Makai Ouji: Devils and Realist

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing

Makai Ouji: Devils and Realist

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
117888
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản.
Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chap 95_End 3687 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1493 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2748 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 470 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1022 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 670 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1114 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2296 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1063 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 711 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chap 85.5 686 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1081 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1057 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 993 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1046 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1085 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 913 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 804 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 698 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 889 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 765 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chap 75.5 709 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 724 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 763 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 773 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 716 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1078 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 828 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 910 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 843 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1265 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 714 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 669 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 649 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 706 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 723 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 893 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 807 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 658 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 694 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 845 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 426 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 710 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 778 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 791 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1319 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 830 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 897 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1462 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 766 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 990 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1009 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 874 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1619 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 854 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 888 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 806 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2189 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 882 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38_fix 1611 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 949 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 750 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 808 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1787 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 753 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 813 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1771 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1270 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2331 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28_fix 1008 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 983 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1578 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 867 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2472 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1113 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2446 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1074 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1017 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1731 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 1705 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 854 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 965 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 921 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1001 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 980 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1335 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 988 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1206 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 1127 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1201 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1262 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1404 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1401 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1131 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 1304 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1413 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1496 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1916 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2509 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5289 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite