 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 6629 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite