Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 4 / 10
person 2 votes
visibility
167717
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 2623 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1395 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1180 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1336 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4086 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 853 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5595 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4485 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4233 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3400 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4228 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2414 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3221 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3274 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2485 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2224 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2074 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3071 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3546 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2970 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3024 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4976 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3229 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2587 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2460 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2656 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2917 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3057 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3055 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3165 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3139 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3164 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3131 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3229 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3463 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3253 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3499 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3498 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3266 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3844 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3769 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3984 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5038 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4871 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5046 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5071 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5286 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5427 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5920 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite