Ereshkigal (fate grand order)

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
217461
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5506 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2060 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1556 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1594 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1386 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1358 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1415 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1472 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1488 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1854 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5582 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3902 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4660 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5162 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4124 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5694 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5360 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5560 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5406 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5553 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5624 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5498 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5535 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1028 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1169 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1093 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1242 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1329 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5580 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 5596 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 5601 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 5646 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 5494 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5521 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5524 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5520 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5511 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5527 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5573 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5502 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 5564 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 5592 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 5576 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 5669 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 5835 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 5743 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 5779 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5172 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6127 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 6599 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite