Makai Ouji: Devils and Realist

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing

Makai Ouji: Devils and Realist

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
92020
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Cậu ấy đi học ở một trường học có uy tín, sống ở một biệt thự rộng lớn với chú và quản gia. Nhưng khi sự nghiệp của chú cậu sụp đổ, nhà Twining đã bị phá sản.
Khi đang ở trong nhà kho tìm đồ để bán lấy tiền, William tình cờ biết được căn phòng bí mật. Căn phòng này chứa một phong ấn ma thuật mà William vô tình triệu hồi một con quỷ. Con quỷ này, Dantalion, đã nói với William rằng anh là người duy nhất có quyền chọn “người cai trị thế” của thế giới quỷ! Và rồi, lẽ đương nhiên là những người muốn ngai vàng cứ bám theo William – một cậu nhóc khó chịu và vô cùng ‘nai’.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chap 95_End 2726 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1377 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 378 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 371 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 904 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 581 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 978 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2237 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 984 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 614 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chap 85.5 598 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 995 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 950 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 932 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 985 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 929 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 820 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 704 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 607 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 764 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 690 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chap 75.5 659 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 635 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 681 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 715 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 704 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 977 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 754 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 834 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 773 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1100 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 675 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 598 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 556 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 662 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 646 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 839 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 717 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 638 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 650 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 760 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 408 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 649 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 708 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 699 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 720 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 715 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 792 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 769 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 682 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 696 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 854 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 780 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 874 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 714 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 741 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 679 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 730 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 734 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38_fix 716 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 809 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 619 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 677 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 629 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 668 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 659 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 792 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 799 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 848 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28_fix 864 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 857 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 800 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 818 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 803 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 924 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 866 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 973 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 840 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 764 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 18.5 779 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 811 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 854 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 850 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 936 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 934 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1068 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 924 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1136 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 10.5 1037 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1110 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1156 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1349 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1315 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1080 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 5.5 1234 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1319 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1434 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1828 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2279 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5221 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
TAKADONO Madoka
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author yukihiro utako
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite