Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
211532
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 4652 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4074 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 2544 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5014 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5264 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1553 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5785 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5038 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5272 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4220 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4918 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4169 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3814 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3956 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4958 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2823 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2833 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3815 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4171 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3625 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4936 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5126 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3810 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3255 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3662 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3387 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3623 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3688 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3874 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4458 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4022 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3936 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3874 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4286 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4404 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3897 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4226 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4284 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4086 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4689 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4577 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4925 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5150 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5107 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5174 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5215 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5476 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5645 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6242 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite