rem (re zero)

Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 4 / 10
person 2 votes
visibility
142225
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 1684 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 902 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 695 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 837 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2360 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 469 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5547 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4152 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3808 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2999 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3869 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2056 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2858 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2895 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2052 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1842 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1650 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2657 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3107 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2567 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2603 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4579 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2807 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2159 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2061 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2170 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2369 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2504 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2554 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2617 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2587 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2598 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2559 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2606 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2859 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2641 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2899 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2881 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2655 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3161 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3079 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3303 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4115 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3933 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4419 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4512 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5110 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5241 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5638 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite