Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
223529
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 4971 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4455 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 2854 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5186 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5364 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2002 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5837 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5144 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5300 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4430 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5029 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4406 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4266 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4199 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5023 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3009 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4032 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4405 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3848 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5028 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5164 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4099 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3541 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3996 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3616 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3837 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3923 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4153 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4693 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4321 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4246 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4194 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5046 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4792 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4404 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5283 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4559 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4432 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4993 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4922 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5039 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5184 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5153 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5232 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5261 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5546 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5715 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6364 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite