Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 4 / 10
person 2 votes
visibility
171545
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 2750 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1500 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1281 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1433 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4543 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 915 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5605 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4563 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4321 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3464 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4297 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2476 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3302 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3342 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2548 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2291 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2138 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3143 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3622 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3053 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3091 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5016 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3283 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2639 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2518 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2719 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2991 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3121 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3119 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3204 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3233 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3249 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3225 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3323 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3707 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3293 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3559 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3580 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3354 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3919 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3864 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4075 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5048 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4964 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5060 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5085 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5306 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5453 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5960 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite