Makai Ouji: Devils and Realist

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing

Makai Ouji: Devils and Realist

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
112101
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản.
Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.


fanpage: https://www.facebook.com/MiuMiuTeam/?ref=page_internal

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chap 95_End 3477 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1424 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2709 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 412 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 918 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 607 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1026 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2248 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 997 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 614 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chap 85.5 629 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1013 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 970 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 932 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1003 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1002 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 832 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 738 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 619 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 810 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 705 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chap 75.5 659 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 651 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 697 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 747 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 716 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1010 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 802 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 850 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 791 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1211 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 688 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 598 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 590 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 691 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 661 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 839 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 750 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 638 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 650 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 778 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 408 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 664 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 732 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 728 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1306 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 764 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 830 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1450 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 697 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 990 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 968 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 817 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1580 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 776 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 807 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 760 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2121 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 837 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38_fix 1573 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 887 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 690 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 758 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1711 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 702 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 747 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1743 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1221 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2299 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28_fix 945 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 897 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1501 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 850 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2429 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1032 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2383 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1007 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 931 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1663 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 1652 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 811 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 883 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 861 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 936 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 934 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1238 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 924 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1171 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 1064 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1150 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1202 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1349 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1335 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1099 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 1245 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1351 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1445 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1852 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2424 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5269 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite