Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo

favorite 9 / 10
person 153 votes
visibility
289292
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Câu chiện về một chàng tiều phu nghèo đang cưa ̶g̶̶á̶̶i̶ cây thì ̶g̶̶á̶̶i̶ rìu rơi xuống hồ, ̶b̶̶à̶ ông tiên hiện lên và...

Trang chủ của bọn mình: https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 6982 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5340 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4266 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5157 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4290 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3888 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3794 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5056 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5134 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5172 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6168 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5734 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5376 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5610 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5266 06/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6072 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5688 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6236 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5902 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6275 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6266 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6180 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6079 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4712 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5068 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4678 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5032 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4712 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Attack 22 6170 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Attack 21 6182 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Attack 20 6119 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Attack 19 6120 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Attack 18 6254 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Attack 17 6053 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Attack 16 5990 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Attack 15 6076 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Attack 14 6083 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Attack 13 6041 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Attack 12 6157 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Attack 11 6092 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Attack 10 6266 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Attack 9 6632 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Attack 8 6320 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Attack 7 6315 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Attack 6 6479 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Attack 5 6415 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Attack 4 6449 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Attack 3 6242 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Attack 2 6937 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Attack 1 7767 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gái vàng Gái Bạc, 金の彼女 銀の彼女 金银彼女 Girl of Gold & Silver Girl Kin no Kanojo, Gin no Kanojo
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup   -   Support/Inactive Team: Devil Slayer Team
Category Manga
Author akai maruboro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite