Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 153 votes
visibility
302443
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 7390 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5470 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5093 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5219 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5107 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4974 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5028 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5162 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5220 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5446 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6240 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5804 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5524 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5716 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5418 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6530 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5780 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6580 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5984 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6373 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6360 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6350 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6159 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5142 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5234 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5203 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5202 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5222 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 6364 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 6578 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 6575 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 6296 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 6334 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 6249 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 6138 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 6168 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 6431 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 6223 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 6339 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 6176 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 6406 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 6834 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 6404 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 6475 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 6671 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 6523 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 6601 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 6562 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 7081 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 8085 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite