Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 153 votes
visibility
297876
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 7204 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5386 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5059 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5201 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5071 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4230 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4409 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5126 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5184 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5414 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6216 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5780 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5448 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5662 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5318 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6120 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5738 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6418 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5964 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6343 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6328 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6232 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6127 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5128 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5140 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5083 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5166 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5190 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 6320 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 6382 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 6535 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 6174 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 6310 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 6239 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 6060 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 6138 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 6321 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 6197 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 6307 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 6160 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 6386 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 6742 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 6384 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 6383 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 6631 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 6489 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 6545 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 6512 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 7035 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 7941 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite