Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 4 / 10
person 2 votes
visibility
159477
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 2363 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1273 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1042 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1181 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3710 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 750 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5579 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4366 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4105 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3263 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4067 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2281 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3118 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3143 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2350 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2080 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1934 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2941 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3403 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2820 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2862 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4810 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3089 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2438 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2305 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2491 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2745 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2875 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2898 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2964 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2964 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2962 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2927 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2992 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3273 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3043 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3294 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3279 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3066 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3590 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3508 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3725 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4643 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4569 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4958 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5025 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5228 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5367 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5818 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite