Refrain Love

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done

Refrain Love

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
224433
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Park Ki-Yoong luôn xem tình dục là thứ vui đáng giá nhất của đời người, sau 2 năm nghĩa vụ, khi đang trên đường quay về nhà với người con gái cậu ấy yêu ... nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này! Mỗi lần cậu ấy Chịch thì thời gian lại bị tua ngược về trước. Liệu cậu ấy có thoát khỏi kẻ hở thời gian kỳ quặc này?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 (fix chaps) 5003 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4469 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 2883 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5188 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5400 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2028 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5839 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5146 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5300 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4430 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5029 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4439 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4277 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4199 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5025 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3033 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4063 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4405 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3848 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5034 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5164 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4159 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3554 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4016 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3651 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3837 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3953 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4168 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4820 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4336 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4265 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4247 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5052 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4825 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4443 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5287 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4599 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4451 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5012 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4955 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5045 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5190 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5159 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5238 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5269 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5556 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5725 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6386 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Lee Hyeon Seok
Translator Name TruyenTranh8
Category Manhwa
Author lee chang soo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite