Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
221890
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5650 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2318 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1737 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1746 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1550 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1522 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1554 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1609 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1620 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1995 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5610 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4110 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4855 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5186 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4355 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5718 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5382 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5582 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5428 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5577 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5654 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5526 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5557 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1248 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1422 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1307 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1447 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1590 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 5610 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 5624 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 5635 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 5674 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 5524 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 5555 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5558 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 5552 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 5543 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 5551 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 5601 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 5526 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 5594 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 5626 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 5610 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 5715 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 5879 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 5781 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 5813 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 5220 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6167 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 6677 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite