Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
221573
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 4924 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4415 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 2776 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5176 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5346 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1945 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5833 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5134 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5294 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4393 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5025 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4347 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4215 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4147 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5017 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2968 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3005 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3954 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4345 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3822 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5024 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5152 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4021 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3491 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3899 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3555 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3782 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3874 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4117 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4660 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4248 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4190 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4108 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5036 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4744 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4294 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5273 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4524 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4376 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4946 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4816 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5025 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5178 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5137 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5212 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5249 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5530 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5695 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6336 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite