Makai Ouji: Devils and Realist

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing

Makai Ouji: Devils and Realist

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
88487
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản.
Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chap 95_End 2573 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1338 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 355 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 335 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 856 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 538 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 950 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2200 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 946 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 584 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chap 85.5 543 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 964 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 936 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 882 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 962 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 903 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 782 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 676 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 572 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 724 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 630 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chap 75.5 632 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 600 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 643 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 681 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 672 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 913 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 725 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 812 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 745 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 949 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 657 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 563 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 521 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 635 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 617 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 806 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 673 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 606 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 616 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 724 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 379 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 615 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 677 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 670 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 695 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 682 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 761 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 740 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 653 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 660 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 821 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 750 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 841 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 676 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 706 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 643 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 693 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 704 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38_fix 686 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 778 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 587 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 648 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 599 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 643 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 633 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 760 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 759 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 817 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28_fix 835 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 826 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 775 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 790 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 774 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 892 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 831 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 935 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 805 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 740 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 748 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 781 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 820 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 806 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 908 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 923 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 934 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 892 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1103 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 1001 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1081 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1122 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1322 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1290 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1044 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 1220 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1289 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1415 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1793 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2260 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5217 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite