Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
219469
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 4808 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4298 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 2723 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5150 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5302 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1699 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5825 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5126 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5288 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4333 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5019 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4303 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4164 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4102 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5009 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2935 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2952 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3917 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4292 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3772 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5018 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5148 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3964 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3465 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3859 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3521 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3748 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3818 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4082 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4625 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4184 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4129 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4048 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5028 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4682 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4219 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5265 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4444 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4270 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4897 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4764 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5019 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5172 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5131 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5202 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5243 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5516 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5681 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6310 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite