Makai Ouji: Devils and Realist

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing

Makai Ouji: Devils and Realist

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
90295
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản.
Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chap 95_End 2639 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1377 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 378 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 359 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 886 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 570 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 967 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2219 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 966 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 600 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chap 85.5 570 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 983 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 950 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 914 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 974 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 916 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 801 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 691 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 591 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 744 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 670 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chap 75.5 647 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 617 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 661 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 695 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 687 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 957 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 736 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 823 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 759 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 984 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 675 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 579 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 539 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 651 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 629 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 826 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 703 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 624 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 631 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 744 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 395 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 629 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 691 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 686 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 706 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 702 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 775 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 751 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 666 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 677 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 836 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 768 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 859 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 696 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 724 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 660 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 719 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 721 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38_fix 701 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 798 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 605 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 659 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 610 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 656 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 644 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 773 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 779 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 837 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28_fix 851 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 840 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 789 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 801 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 791 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 905 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 849 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 953 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 823 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 753 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 768 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 798 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 836 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 837 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 923 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 923 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 947 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 905 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1118 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 1021 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1094 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1139 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1335 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1301 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1062 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 1234 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1304 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1434 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1808 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2279 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5219 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite